Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...

Izvod iz SWOT analize izgradnje hidroelektrana na Ibru

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

Reka Ibar izvire jakim vrelom ispod planine Hajla u istočnoj Crnoj Gori, 10 km uzvodno od Rožaja. Dolina reke Ibar prostire se u južnom delu Srbije, ukupne dužine 276 km. do polovine 2012. Godine na ibru je izgrađen ajenda brana, na 24 km uzvodno od Kosovske Mitrovice. Ta brana je visine 110 m i ona formira veštačko jezero Gazivode. U Kosovskoj Mitrovici u Ibar se uliva reka Sitnica, i odatle reka Ibar nastavlja da teče ka severu, praveći prirodan put između Kosovske nizije i ostatka Srbije.

U tom delu reka Ibar teče uglavnom uskim klisurama sa izuzetkom nešto širih kotlina u okolini Zvečana, Leposavića, Raške i Baljevca. Ibar se kod Kraljeva uliva u Zapadnu Moravu i njena je najveća pritoka.

Važnije pritoke Ibra su: Raška i Studenica sa leve, a Sitnica i Jošanica sa desne strane.

Veća naselja kroz koja Ibar protiče su: Rožaje, Ribariće, Zubin Potok, Kosovska Mitrovica, Zvečan, Leposavić, Raška, Baljevac, Ušće, Bogutovac, Mataruška Banja i Kraljevo.

Sliv reke Ibar pripada Zapadnomoravskom slivu.

Deset planiranih hidrocentrala na Ibru

Na planskom području planirana je izgradnja sistema od deset pribranskih hidroelektrana: HE Lakat, HE Maglič, HE Dobre Strane, HE Bela Glava, HE Gradina, HE Cerje, HE Glavica, HE Ušće, HE Gokčanica i HE Bojanići.

Sintezna SWOT analiza ove investicije

A. SNAGA (prednosti, potencijali)

– HE na Ibru predstavljaju strateški razvojni projekat koji bi trebalo da aktivira raspoložive vodne resurse Ibra na tom području;

– Područje sliva se odlikuje razvijenom mrežom površinskih tokova i značajnom količinom podzemnih voda;

– Ibar u svom toku na deonici od Raške do Kraljeva prima veći broj pritoka planinskih reka bogatih vodom: Studenica, Dubočica, Lopatnica, Pivnica, Gokčanica.

– Geološke karakteristike terena (nosivost, poroznost, stišljivost i dr.) su takve da omogućavaju izgradnju težih i većih objekata, kao i prokopavanje tunela;

– U dolini reke Ibar, kao i u bližoj okolini, postoje potencijalna nalazišta kamenog materijala koji može da se upotrebi prilikom izgradnje HE;

– Stabilnost padina u akumulacionim prostorima budućih HE takođe je povoljna (nema klizišta);

– HE su protočne tako da ne utiču na vodni režim Ibra, a neće biti nepovoljnih efekata ni na nizvodne i priobalne vodene biocenoze;

– Sistem HE neće imati negativnih uticaja na postojeće izvorište vodosnabdevanja Kraljeva, kako u kvalitativnom tako i u kvantitativnom pogledu.

(jezero Gazivode)

MOGUĆNOSTI (šanse)

– U zonama akvatorija se mogu formirati izletnički centri, sa svim pratećim sadržajima (ugostiteljski objekti, bungalovi za prenoćišta i dr.) i mogu se koristiti za kupanje i rekreaciju na vodi;

– Projekat pruža mogućnost za razvoj izletničko-rekreativnog turizma i mogućnost za zapošljavanje izvesnom broju lica u tercijarnim delatnostima, a za upravljanje projektom će se formirati novo preduzeće sa oko 50 zaposlenih;

– Pojedine brane hidroelektrana mogu se projektovati tako da imaju saobraćajnu namenu i time olakšaju pristup kulturno-istorijskim spomenicima ili seoskim naseljima;

– Prema principima koji važe za područje EU, a koji će biti ugrađeni i u naše zakonodavstvo, opštinama će pripadati deo tzv. “resursne rente”, koja se dobija od naknade za korišćenje voda;

– Sistem HE će biti priključen na EES, što povećava pouzdanost snabdevanja električnom energijom, posebno u slučaju nekih havarijskih situacija.

