Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaSrbija EnergetikaSrbija:Skandalozna nabavka strujomera...

Srbija:Skandalozna nabavka strujomera za Obrenovac

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

Srpski konzorcijum proizvođača brojila, predvođen kompanijom Enel, tvrdi da je Elektrodistribucija Beograd dodeljivanjem posla vrednog 3,5 miliona evra, u postupku hitne javne nabavke, oštetila sebe za milion evra

Kada su se povukle poplave, iz mulja su „isplivale“ i mnoge mutne radnje. Jedna od njih je hitna nabavka brojila za Obrenovac, u kome ima 39.400 kupaca struje. Nabavka je izvršena na osnovu člana 7 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama (ZJN). Ali prisutna je dilema da li je Zakon zaista ispoštovan.

Srpski konzorcijum proizvođača brojila, predvođen kompanijom Enel, tvrdi da je dodeljivanje posla ukupne vrednosti 3,5 miliona evra, u postupku hitne javne nabavke, konzorcijumu Elecom, povezanom sa Vojinom Lazarevićem, urađeno nezakonito i štetno po Elektrodistribuciju Beograd.

Šteta, prema njihovim navodima, premašuje milion evra u odnosu na tržišnu vrednost nabavke od 2.500.000 evra. Pritom su, kako tvrde, prekršeni Zakon o javnim nabavkama i načela fer konkurencije. Oni navode da je Enel sa svojim partnerima bio spreman da isporuči brojila za 2,5 miliona evra, za 44 odsto niži iznos.

EDB negira da je sklopila ugovor o nabavci brojila za sanaciju Obrenovca sa konzorcijumom kompanija povezanim sa biznismenom Vojinom Lazarevićem.

Javni poziv

Predstavnica Elektrodistribucije Beograd za odnose s javnošću Sandra Alagić izjavila je ovih dana da je EDB, po nalogu EPS-a i Ministarstva energetike, raspisala javni poziv svim domaćim proizvođačima i dobavljačima električnih brojila da se jave i navedu količine koje mogu da obezbede za Obrenovac i sve poplavljene delove na području Beograda.

Alagićeva je naglasila da nikakav tender, niti ugovor nije potpisan ni sa jednim proizvođačem ili dobavljačem brojila, a još manje konzorcijumom. Ona je istovremeno ukazala da Zakon o javnim nabavkama predviđa da u vanrednim situacijama postoji mogućnost da svako preduzeće uradi hitnu nabavku da bi se normalizovali stanje, rad i život u sredini koju je zadesila elementarna nepogoda.

Portparol EDB-a je istakla da je hitno potrebno nabaviti oko 20.000 brojila koja su uništena u Obrenovcu tokom poplava. Do sada je, prema njenim rečima, po hitnoj nabavci nabavljeno i zamenjeno 5.141 brojilo u Obrenovcu.

„Od Enela su nabavljena 2.454 brojila po ceni od 61,4 evra, od kompanije EWG 1.834 brojila, i od Rundapa 853 brojila po istoj ceni“, rekla je Alagićeva.

S druge strane, Srpski konzorcijum ističe da se u izveštaju Kriznog štaba EDB-a navodi da je nabavka pokrenuta na zahtev EPS-a 4.6. 2014. godine, na osnovu kojeg je Upravi za javne nabavke poslat zahtev za mišljenje o osnovanosti pokretanja pregovaračkog postupka primenom člana 7 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama.

Naručilac je, kako tvrde u Konzorcijumu, pogrešno primenio Zakon o javnim nabavkama (ZJN), te je navedena formulacija naručioca falsifikat, jer se ne navodi dopis EPS-a pod službenom oznakom, tako da ne može da se identifikuje. Takođe, član 7 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama definiše izuzetke u nabavci na koje se ne primenjuje ZJN i ne odnosi se na pregovarački postupak. Pregovarački postupak je precizno definisan drugim članovima ZJN.

