Supported byspot_img

Srbija: Za projekat Jadar...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje...

Srbija: Za “zeleni dogovor”...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa...
HomeAktuelnosti iz EnergetikePeta godišnja konferencija...

Peta godišnja konferencija o energetici “Mogućnosti za energetski biznis u regionu”

Supported byspot_img
Supported byspot_img

 

Ekonom:east Media Group i Ekon:ference organizuju Petu godišnju konferenciju o energetici “Mogućnosti za energetski biznis u regionu”, koja će se održati 6. aprila, u hotelu Hajat Ridžensi u Beogradu.

Prateći svetske i evropske trendove, Srbija je 2011. godinu proglasila godinom energetske efikasnosti. Rekonstrukcija postojećih energetskih postrojenja kao i ulaganje u projekte pametnih mreža za distribuciju električne energije je neophodna. Strateški partneri za ostvarivanje ovih ciljeva postoje, ali se zahteva unapređenje zakonske regulative.

Treba definisati ulogu države i nove regulatorne instrumente. Ugledanje na međunarodne projekte i poslovne prilike bi ubrzalo i poboljšalo postojeće stanje u zemlji. Takođe, neophodna je saradnja na regionalnom nivou kako bi se podigla konkurentnost u regionu na nivo Evropske unije.

Projekti budućnosti su vezani za alternativne izvore energije, smanjenje administrativnih procesa za njihovu realizaciju kao i povećanje njihove profitabilnosti radi privlačenja što većeg broja investitora.

Konferencija će okupiti učesnike na najvišem nivou: predstavnike vlada, regulatornih tela u oblasti energetike, vodeće ljude najvećih regionalnih i globalnih kompanija, kao i manje kompanije koje žele sa njima da sarađuju na novim projektima.

PROGRAM

08:30-09:00 Registracija učesnika, kafa/čaj
09:00-09:15 Uvodno obraćanje
09:15-10:45 Panel 1: Zakonske regulative, Evropske integracije i tržišna kretanja
Moderator: Ljubo Maćić, predsednik, Agencija za energetiku
• Nov zakon o energetici: usklađenost sa EU regulativom i mogućno sti poboljšanja investicione klime
• Nacionalne energetske politike, zajednički ciljevi, konkurentno st u regionu i sa evropskim energetskim liderima
• Ima li prostora za PPP u oblasti energetskog biznisa: bajka ili realnost – Zakon o ja vnim preduzećima kao ograničavajući
faktor?
• Energetske dozvole, licence i strategija – Usklađenost dozvola sa strategijom
• Ograničenja i mogućnosti strategije – evropska prepozicija i te nderi
• Energy community, Treaty, unapređenje strateškog položaja zemalja SEE, regionalno energ etsko tržište i regionalna
infrastruktura
• Državna intervencija nasuprot slobodnom delovanju energetskog t ržišta
10:45-11:15 Pauza za kafu
11:15-12:45 Panel 2: Investicioni projekti, liberalizacija tržišta i međunarodne poslovne prilike u uslovima recesije
Moderator: Milan Elezović, Emerging Markets Director, Credit Suisse UK
• Mogućnosti investicionih regulativa, realizacija investicionih projekata
• Potreba za investicijama i potencijalni rast potrošnje
• Povećanje regionalne trgovine u jugoistočnoj Evropi – bescarinsk a razmena u regionu, poreske olakšice, niža cena
energenata
• Prekogranična trgovina i transport: planovi kompanija u regionu, infrastruktura – južni evropski koridor
• Sigurnost snabdevanja gasom
12:45-13:15 Pauza za kafu
13:15-14:45 Panel 3: Energetska efi kasnost i obnovljivi izvori energije
Moderator: Bojan Kovačić, zamenik direktora, Agencija za energetsku efi kasnost
• Zakon o energetskoj efi kasnosti – da li je predložena uštede energije zaista i realna
• Kako se fi nansiraju projekti iz oblasti energetske efi kasnosti, koliko je raspoloživih kredita za te projekte, a koli ka je
tražnja? Kakvi su uslovi dobijanja takvih kredita?
• Obnovljivi izvori energije – usklađivanje sa regulativom EU
• Kakvi su trendovi u regionu, dobri primeri energetski nezavisni h gradova – studije slučaja
• Energetski efi kasna gradnja
• Energetski pasoši
14:45-16:00 Networking ručak / koktel

Cena kotizacije iznosi 300 evra (plus PDV) u dinarskoj protivvrednosti, a za pretplatnike na Ekonom:east magazin odobravamo popust od 5%. Prijave možete slati na jelena.jezdovic@emg.rs.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Srbija: Zlatna groznica u najčistijem delu zemlje

Projekat rudnika zlata u Homolju u kom je bilo najavljeno korišćenje cijanida barem je privremeno sprečen, ali aktivisti upozoravaju na njegov mogući povratak u igru i rizike od samih geoloških istraživanja. “Donosioci odluka” ne razumiju da će zbog klimatske...

Srbija: Korišćenje pepela i gipsa štedi novac

Za razliku od sveta, korišćenje pepela, šljake i gipsa - najzastupljenijih sekundarnih materijala u Srbiji je nedovoljno. Ovaj problem mogao bi se rešiti uspostavljanjem operatera, koji bi centralizovano upravljao plasmanom pepela, rečeno je na Međunarodnoj stručnoj konferenciji „Pepeo, šljaka,...

BiH mora trajno da zaštiti Gornju Neretvu

Konkretni koraci ka suspenziji izgradnje hidroelektrane (HE) “Ulog”, raskidanju koncesionih ugovora za planirani projekat HES “Gornja Neretva”, HE “Glavatičevo” i HE “Bjelimići”, kao ni adekvatnoj zaštiti kompletnog sliva gornje Neretve nisu poduzeti i neophodno je da BiH ubrza procese...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!