Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaRegion energetikaMakedonija: CESEC trzsite...

Makedonija: CESEC trzsite gasa, izveštaj Energetske zajednice, april 2016

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

Utvrditi mehanizme alokacije kapaciteta i pravila upravljanja kogestijama (zagušenjima) u oba smera koja će omogućiti učešće treće strane

-Transponovanje primarne legislative Trećeg paketa još uvek nije usvojeno.

-Operater sistema prenosa i regulatorno telo složili su se da pripreme harmonizaciju sekundarne legislative sa zahtevima Regulative EC 715/2009, koja se odnosi na mehanizme alokacije kapaciteta (CAM) i procedure upravljanja kongestijama (CMP) do oktobra 2016. radna grupa grupa koja ima zadatak da pripremi novi kod transmisione mreže formirana je u februaru 2016.

-Pregovori sa Bugarskom o implementaciji CAM i CMP netvork kodova preko  ACER Gas Regional Initiative South South East (GRI SEE) trebalo bi da se odigraju u junu 2016

-Od operatera sistema prenosa očekuje se da započne razgovore sa operaterima postojećih transmisionih sistema u Evropi oko zajedničke alokacije kapaciteta do juna 2016.

Utvrditi mehanizme balansa koji su zasnovani na tržišnim principima

-Operater sistema prenosa i regulatorno telo složili su se da pripreme harmonizaciju sekundarne legislative sa zahtevima Regulative EC 715/2009, koja se odnosi na balansiranje do oktobra 2016. radna grupa grupa koja ima zadatak da pripremi novi kod transmisione mreže formirana je u februaru 2016.

Razviti transparentna i nediskriminatorna pravila utvrđivanja tarifa koja ne utiču negativno na međunarodnu trgovinu

-Kompletna metodologija utvrđivanja uvozno-izvoznih tarifa koja sve uređuje na nediskriminatorni način trebalo bi da bude pripremljena do septembra 2016, da bi mogla da bude implemetirana od januara 2017. Za sada, nijedna aktivnost nije pokrenuta. Ipak, NRA planira da započne pregovore sa konsultantima I akademskim organizacijama da bi obezbedila tehničku podršku u ovom smislu.

 

2 Obezbediti slobodni promet gasa i konkurentni okvir poslovanja

Ukloniti zakonske ili ugovorne barijere za kompeticiju

                -Postojeći ugovori o snabdevanju izgleda uključuju anti-kompetitivnu klauzulu („destination clause“). Sekretarijat nema informacije da su pokrenute bilo kakve aktivnosti vezane za njeno uklanjanje

Osigurati ulaz na tržište bez prepreka

-Sekretarijat nije upoznat sa tim da postoje bilo kakva pravila koja stvaraju prepreke za ulazak na tržište

Optimizovati realnu upotrebu kapaciteta u oba smera, uključujući backhaul

-Operater prenosnih Sistema složio se da počne pregovore o mogućnosti za backhaul sa Bugarskom do juna 2016.

 

3 Mere u vezi sa infrastrukturom

Usvojiti ugovore o interkonekciji

-Nedavno su pokrenuti pregovori u vezi sa ugovorom o interkonekciji sa operaterom Sistema prenosa Bugarske. Sekretarijat nije obavešten o bilo kakvim pomaci u vezi sa usvajanjem ugovora

Obezbediti međunarodni mehanizam raspodele troškova u skladu sa Regulativom  EU 347/2013 do januara 2017.

-Regulativa EU No 347/2013 inkorporirana je u Energetsku zajednicu u oktobru 2015. Aktivnosti na implementaciji u makedoniji još uvek nisu počele.