B. SLABOSTI (ograničenja)

– Duž cele deonice Kraljevo-Raška, nisko u dolini su položeni železnička pruga Kraljevo-Kosovska Mitrovica i državni put prvog reda M-22, pa ova dva objekta predstavljaju glavno ograničenje jer je očuvanje njihove funkcionalnosti apsolutni imperativ;

– Ibarska klisura ima prirodne predispozicije za razvoj erozionih i bujičnih procesa koje uslovljavaju geomorfološki uslovi terena (strmi reljef, veliki nagibi…), geološki uslovi terena (stene velike erodibilnosti, intenzivna produkcija nanosa) i slaba vegetaciona zaštita padina klisure (oskudna pošumljenost, goleti);

– U geološkoj građi terena učestvuju i stene koje su tektonski oštećene i ispucale, pa zbog povećane isprskalosti i polomljenosti stenskih masa podizanje hidrotehničkih objekata može biti otežano;

– Namenska ispitivanja terena za potrebe pronalaženja geološkog građevinskog materijala nisu vršena;

– Aktuelno korišćenje pojedinih delova toka Ibra za sportsko-rekreativni turizam.

PRETNjE

– Opasnost od bujica i poplava kao posledica dosadašnje ograničene i nedovoljne aktivnosti na uređenju bujičnih slivova i kontroli erozionih i bujičnih procesa;

– U uslovima izgrađenog sistema hidrocentrala na posmatranom sektoru Ibra, režim nanosa bi bio drastično izmenjen izgradnjom brana na rečnom koritu koje bi predstavljale fizičku prepreku za njegov transport i time stvarali tzv. zaplave;

– Zaplavi, formirani od vučenog nanosa, mogli bi da izazovu izdizanje dna korita Ibra na najvećem delu posmatranog sektora, a time i povišenje nivoa voda koje bi moglo negativno uticati na objekte u priobalju pritoka i u zoni ušća Ibra;

– Mikrolokacijsko variranje fizičko – mehaničkih osobina pojedinih stena usled tektonskih procesa;

– Seizmičnost ovog područja (Kopaonički masiv) je značajna i postoji mogućnost pojave zemljotresa različitih intenziteta;

– Protivljenje javnog mnjenja, pojedinaca, društvenih grupa i medija izgradnji sistema HE zbog posledica koje bi mogle da imaju na održavanje tradicionalne manifestacije “Veseli spust” odnosno “Ibarska regata”.

Izvor Prostorni plan područja posebne namene sistema hidroelektrana na Ibru

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Hrvatska: JANAF preuzeo svoj prvi solarni projekt 

Hrvatska kompanija Jadranski naftovod (JANAF) putem povezanog društva JANAF OIE sklopila je Ugovor o kupoprodaji 100 posto udela u društvu Solar Energy Vođinci i ulaganju u solarnu elektranu u Vođincima, nedaleko od Vinkovaca, projektovane instalirane snage 14,3 MW i priključne snage...

BiH: EPBiH raspisala tender za remont turbine bloka 7 TE Kakanj

Elektroprivreda BiH je raspisala međunarodni javni poziv za revitalizaciju turbinskog postrojanja na bloku 7 u Termoelektrani Kakanj. Kako se navodi u pratećoj dokumentaciji procijenjena vrijednost je blizu 35 miliona KM sa PDV-om. Predviđen je postupak e-aukcije a kriterijum  jenajniža cena. Rok isporuke je 15...

Rumunija: Fič dodelio Romgazu rejting ‘BBB-‘

Kreditna agencija Fič Rejtings je prvi put dodelila rumunskoj kompaniji Romgaz dugoročni kreditni IDR rejting BBB-, sa stabilnim izgledima. Ovaj rejting Romgaza veći je za jedan stepen u odnosu na njegov “bb+” samostalni kreditni profil (SCP) za državnu podršku, prema kriterijumima Fiča...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!