Supported byspot_img

Srbija: Za projekat Jadar...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje...

Srbija: Za “zeleni dogovor”...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa...
HomeRudarstvoRock Tech-ovi rudarski projekti 

Rock Tech-ovi rudarski projekti 

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Rock Tech je ostvario značajan napredak u inženjeringurazvoju i finansiranju svoja dva prjektapretvarača litijumhidroksida u Nemačkoj i rudarskog projekta Džordžija jezero u Kanadi

Rock Tech je u martu 2023. godine pokrenuo svoj konvertorlitijum hidroksida monohidrata . Pristup lokaciji je obezbeđen i osnovni inženjering za fabriku je završen kroz seriju od tri temeljne inženjerske studije. Probni testovi šipova i opterećenjasu završeni i rezultati geostatičkog modeliranja se očekuju u narednim nedeljama. Konačno odobrenje za izgradnju i rad pretvarača se očekuje u četvrtom kvartalu 2023. godine, a kompanija planira da počne sa izgradnjom nakon što dobijedozvolu. Predviđeno je da izgradnja bude završena do početka2025. Prva proizvodnja planirana je za treći kvartal 2025. Nakonove početne faze povećanja, Rock Tech će početi da proizvodilitijum hidroksid za baterije počevši od prvog kvartala 2026.

Pripremljeni su komunalni ugovori i nabavka glavnih delovaopreme uključujući pirometalurški paket, hidrometalurški paketi kristalizator. Definisani su električni sistemi , instrumentacija i kontrola za proizvodno postrojenje uključujući operativnustrategiju u pogledu digitalizacije, automatizacije i robotike. Takođe je definisana logistika lanca snabdevanja za sirovine, ostatke i hemikalije. Izbor EPCM izvođača je u završnoj fazi i izbor će biti završen u narednim nedeljama. Grad Guben je završio tender za železničku vezu za lokaciju. U završnoj fazi je i nabavka dodatne sirovine za pretvarač.

Dozvole

Nemačke dozvole podrazumevaju jednu jedinu dozvolu zaizgradnju, puštanje u rad i rad fabrike. Ova dozvolapodrazumeva opsežno poznavanje emisijanivoa bukepoštovanja vladinih propisa i zaštite od požaraPrvi deodozvole, dobijen u martu 2023. godine, odnosi se na svegrađevinske, infrastrukturne i podzemne radove. Zahtev za drugideo dozvole koji se odnosi na infrastrukturu podnet je 2022. godine i očekuje se da bude izdat do četvrtog kvartala 2023. godine.

Finansiranje

Rock Tech brzo napreduje sa subvencijama i kapitalom. Kompanija očekuje da će dobiti oko 450 miliona evra oduglednih evropskih banaka, a već je u toku odobravanje kredita. Dojče banka je dobila mandat kao agent za plasman zakonvertor da obezbedi 350 miliona evra kapitala i subvencija od investitora i vlade. Ulaganja u kapital u Nemačkoj biće na nivouimovine kako bi se obezbedilo minimalno razvodnjavanjeholding kompanije koja je javno kotirana u Kanadi. Obeimovine Rock Tech-a, Džordžija jezero i Guben, privlačeznačajno interesovanje globalnih investitora koji žele da steknudirektan udeo. Pored toga, toku su pregovori sa velikimkompanijama u sektoru litijumaproizvodnje baterija i automobilske industrije kako bi se formirala strateškapartnerstva. Očekuje se da će pregovori biti finalizovani u narednim nedeljama.

Održivost

Cilj Rock Tech-a je da bude prva svetska litijumska kompanijazatvorenog tipa. Počevši od odgovornog rudarenja u skladu sastrogim kanadskim i međunarodnim propisima do rada svogpostrojenja za konverziju dizajniranog za prečišćavanje sirovinai recikliranje litijumskih proizvoda. Trenutno u Evropi nisuplanirani drugi projekti sa opremom i sredstvima potrebnim zareciklažu litijuma, što Rock Tech čini jedinstvenim u ovojoblasti. Sertifikovana eksterna procena predviđa da će nivoiemisije CO2 fabrike za konverziju za proizvodnju jedne tone litijum hidroksida biti 30% niži od industrijskog proseka. Uztrenutni dizajn postrojenja i korišćenje samoobnovljivih izvoraenergije, emisije ugljenika bi mogle da budu smanjene za 60% do 2026. Štaviše, kompanija planira da iskoristi 95% nusproizvoda i ostataka proizvodnje. Zajedno sa nemačkimInstitutom za litijum ITEL, Rock Tech radi na rešenjima sapartnerima iz industrije građevinskog materijala i upravljanjaotpadom. 

Zakon o smanjenju inflacije u SAD I program subvencija zazelene industrije, značajno je povećao atraktivnostsevernoameričkog tržišta električnih vozila i baterija. Pošto je inženjering za Guben konvertor pri kraju, Kompanija sadapočinje da planira svoj sledeći projekat konvertera. Rock Tech stoga sa zadovoljstvom obaveštava da je u završnom procesuidentifikacije pogodnih lokacija u severnim SjedinjenimDržavama i Ontariju u Kanadi za svoju sledeću lokaciju zapretvaranje. Više detalja biće objavljeno kada bude završenkonačni izbor lokacije.

Prijekat Džordžija jezero – pionir rudarstva litijuma uOntariju

Sirovine iskopane na jezeru Džordžija su ključni sastojakintegrisane strategije Rock Tech-a. Projekat Džordžija jezerosadrži preko 40% objavljenih mineralnih resursa u okruguTander Bej. U poslednjih nekoliko meseci projekat jezeraDžordžija je značajno napredovao. Program zimskog bušenja za2023. je završen sa pozitivnim rezultatima, a obimni letnjiprogram istraživanja se fokusira na istraživanje, mapiranje i kopanje rovova . Kompanija namerava da značajno produžiživotni vek rudnika i mineralnih sirovina od 2023. do 2024. godine kroz niz programa istraživanja u fazama i da projekatpomeri u izgradnju sledeće godine. Kompanija održava dobreodnose i razmenu informacija sa svim relevantnimzainteresovanim stranama. Pored toga, CIBC služi kao strateškisavetnik Rock Tech-a koji upravlja strukturiranim procesomnamenjenim pronalasku partnera za razvoj i dalje istraživanjeprojekta rudnika.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Rast globalne rudarske proizvodnje

Rudarska proizvodnja u svetu ne pada, sve je stvar odluke": Profesor Beljić o kretanjima u sektoru "Rudarska proizvodnja u svetu ne pada, ona raste", istakao je Čedomir Beljić, profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu na marginama ovogodišnje "Look up" konferencije na Kopaoniku. Na...

Srbija: Zlatna groznica u najčistijem delu zemlje

Projekat rudnika zlata u Homolju u kom je bilo najavljeno korišćenje cijanida barem je privremeno sprečen, ali aktivisti upozoravaju na njegov mogući povratak u igru i rizike od samih geoloških istraživanja. “Donosioci odluka” ne razumiju da će zbog klimatske...

EU dogovorila smanjenje industrijskih emisija

Zemlje članice EU i Evropski parlament saopštile su 29. novembra da su postigle preliminarni dogovor o suzbijanju emisija gasova iz industrijskih postrojenja, uključujući one iz intenzivnih farmi živine i svinja i iz rudnika. Sporazum, koji je postignut kasno 28. novembra,...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!