Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaSrbija EnergetikaSrbija: CESEC trziste...

Srbija: CESEC trziste gasa, izveštaj Energetske zajednice, april 2016

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

Utvrditi mehanizme alokacije kapaciteta i pravila upravljanja kogestijama (zagušenjima) koja će omogućiti učešće treće strane u oba smera

-Kodovi prenosne mreže uglavnom su harmonizovani sa zahtevima Regulatve (EC) 715/2009, povezanim sa mehanizmima alokacije kapaciteta (CAM) I procedurama upravljanja kongestijama (CMP).

Određene odredbe koje se odnose na razmenu sekundarnih kapaciteta I upravljanje kongestijama još uvek nisu “pokrivene” mrežnim kodovima na adekvatan način. Apdejt koda mrežnog prenosa, koji je bio predviđen za decembar 2015, još uvek se nije odigrao.

-Implementacija sekundarne legislative, uključujući publikovanje informacija povezanih sa kapacitetom bilo je predviđeno do aprila 2016. Ipak, implementacija zavisi od funkcionalnog razdvajanja operatera prenosnih mreža, koja je još uvek na čekanju.

– Pregovori sa Mađarskom i Bosnom I Hercegovinom o implementaciji CAM I CMP netvork kodovima preko ACER Gas Regional Initiative South South East (GRI SEE) trebalo bi da se odigraju tokom 2016.

-Od operatera sistema prenosa očekuje se da započne pregovore sa sa operaterima postojećih transmisionih sistema u Evropi oko zajedničke alokacije kapaciteta tokom 2016.

 

Utvrditi mehanizme balansa koji su zasnovani na tržišnim principima

-Kodovi prenosne mreže transponovali su zahteve Regulative Evropske zajednice 715/2009 koji se odnose na balansiranje. Implementacija u praksi, koja uključuje kalkulacijudebalansnih cena bila je predviđena za april 2016. Ponovo, impementacija zavisi od funkcionalnog razdvajanja operatera Sistema prenosa, koja je još uvek na čekanju.

Razviti transparentna i nediskriminatorna pravila utvrđivanja tarifa koja ne utiču negativno na međunarodnu trgovinu

Metodologija utvrđivanja ulazno-izlazne cene prenosa koja omogućuje individualno određivanje cena za sve ulaske I izlaske na nediskriminatorni način je odobrena I implementirana od februara 2015.

 

2 Obezbediti slobodni promet gasa i konkurentni okvir poslovanja

Ukloniti zakonske ili ugovorne barijere za kompeticiju

 

-Postojeći tranzitni ugovori I dogovori između vlada koji su sklopljeni u vezi sa snabdevanjem gasom navodno uključuje anti-kompetitivnu klauzulu (različit tretman međunarodnog prenosa u poređenju sa prenosom unutar države – klauzula destinacije). Sekretarijat nije obavešten da su preduzete bilok akve aktivnosti da te barijere budu ukinute

Osigurati ulaz na tržište bez prepreka

-Sekretarijat nije upoznat sa tim da postoje bilo kakva pravila koja stvaraju prepreke za ulazak na tržište

Optimizovati realnu upotrebu kapaciteta u oba smera, uključujući backhaul

-Operater prenosnih Sistema složio se da počne pregovore o mogućnosti za backhaul sa Mađarskom do juna 2016. I sa Bosnom I hercegovinom do decembra 2016.

 

3 Mere u vezi sa infrastrukturom

Usvojiti ugovore o interkonekciji

-Pregovori u vezi sa ugovorom o interkonekciji sa operaterom sistema prenosa Mađarske su pokrenuti. Njihova finalizacija očekuje se do juna 2016.

-Pregovori u vezi sa ugovorom o interkonekciji sa operaterom sistema prenosa Bosne I Hercegovine još uvek nisu pokrenuti

Obezbediti međunarodni mehanizam raspodele troškova u skladu sa Regulativom  EU 347/2013 do januara 2017.

