Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaSrbija EnergetikaSrbija:Novine u PD...

Srbija:Novine u PD „Jugoistok” , Digitalni dosije za svaki trafo-rejon

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

Geografski informacioni sistem „GinisED” realizovan je u saradnji sa Elektronskim fakultetom u Nišu.  – „GinisED” služi za evidenciju, održavanje i analizu podataka o distributivnom elektroenergetskom sistemu

U svetlu velikih promena koje predstoje u elektroenergetskom sektoru, sve veći značaj se pridaje kvalitetnijem i pouzdanijem snabdevanju kupaca električnom energijom, smanjenju gubitaka električne energije i troškova poslovanja, unapređenju bezbednosti na radu, kao i povećanju zadovoljstva korisnika distributivnim sistemom. Sve te postulate uspešnog poslovanja nužno mora da prati kompleksan aplikativni softver, koji omogućava da se u svakom trenutku može doći do bitnih informacija važnih za funkcionisanje distributivnog sistema.

Kako ističe Aleksandar Krstić, direktor Direkcije za upravljanje u Privrednom društvu „Jugoistok”, još od 2006. godine to PD razvija geografski informacioni sistem „GinisED” za evidenciju, održavanje i analizu podataka o distributivnom elektroenergetskom sistemu.
– Ovaj projekat je realizovan u saradnji sa Elektronskim fakultetom u Nišu i uskoro se završava testiranje novih funkcionalnosti „GinisED” sistema tako da će nova unapređena verzija softvera uskoro zameniti staru – rekao je Krstić. –  Osnovna svrha ovog projekta je zapravo primena najsavremenijih GIS (Geografski informacioni sistem) tehnologija i metodologija za razvoj kolekcije digitalnih alata za prikaz i analizu prostornih podataka elektrodistributivne mreže.

Aktivnim radom na digitalizaciji i georeferenciranju distributivnog sistema,  prema Krstićevim rečima, do sada je uneto 42 odsto elemenata distributivne mreže „Jugoistoka” svih naponskih nivoa, ali se stepen razvoja „GinisED” sistema značajno razlikuje po ograncima, od ogranka ED „Niš” sa 98,34 odsto unetih elemenata distributivnog sistema do ogranka ED „Zaječar”, gde praktično unos podataka nije ni započet.

Alati tog sistema, kako navodi Dalibor Nikolić, šef Službe za planiranje pogona, relejnu zaštitu i sistem daljinskog upravljanja u toj direkciji „Jugoistoka”, izuzetno su praktični. To su alati za unos koji omogućava digitalizaciju, skeniranje mapa i vektorizaciju korišćenjem GPS i ostalih specijalizovanih uređaja, alati za vizuelizaciju prostornih podataka elektrodistributivne mreže za određeno geografsko područje i alati za prostornu analizu elektrodistributivne mreže, potencijalnih ili stvarnih događaja u elektrodistributivnoj mreži za određeno geografsko područje.

Prednosti „GinisED” sistema su, prema Nikolićevim rečima, to što ima centralizovanu geoprostornu bazu podataka koja omogućava čuvanje podataka o distributivnoj mreži, kako tematskih, tako i prostornih. Elementi elektrodistributivne mreže se čuvaju kao kolekcija geoobjekata. Osim toga, naglašava Nikolić, sistem poseduje „GinisED” (Editor – Windows) aplikaciju za unos, izmenu i pretraživanje prostornih i geopodataka elektrodistributivne mreže, kao i za integraciju sa drugim informacionim sistemima u „Jugoistoka”. Nova verzija tog sistema ima i aplikaciju „GinisED” (Web GIS – Web GIS), koja omogućava brzo i lako pozicioniranje na određenu geografsku oblast, selekciju i pretraživanje delova elektrodistributivne mreže.

– „GinisED” (Editor) je aplikacija instalirana samo na mestima gde će se unositi i menjati podaci o mreži. Ona pruža punu funkcionalnost, ali je za nju potrebna i instalacija na lokalnom računaru – kaže Dalibor Nikolić. – Zbog prevlačenja velikog broja podataka „znatno je sporija od Web aplikacije”. Zato je za masovno korišćenje GIS-a razvijena  „GinisED Web” aplikacija koja je veoma brza, ne traži instaliranje na lokalnom računaru već samo pristup korporativnoj mreži „Jugoistoka“ i veoma je jednostavna za korišćenje. Aplikacija je prilagođena za rad u standardnom pretraživaču (MS Internet Explorer), ali se može koristiti i iz ostalih popularnih Web pretraživača (Mozilla Firefox, Google Chrome).