Osiguravanje harmonizovanog okvira poslovanja povezanih sistema država članica EU i svih ostalih učesnika u procesu

-Regulativa EU 703/2015 o međusobnoj saradnji i razmeni podataka treba da bude usvojena od strane Permanent High Level Group (Stalnog visokog saveta?), na osnovu predloga Evropske komisije, da bi mogla da bude primenjena na učesnike u procesu

 

4 Mere potrebne za integraciju tržišta

Razmatranje mogućnosti da se tržišta gasa Energetske zajednice integrišu sa susednim tržištima gasa Evropske unije

– Očekuje se da svi akteri nacionalnog tržišta gasa uzmu učešće u diskusionoj platfomi koju će organizovati ACER GRI SSE i istraže mogućnosti buduće integracije tržišta tokom 2016, koja je bazirana na studiji „Međunarodna integracija tržišta gasa u Energetskoj zajednici” iz februara 2016.

 

5 Cross-cutting mere

Osigurati nezavisnost nacionalnih energestko-regulatornih tela, na osnovu ranije definisanih indikacija

– Nadležnost regulatornih vlasti treba da bude proširena I njena nezavisnost osigurana implementacijom Trećeg paketa.

-Trebalo bi da bude oformljen neutralni komitet za izbor članova odbora, kao I da bude ukinuta obaveza daoni prolaze psihološki I test integriteta.

– Regulatorna tela doprinela su formulisanju liste aktivnosti koje imaju za cilj da povećaju nezavisnost. Ona je bazirana na prioritetnim oblastima koje je utvrdio Sekretarijat. Očekivalo se da lista identifikovanih aktivnosti bude implementirana do januara 2016, što se nije dogodilo.

Razdvajanje i sertifikacija operatera prenosnih sistema, u skladu sa Trećim paketom 

-Razdvajanje I sertifikacija nisu mogući bez legislativnog okvira koji je usklađen sa Trećim paketom. Ipak, regulatorne vlasti, u saradnji sa Sekretarijatom, započele su posao uvođenja sertifikacionih pravila.

Konkurisati za status posmatrača u ACER-u, na osnovu pozitivne ocene Evropske komisije do jula 2016.

-Prijava još uvek nije popunjena. Kao preduslov, mora biti transponovan Treći paket, obezbeđena nezavisnost regulatornih tela I usvojena segundarna legislativa.

Povećati efektivnost nacionalnih administrativnih vlasti, uključujući tu i aspekte koji se odnose na kompetativnost i State aid (državnu pomoć), preko jačanja njihove nezavisnosti i finansijskog statusa i zahtevajući od njih da notifikuju procedure Secretariat of pending proceedings Energetske zajednice, kao i da uzimaju u obzir mišljene Sekretarijata (što je regulisano proceduralnim aktom PA/2015/04/MC-EnC)

– Efektivnost nacionalnog State aid autoriteta nije zadovoljavajuća, s obzirom da se on ne meša u State aid zabrane u energetskom sektoru.

-Izveštavanje o toku postupaka pred administrativnim vlastima zavisi od izmena pravila za rešavanje sporova Energetske zajednice. Da li, i na koji način ove izmene treba da budu implementirane u Makedoniji tek treba da bude razjašnjeno.

 

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Crna Gora ima potencijal za izgradnju ofšor vetroelektrana od 2,3 GW

Nedavna studija je pokazala da Crna Gora ima potencijal za gradnju vetroelektrana na moru snage 2.300 MW. To je dva puta više od trenutnog instalisanog kapaciteta svih elektrana za proozvodnju električne energije u ovoj zemlji Potencijal je pokazala studija „Winds of Change:...

Evropa: TTF gasni fjučersi premašili 34 evra/MWh u 21. nedelji

Prema AleaSoft Energy Forecasting-u, TTF gasni fjučersi na ICE tržištu za mesec unapred, u četvrtoj nedelji maja nastavili su trend rasta cena započet u poslednjim sesijama prethodne nedelje.  U ponedeljak, 20. maja, registrovali su nedeljnu minimalnu cenu od 31,77 €/MWh, što je...

Evropa: Prosečne cene električne energije kretale su se od 25 do 96 evra/MWh u 21. nedelji

Prema AleaSoft Energy Forecasting-u, u četvrtoj nedelji maja cene na većini velikih evropskih tržišta električne energije porasle su u periodu između ponedeljka, 20. maja i petka, 24. maja. Iako su cene tokom vikenda pale, nedeljni proseci na svim analiziranim tržištima su...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!