-Regulativa EU No 347/2013 inkorporirana je u Energetsku zajednicu u oktobru 2015. Regulatorne vlasti obezbedile su tehničku pomoć neophodnu  za implementaciju Regulative

Osiguravanje harmonizovanog okvira poslovanja povezanih sistema država članica EU i svih ostalih učesnika u procesu

-Regulativa EU 703/2015 o međusobnoj saradnji i razmeni podataka treba da bude usvojena od strane Permanent High Level Group (Stalnog visokog saveta?), na osnovu predloga Evropske komisije, da bi mogla da bude primenjena na učesnike u procesu

 

4 Mere potrebne za integraciju tržišta

Razmatranje mogućnosti da se tržišta gasa Energetske zajednice integrišu sa susednim tržištima gasa Evropske unije

– Očekuje se da svi akteri nacionalnog tržišta gasa uzmu učešće u diskusionoj platfomi koju će organizovati ACER GRI SSE i istraže mogućnosti buduće integracije tržišta tokom 2016, koja je bazirana na studiji „Međunarodna integracija tržišta gasa u Energetskoj zajednici” iz februara 2016.

 

5 Cross-cutting mere

Osigurati nezavisnost nacionalnih energestko-regulatornih tela, na osnovu ranije definisanih indikacija

-Nedovoljna autonomija budzeta regulatornih vlasti, kao I unutrašnja organizacija koja je povezana sa obavezama koje proističu iz zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru ugrožavaju njihovu nezavisnost

– Regulatorna tela doprinela su formulisanju liste aktivnosti koje imaju za cilj da povećaju nezavisnost. Ona je bazirana na prioritetnim oblastima koje je utvrdio Sekretarijat. Očekivalo se da lista identifikovanih aktivnosti bude implementirana do januara 2016, što se nije dogodilo.

Razdvajanje i sertifikacija operatera prenosnih sistema, u skladu sa Trećim paketom

-Razdvajanje I sertifikacija Srbijagasa u skladu sa trećim paketom nije još uvek počela. Ako aktivnosti ne budu preduzete odmah, rokovi koji su u Trećem paketu određeni neće biti ispunjeni.Ipak, Yugorosgaz-Transport prijavio se za sertifikaciju.

Konkurisati za status posmatrača u ACER-u, na osnovu pozitivne ocene Evropske komisije do jula 2016.

-Prijava još uvek nije popunjena. Kao preduslov, mora biti obezbeđena nezavisnost regulatornih tela I usvojena segundarna legislativa.

Povećati efektivnost nacionalnih administrativnih vlasti, uključujući tu i aspekte koji se odnose na kompetativnost i State aid (državnu pomoć), preko jačanja njihove nezavisnosti i finansijskog statusa i zahtevajući od njih da notifikuju procedure Secretariat of pending proceedings Energetske zajednice, kao i da uzimaju u obzir mišljene Sekretarijata (što je regulisano proceduralnim aktom PA/2015/04/MC-EnC)

– Efektivnost nacionalnih State aid I kompetitivnih autoriteta nije zadovoljavajuća. Nezavisnost komisije za State aid kontrolu trebalo bi da bude unapređena njegovim odvajanjem od Ministarstva finansija.

-Izveštavanje o toku postupaka pred administrativnim vlastima zavisi od izmena pravila za rešavanje sporova Energetske zajednice. Da li, i na koji način ove izmene treba da budu implementirane u  Srbiji tek treba da bude razjašnjeno.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Srbija: Nedostatak stručnog kadra i nabavka reaktora ključni izazovi na putu do prve nuklearke

Energetski sektor u Srbiji u narednoj deceniji suočiće se sa dva ključna izazova, od kojih je prvi obezbeđivanje dovoljno energije za građane i privedu, a drugi da energiju dominantno ne dobijamo iz izvora koji emituju ugljen-dioksid, što znači da...

Slovenija: Gen-I izdaje zelene obveznice vredne do 50 miliona evra

Slovenačka kompanija Gen-I poslala je pozvanim ulagačima ponudu za upis zelenih obveznica koje planira izdati u drugom kvartalu ove godine u ukupnom iznosu do 50 milijuna eura. Riječ je o petogodišnjim obveznicama u apoenima od po 100.000 eura s fiksnom...

Hrvatska: HROTE objavio tender za OIE vredan 257 miliona evra

Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) objavio je tender za dodelu podrške novim projektima obnovljivih izvora energije vredan 257,2 miliona evra, a kvota iznosi 607,25 MW za vetroelektrane, solarne elektrane i hidroelektrane. Tenderski postupak sastoji se od javnog poziva koji je...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!