Svi podaci o mreži su smešteni na GIS server u upravnoj zgradi „Jugoistoka”. Unutar svakog distributivnog ogranka unose se novi i menjaju postojeći podaci, dok su podaci dostupni svima u mreži čitavog „Jugoistoka”. Tako je omogućeno lakše održavanje sistema i integracija sa ostalim sistemima.

Pored osnovnih GIS funkcionalnosti (pomeranje karte, promena razmere u kojoj se karta prikazuje, izbor karte koja se prikazuje, umanjeni prikaz celokupne karte…), prema Nikolićevim rečima, „Web GIS” svojim korisnicima nudi niz funkcionalnosti specifičnih za konkretnu primenu poput dobijanja informacija o specifičnom objektu elektrodistributivne mreže, pretraživanja elektrodistributivne mreže, generisanja izveštaja, učitavanja izvoda pojedinačnih potrošača, učitavanja trafo-rejona pojedinačnih trafo- stanica i drugo.
– Kombinovanjem ovih funkcionalnosti sa osnovnim GIS funkcionalnostima, „Web GIS” predstavlja sredstvo čijim je korišćenjem moguće brzo i efikasno pretraživati i analizirati elektrodistributivnu mrežu – smatra Nikolić.

Zbog veoma dobrih iskustava ogranaka „Jugoistoka”, koji su uneli značajniji deo distributivne mreže, u korišćenju „GinisED” sistema, namera je da se intenzivira unos podataka, kao i da se nastavi sa razvojem sistema uvođenjem novih funkcionalnosti.

Detaljno po mernim mestima

– Jedna od najznačajnijih novih funkcionalnosti je pretraga mernih mesta u selektovanoj geografskoj oblasti, kao jedan od najefikasnijih alata za pretragu korisnika, pored pretraga po izvodu i trafo-rejonu – ističe Nikolić. – Korišćenjem je moguće na karti obeležiti proizvoljnu geografsku oblast kojoj pripada određeni deo mernih mesta koja su trenutno od interesa. Za selektovanu oblast moguće je dobiti izveštaj o svim mernim mestima. Moguće je pozicionirati se na merno mesto koje pripada oblasti i učitati niskonaponski izvod kome pripada posmatrano merno mesto. Za selektovanu oblast moguće je generisati izveštaj u obliku „Excel” dokumenta koji sadrži predefinisan skup podataka o svakom od mernih mesta koja pripadaju posmatranoj geografskoj oblasti.

Izvor; EPS Kwh

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Hrvatska: JANAF preuzeo svoj prvi solarni projekt 

Hrvatska kompanija Jadranski naftovod (JANAF) putem povezanog društva JANAF OIE sklopila je Ugovor o kupoprodaji 100 posto udela u društvu Solar Energy Vođinci i ulaganju u solarnu elektranu u Vođincima, nedaleko od Vinkovaca, projektovane instalirane snage 14,3 MW i priključne snage...

BiH: EPBiH raspisala tender za remont turbine bloka 7 TE Kakanj

Elektroprivreda BiH je raspisala međunarodni javni poziv za revitalizaciju turbinskog postrojanja na bloku 7 u Termoelektrani Kakanj. Kako se navodi u pratećoj dokumentaciji procijenjena vrijednost je blizu 35 miliona KM sa PDV-om. Predviđen je postupak e-aukcije a kriterijum  jenajniža cena. Rok isporuke je 15...

Rumunija: Fič dodelio Romgazu rejting ‘BBB-‘

Kreditna agencija Fič Rejtings je prvi put dodelila rumunskoj kompaniji Romgaz dugoročni kreditni IDR rejting BBB-, sa stabilnim izgledima. Ovaj rejting Romgaza veći je za jedan stepen u odnosu na njegov “bb+” samostalni kreditni profil (SCP) za državnu podršku, prema kriterijumima Fiča...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!