Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaSpecijaliCrna Gora: Izveštaj...

Crna Gora: Izveštaj Sekretarijata Energetske zajednice, novembar 2015

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

Razvoj spot tržišta

Kada je u pitanju uspostavljanje organizovanog tržišta električne energije i povezivanje tržišta, pravni okvir nije regulisan važećom pravnom regulativom. Da bi se uklonile glavne prepreke, treba promeniti primarnu zakonsku regulativu. Novi Zakon o energetici je u skupštinskoj proceduri, i postoje dobri izgledi za njegovo usvajanje do kraja 2015, prenosi sajt serbia-energy.eu

Od ministarstva finansija se zahteva da promeni zakon o PDV-u, uključujući odredbu o oporezivim transakcijama za usluge prenosa.

Zakon o javnim nabavkama ne ometa uspostavljanje tržišta dan unapred.

Kada je u pitanju osnivanje berze električne energije, imenovana je Radna grupa koja treba da predloži model za razvoj spot tržišta do kraja 2015.

Likvidnost domaćeg tržišta električne energije neće bti postignuta bez preduzimanja dodatnih mera. Likvidnost se realno može obezbediti spajanjem tržišta sa najmanje jednim susednim tržištem.

Nisu preduzeti koraci u pravcu spajanja organizovanog tržišta dan unapred sa najmanje jednom susednom zemljom. Spajanje tržišta sa susednim tržištima treba da predloži radna grupa.

Prekogranično balansiranje

Zakon omogućava da operator prenosnog sistema pruža usluge balansiranja koristeći tržišne procedure.

Model balanisranja dozvoljava prekoranično balansiranje na tržišno orijentisan i nediskriminatoran način.

Balansnotržište energije postoji ali sa samo jednim provajderom. Balansna rezerva se nabavlja po regulisanim cenama, što treba da se eliminiše primenom novog zakona.

Operatori transmisionog sistema Srbije,Crne Gore i BiH, formirali su Bezbednosni koordincioni centar, sa ciljem da se izvrši koordinisana kalkulacija kapaciteta.

Međusektorske mere

Regulisane cene su dostupne svim korisnicima priključenim na distributivnu mrežu.

Nakon usvajanja novog Zakona o energetici regulisane cene će postojati samo za domaćinstva i mala preduzeća i socijalno ugrožene kupce. Za ove kategorije nije predviđena dalja deregulacija.

Distribucija još uvek nije pravno i formalno razdvojena od snabdevanja. Postojeća regulativa zahteva pravno i funkcionalno razdvajanje do kraja 2015.

Potrebno je proširiti nadležnosti regulatorne agencije i obezbediti njenu nezavisnost implementacijom Trećeg paketa. Potrebno je obezbediti autonomiju agencije u pogledu budžeta i unutrašnje organizacije.

Preduslovi za dobijanje statusa posmatrača u ACER jesu transponovanje Trećeg paketa, regulatorna nezavisnost i usvajanje podzakonskih akata. Napori u ovom pravcu su nedovoljni.

Zahtev za razdvajanje i sertifikacju operatora transmisionog sistema zahteva transpoziciju Trećeg paketa kao minimalan uslov.

Konkurentnost u sektoru energetike nije na zadovoljavajućem nivou i podeleže prekršajnom postupku. Nezavisnost Saveta državne pomoći je pod znakom pitanja.

Aktivnosti na implementaciji Uredbe TEN-E nisu počele, prenosi sajt serbia-energy.eu

Izvor; Serbia Energy

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Koliki je potencijal biomase u Srbiji?

Vlasnik "Point grupe" Zoran Drakulić rekao je da bi cela Srbija mogla da se greje na domaću biomasu i da se iz tog obnovljivog izvora može proizvoditi i električna energija, pa mu nije jasno zašto se nastavlja gasifikacija, kada...

Srbija: Koliko je bezbedna nuklearna energija?

Pored daleke Francuske i još dalje Kine, susedna Mađarska je takođe svoju energetiku oslonila na nuklearne izvore. Srbija tek kreće u tom pravcu, a prvi korak će biti ukidanje moratorijuma na zabranu izgradnje nuklearnih elektrana i otpočinjanje procedure koja podrazumeva čitav...

Srbija: Rafinerija u Smederevu ispuniće najviše evropske standarde

Kada je Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike, prošle nedelje potpisala okvirni sporazum sa kompanijom „Čajna enerdži internešenel grupa” o izgradnji postrojenja za preradu nafte u Smederevu, gde bi trebalo da se proizvode derivati u skladu sa najvišim...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!