Falsifikati ili ne

Elektrodistribucija Beograd, kako je naglasila Alagićeva, ima dokaze za sve i sve radi u saglasnosti sa EPS-om i resornim Ministarstvom. Napomenula je da je tom, kao i drugim preduzećima, dozvoljena hitna nabavka u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama u slučaju vanredne situacije. EDB se, kako je istakla, prilikom nabavke brojila za Obrenovac rukovodi kriterijumom cene i mogućnošću isporuke brojila u planiranom roku.

Krizni štab EDB-a prikazao je tabelu sa bitnim elementima prispelih ponuda. Srpski konzorcijum proizvođača brojila tvrdi da je naručilac u njoj napravio, navodno, dva njima poznata falsifikata.

U tabeli „Pregled roka isporuke…“ naručilac je u redu 5 naveo da je ponudu podneo Enel, a iz dokumenata se vidi da je ponudu u ime Srpskog konzorcijuma po priloženom ovlašćenju podneo Enel. Tim činom, smatraju u Srpskom konzorcijumu za brojila, naručilac je namerno pokušao da sakrije da iza podnete ponude stoje četiri firme proizvođači brojila u Srbiji sa referencom od milion prodatih brojila.

Sledeći falsifikat, prema navodima Konzorcijuma, otkriven je u tabeli „Pregled roka isporuke…“. Naručilac je u redu 6 naveo da je ponudu podneo CITI, a iz pregleda naručilac smišljeno izostavlja bitnu činjenicu da je CITI podneo ponudu ne za brojila sa DLMS protokolom, koja su u skladu sa Tehničkom specifikacijom EPS-a, koja je važila do 26. 5. 2014. godine, kako je zahtevano kod te nabavke, nego je CITI podneo ponudu za brojila bez DLMS protokola, koja nisu u skladu sa tom specifikacijom.

Tim činom, smatraju u Konzorcijumu, naručilac je hteo da relativizuje pitanje cene i sugeriše da je ponuda Srpskog konzorcijuma za brojila neozbiljna.

Treći primer odnosi se na član 7 stav 3 ZJN prema kome je „U slučaju nabavki iz stava 1 ovog člana naručilac dužan da postupa u skladu sa načelima iz ovog zakona“.

Naručilac, međutim, nije postupio u skladu sa citiranom odredbom ZJN. U ovim slučajevima naručilac je povredio načelo efikasnosti i ekonomičnosti (član 9 stav 2 ZJN) izborom ponude ponuđača Elecom, koja iznosi 3.564.340 evra i skuplja je od ponude Enela podnete u ime Srpskog konzorcijuma proizvođača brojila za 1.096.299 evra, odnosno za 44,42%. Drugim rečima, naručilac je prihvatio ponudu koja je za milion evra, odnosno za 44%, veća od tržišne cene.

Tenderi

Tržišna cena je utvrđena na tenderu EPS-a otvorenom 27. 12. 2013. godine, na kome su nastupili Srpski konzorcijum i udružene firme Rudnap Meter & Control Zemun, pod kontrolom Vojina Lazarevića, EWG Beograd, pod kontrolom Dejana Bodiroge i Baje Živanića, i Sitel Beograd, pod kontrolom Dragana Praštala (ćerka firma Mikroelektronike Banjaluka), čija brojila u predmetnoj nabavci nudi firma Elecom po cenama koje su nudile pomenute firme u zajedničkoj ponudi na tenderu EPS-a otvorenom 27. 12. 2013. godine.

Rukovodstvo EPS-a do danas nije donelo odluku o tom tenderu. U Konzorcijumu za brojila smatraju da je razlog za to što EPS ne želi da posao dodeli njima po realnim tržišnim cenama.

Naručilac, prema navodima Konzorcijuma, nije hteo da prihvati preporuku tadašnjeg direktora Direkcije za distribuciju EPS-a Željka Markovića, koja mu je dostavljena 20/21. maja 2014. godine, i u kojoj je preporučeno da se brojila od svih proizvođača kupuju po cenama koje je ponudio Srpski konzorcijum za brojila na tenderu EPS-a otvorenom 27. 12. 2013. godine. Sutradan, posle slanja preporuke, usledila je smena Željka Markovića sa mesta direktora Direkcije.

