Supported byspot_img

Srbija: Za projekat Jadar...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje...

Srbija: Za “zeleni dogovor”...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa...
HomeRegion energetikaCrna Gora: VE...

Crna Gora: VE Šavnik će imati 18 vetroturbina i ukupni kapacitet od 119 MW

Supported byspot_img
Supported byspot_img


Preduzeće Vjetro park Bijela će u naselju Malinsko u Šavniku graditi vjetroelektranu ukupne instalisane snage 118,80 MW. Energetski objekat gradiće se na više katastarskih parcela od kojih je dio u privatnom, a dio u vlasništvu države.

Investitor je Agenciji za zaštitu životne (EPA) sredine podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Projektant smatra da na ovom području postoji veliki potencijal za iskorišženje energije vjetra, pa je preliminarnom analizom predviđena vjetroelektrana sa 18 vjetrogeneratora, pojedinačne snage od 6,6 MW.

Na lokaciji projekta biće instalirana vjetroelektrana ukupne instalisane snage od 118,80 MW. Površina koju zahvataju samo planirani vjetrogeneratori iznosi oko 18 ha.

Ukupna površina na kojoj će biti izgrađena vjetroelektrana je 33 ha na privatnim i 63,5 ha na državnim parcelama.

Za sve katastarske parcele koje su u privatnom vlasništvu investitor je potpisao ugovor o zakupu na period od 30 godina i na taj način riješio imovinsko-pravne odnose. Za parcele koje su u državnom vlasništvu preduzeće je nadležnom Ministarstvu predalo zahtjev za višegodišnji zakup – navedeno je u dokumentu koji je objavljen na sajtu EPA.

U okviru kompleksa vjetroelektrane Bijela na osnovu preliminarnih podataka predviđena je izgradnja 18 identičnih vjetrogeneratora koji će biti raspoređeni na precizno određenim lokacijama, ukupne instalisane snage 118,80 MW.

Površina lokacije koju će zahvatiti jedan vjetrogenerator VE Bijela iznosi oko jedan hektar, dok je raspoloživa površina znatno veća.

Naime, u preliminarnoj analizi zauzeta površina na kojoj će se vršiti iskopi za potrebe temelja vjetrogeneratora je 100 x 100 m. Visina stuba je 115 m, a prečnik rotora je 170 m. Između vjetrogeneratora će biti saobraćajnice čija će širina biti oko 5 m. Površina prostora gdje će biti trafostanica je oko 7.000 m2. Na osnovu ovoga se dobija površina koju će zahvatati lokaliteti gdje će biti postavljeni vjetrogeneratori koja iznosi 18 ha – navedeno je u Elaboratu.

Broj radnih sati na godišnjem nivou je 2.800, kapacitivni faktor 31,90%, a predviđena ukupna godišnja proizvodnja procjenjuje se na 332.685 GWh. Predviđeno je da kod VE Bijela bude korišćen vjetrogenerator promjenjive brzine obrtanja tipa 170/6.6 MW, proizvođača Siemens Gamesa.

Podsjetimo, Vlada je nedavno usvojila urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokomuentacije za izgradnju ove vjetroelektrane. Takođe, Ministarstvo finansija raspisalo je poziv za davanje u dugoročni zakup na period od 30 godina zemljište u državnoj svojini, radi izgradnje vjetroelektrane u opštini Šavnik.

Riječ je o parcelama 1929/5 čija je površina 236.219 m2, kao i parceli 1571/3 površine 399.085 kvadrata, KO Malinsko. Ukupna površina zemljišta je, dakle, 635.304 m2, a početna cijena zakupa na godišnjem nivou iznosi 176.400 EUR.

U Elaboratu se može vidjeti da je, poredo onih koje su u privatnom vlasništvu, upravo na ovim parcelama i predviđena izgradnja VE Bijela, prenosi ekapija.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Crna Gora: Prve aukcije za OIE tek 2025.

Ministarstvo kapitalnih investicija je u julu 2022. godine saopštilo da Crna Gora planira, uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), da pokrene program za uspostavljanje aukcija za obnovljive izvore energije. Iako su gotovo sve države u okruženju...

Crna Gora: Višak električne energije dostići će 800 GWh u 2023.

Prema Energetskom bilansu, proizvodnja električne energije u Crnoj Gori u 2023. godini premašiće potrošnju za 800 GWh. Očekuje se da će izvoz električne energije dostići četiri odsto BDP-a. Za  narednu godinu planiran višak od oko 500 GWh jer se očekuje prosečna hidrološka godina,...

Crna Gora: EPCG i DEC potpisali ugovor o adaptaciji dimnjaka u TE Pljevlja

Direktor Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) Nikola Rovčanin i menadžer DEC-a Zhao Kun potpisali su Ugovor o adaptaciji unutrašnje obloge dimnjaka u Termoelektrani "Pljevlja". Iz EPCG su naveli da je ugovor vredan je 6,98 miliona evra, kao i da je izvođač...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!