Supported byspot_img

Srbija: Za projekat Jadar...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje...

Srbija: Za “zeleni dogovor”...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa...
HomeRudarstvoRudarstvo litijuma podstiče EV revoluciju u Evropi

Rudarstvo litijuma podstiče EV revoluciju u Evropi

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Mihael Šmit, viši analitičar u Nemačkoj agenciji za mineralneresurse, govorio je za Inovation Njuz Netvork o koracima kojeEvropa mora da preduzme kako bi osigurala da potražnjaza litijumom bude zadovoljena.

Očekuje se da će potražnja za litijumom u evropskimaplikacijama baterija porasti za preko 300% između 2023. i2030. Ovaj porast je uglavnom vođen potražnjom za litijum-jonskim baterijama u električnim vozilima (EV).

Litijum-jonske baterije su dominantna tehnologija baterija u EV industriji zbog svoje sigurnosti, izdržljivosti i dugog vekatrajanja. Litijum se ne može zameniti, što znači da se u bliskojbudućnosti potražnja za kritičnim mineralom neće smanjiti.

Kao rezultat ovoga, očekuje se da će Evropa u doglednojbudućnosti imati drugi najveći udeo u globalnoj potražnji zalitijumom. Ovo postavlja pitanje kako će region obezbeditiispunjenje ovog zahteva.

Rastuća potražnju za litijumom u Evropi

Trenutno, na Evropu otpada manje od 1% globalne ponudelitijuma, što region čini veoma zavisnim od uvoza. Uprkos tome, projekcije potražnje procenjuju da će EU trebati oko 400.000 tona ekvivalenta litijum karbonata.

Kako bi se osiguralo da se ovaj zahtev ispuni, analitičari tvrdeda EU mora pokrenuti svaki litijumski projekat. U ovomtrenutku, region ima 28 projekata rudnika litijuma u ​​razvoju – 19 u državama članicama EU i četiri u Velikoj Britaniji.

Predviđa se da će ovi projekti početi sa radom kasnih 2020-ih i trebalo bi da proizvedu skoro 70 kt ekvivalenta litijum karbonatado 2030.

Politika sprovođenja domaće proizvodnje

Važnost obezbeđivanja domaćeg snabdevanja litijumom je naglašena u Zakonu o kritičnim sirovinama, objavljenom u martu 2023.

Zakon ima za cilj da obezbedi okvir za jačanje domaćih lanacasnabdevanja kritičnim mineralima, sa ciljem da EU zadovolji10% svoje iskopane potražnje za kritičnim mineralima – uključujući litijum. Međutim, još je dug put da se ovi ciljeviostvare.

Da bi saznali više o rastućoj potražnji za litijumom u Evropi, Inovation Njuz Netvork razgovarao je sa Mihael Šmitom, višimanalitičarem u Nemačkoj agenciji za mineralne resurse (DERA).

Da li je Evropa na putu da zadovolji potražnju zalitijumom?

Ako postoji potražnja za otprilike 400.000 tona ekvivalentalitijum karbonata, Evropa bi mogla biti samodovoljna za 25-35% resursa 2030. Ostatak bi morao da se obezbedi uvozom izdrugih zemalja. Prema proceni u 2040-im godinama postojipotencijal za dalje smanjenje zavisnosti od uvoza kako se projekti razvijaju u Evropi. Međutim, trenutno se za region predviđa uvozna zavisnost od oko 50-65%. 

Kako evropski kreatori politike treba da obezbede da se višeprojekata uspostavi na kontinentu?

Evropa treba da pronađe investitore za finansiranje potencijalnihlitijumskih projekata. Da bi zadovoljila potražnju, Evropi treba10-15 milijardi evra. Posmatrajući strukture kompanijarudarskih operatera u Evropi, one su uglavnom u vlasništvukanadskih ili australijskih istraživača i investitora. Ovde u Evropi nema pravog raspoloženja investitora. Neko mora da plati razvoj projekta, ali ko će to biti? To je jedno od najvećihpitanja.

Koji su izazovi sa kojima se suočava evropska industrija u ispunjavanju porasta potražnje za litijumom?

Finansiranje i društveno i javno prihvatanje su glavni izazovi sakojima se suočava evropska industrija. Pitanja održivosti kao i regulacija su takođe zabrinjavajući. Prvo, treba da pogledamoprihvatanje rudarstva u Evropi. Moramo da prihvatimo činjenicuda je rudarstvo neophodno i da će imati uticaj na životnusredinu. Odgovornost je minimizirati ovaj uticaj.

Moramo da kopamo lokalno u Evropi, kontinent se ne možeoslanjati samo na uvoz. Ovo je najbolji način da se garantujesigurno i stabilno snabdevanje kritičnim metalima.

Finansiranje je još jedan ključni izazov. Gledajući Imerijevprojektni fond za 34.000 tona litijuma, potrebna je zapanjujućamilijarda evra investicija.

Prema tome, potražnja u Evropi bi zahtevala ulaganja od 10-15 milijardi evra, a kao što je ranije rečeno, trenutno postojinedostatak raspoloženja investitora ovde u regionu. Ovo se morapromeniti.

Ova pitanja moraju biti prevaziđena kako bi se osiguralo da rastuća potražnja za litijumom u Evropi bude zadovoljena, omogućavajući regionu da uspešno pređe na čistu energiju i postigne svoje neto nulte ciljeve za 2050. godinu.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

EU dogovorila smanjenje industrijskih emisija

Zemlje članice EU i Evropski parlament saopštile su 29. novembra da su postigle preliminarni dogovor o suzbijanju emisija gasova iz industrijskih postrojenja, uključujući one iz intenzivnih farmi živine i svinja i iz rudnika. Sporazum, koji je postignut kasno 28. novembra,...

Bugarska: Šel planira da instalira 64 punjača za EV

Šel Bugarska planira da do kraja 2025. godine instalira 64 punjača za električna vozila na 16 benzinskih stanica u zemlji, prema rečima Nikolaja Bogdanova, direktora za trgovinu. Šel Bugarska će delimično finansirati projekat sredstvima iz Instrumenta za povezivanje Evrope...

Grčka: Prva aukcija za PV sisteme sa baterijama biće održana do kraja februara 2024.

Grčko ministarstvo energetike dovršava svoje planove za prvu aukciju, koja će biti održana najkasnije do kraja februara 2024. godine, nudeći investicionu i operativnu podršku zrelim projektima solarne energije koji imaju uslove priključenja i planiranu ugradnju baterija. Predstojeća aukcija će ponuditi...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!