Hitna nabavka

Na poziv tadašnjeg direktora Direkcije za distribuciju EPS-a, naručilac EDB je dostavio potrebu za 22.000 komada brojila za sanaciju poplave u Obrenovcu. EDB je u predmetnom zahtevu za ponude tražio skoro dvostruko više brojila.

Članovi Konzorcijuma zbog toga pretpostavljaju da EDB zloupotrebljava sanaciju za poplave da bi van kontrole Zakona o javnim nabavkama pribavio posao preduzećima Rudnap Meter & Control Zemun, EWG Beograd i Sitel Beograd (ćerka firma Mikroelektronike Banjaluka) po cenama znatno većim od tržišnih na konzumu EDB. Reč je o preduzećima koja na slobodnom tržištu na konzumu EDB gube tržišnu utakmicu sa Srpskim konzorcijumom za brojila jer imaju znatno veće cene.

Time je naručilac povredio načelo obezbeđivanja konkurencije (član 10 stav 2 ZJN), jer je neosnovano i neopravdano koristio diskriminatorski kriterijum „rok isporuke za celokupnu količinu“, navodeći da ponuđač Elecom u ponudi 1309-14 od 4. 6. 2014. godine nudi rok isporuke odmah.

Iz ovoga se vidi da naručilac neopravdano upotrebljava rok isporuke kao kriterijum za ocenu ponuda zbog hitnosti iz više razloga, koje navodi Konzorcijum za brojila.

Poplava u Obrenovcu se desila 16. maja ove godine, a naručilac je upit za dostavu ponuda poslao 4. juna. Odluka je doneta već sutradan, pa je radi hitnosti potrošeno milion evra, iako je naručilac imao 20 dana da u međuvremenu završi pregovarački postupak striktno po ZJN.

Zbog toga u Konzorcijumu smatraju da je naručilac tražio način da omogući preduzećima Rudnap Meter & Control Zemun, EWG Beograd i Sitel Beograd (ćerka firma Mikroelektronike Banjaluka) da prodaju veliku količinu brojila po cenama znatno većim od tržišnih.

Oni takođe tvrde da EDB nema mogućnosti ni potrebu da ugradi odmah celokupnu količinu brojila od 39.400 komada.

„Tehnološki sistem distribucije je takav da se brojila ugrađuju postepeno i ne postoji potreba da EDB ima odmah na kamari 39.400 komada brojila“, navodi Konzorcijum.

Ovde se, smatraju u Konzorcijumu za brojila, radi o prevari kada se uvodi hitnost kao potreba i kao jedini kriterijum za ocenu ponude bez obzira na cene, i svesno se nanosi šteta naručiocu.

Povređeno više načela

Pre pokretanja predmetne nabavke, Srpski konzorcijum za brojila je isporučio po narudžbenici EDB oko 2500 brojila po cenama koje je dao u ponudi za predmetni postupak nabavke. U Srpskom konzorcijumu za brojila to navode kao dokaz da se oni nisu bavili špekulativnim aktivnostima gomilanja brojila na lageru, kako bi nudili odjednom celokupnu količinu, nego su ispunjavali zahteve EDB „po porudžbenicama koje su stizale iznenada pred kraj radnog vremena“.

U Konzorcijumu tvrde da je naručilac izvršio prevaru jer je prihvatio ponudu firme Elecom, koja nudi brojila preduzeća Rudnap Meter & Control Zemun, EWG Beograd i Sitel Beograd (ćerka firma Mikroelektronike Banjaluka) na osnovu kriterijuma da je isporuka odmah, a prema informacijama Konzorcijuma do 9. juna u osam časova firma Elecom je isporučila 1500 komada brojila, što se može utvrditi iz dokumentacije u magacinu EDB.

Dato je objašnjenje da EDB do daljnjeg neće povlačiti od Elecoma, jer nema slobodnih smeštajnih kapaciteta.

Osim ovoga, naručilac je povredio načelo javnosti i transparentnosti postupka javne nabavke (član 11), jer nije obavestio podnosioce ponuda o svojoj odluci, niti je odluku objavio tako da bude javno dostupna. Takođe, naručilac nije ispunio obavezu iz člana 7 stav 5 da podnese izveštaj o sprovedenom postupku Upravi za javne nabavke.

Povređeno je i načelo jednakosti ponuđača, jer naručilac nije obezbedio jednak položaj svim ponuđačima kod ocenjivanja prispelih ponuda (član 12 stav 1).

Sve u svemu, sudeći po dokumentima koja poseduje, Konzorcijum zaključuje da je naručilac samovoljno i na svoju štetu prihvatio ponudu firme Elecom, koja nudi brojila preduzeća Rudnap Meter & Control Zemun, EWG Beograd i Sitel Beograd (ćerka firma Mikroelektronike Banjaluka), na osnovu neopravdano korišćenog kriterijuma hitnosti, i prihvatio je i toleriše prevaru ponuđača koji nije isporučio odmah brojila.

Izvodi se zaključak da su time favorizovani ovi proizvođači, čime je naneta ozbiljna šteta Srpskom konzorcijumu za brojila i imovini PD ED Beograd.

U EDB-u misle drugačije i apeluju na proizvođače i dobavljače brojila da prestanu sa prepucavanjima koja traju već 15 godina.

Istog dana kad je premijer bio u obilasku Obrenovca i tamošnjeg opštinskog štaba za vanredne situacije, na osnovu čijeg je izveštaja o potrebama za strujomerima EBD formalno započeo proceduru ove nabavke, na brojne adrese državnih organa i novinskih redakcija stigao je dopis u kojem Srpski konzorcijum proizvođača brojila rasvetljava pozadinu ove nabavke i u prilogu dostavlja dokaze o mahinacijama.

Interesantan je detalj da, iako su svim primaocima ovog imejla vidljive i ostale adrese na koji je dopis poslat, mnogi ništa nisu povodom tog pitanja preduzeli. Mnogi mediji nisu našli za shodno, iako su dobili interesantan materijal, da temu istraže i objave, a mnogi državni organi, obavešteni, nisu ništa preduzeli.

Pored mnogobrojnih adresa redakcija koje su dobile ovaj dopis i prateći materijal, nalazi se i premijer. On bi mogao za početak da se zapita, ili da upita Zorana Koraća, ko stoji u pozadini ove skandalozne nabavke, koja alarmira javnost da će ceo proces obnove područja stradalog od poplave za neke u strukturama vlasti predstavljati vid korupcije nalik na ratno profiterstvo.

Izvor Akter

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

EU ne krije da je zainteresovana za srpski litijum

Tek što je projekat Jadar stopiran u Srbiji – počeo je rat u Ukrajini, zbog kog su sve države Evrope rešile da ubrzaju svoj proces „zelene“ tranzicije. Sankcije prema Rusiji koje su usledile, ali i sve hladniji odnos sa...

Crna Gora: Potrebno je osmisliti razvoj distribucije električne energije

Prvo Savjetovanje o elektrodistributivnim mrežama Crne Gore trebalo bi da pruži priliku za razmjenu znanja i iskustava o zajedničkim problemima razvoja tehnologija, organizacije i modernizacije distribucije električne energije, saopštio je predsjednik Odbora direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), Vladimir Čađenović. Prvo...

Crna Gora: EPCG želi da zadrži profit iz 2023.

Menadžment Elektroprivrede (EPCG) predložio je Skupštini akcionara da se kompletna dobit, koja je lani ostvarena u iznosu od 52,4 mil EUR, zadrži u preduzeću kao neraspoređena dobit i da se ništa ne dijeli kao dividenda akcionarima, saznaju Vijesti. Tako ni...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!