Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaSrbija EnergetikaSrbija: Održano 32....

Srbija: Održano 32. savetovanje CIGRE 2015., Transfer struke, iskustva i znanja

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

Na savetovanju učestvovalo više od 1.000 stručnih i naučnih radnika, poslovnih ljudi iz kompanija u elektroprivrednoj oblasti, projektantskih, konsultantskih i naučnoistraživačkih institucija iz Srbije i zemalja u okruženju. Podsticaj inženjerskim kadrovima za transfer tehničkih znanja i informacija od opšteg interesa.

Pod generalnim pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije i javnih preduzeća„Elektroprivreda Srbije“ i „Elektromreža Srbije“, na Zlatiboru je od 17. do 21.maja održano 32. savetovanje Srpskog nacionalnog komiteta Međunarodnog saveta za velike mreže CIGRE 2015. Stručnoj javnosti predstavljena su najnovija tehničk aznanja i iskustva iz oblasti proizvodnje, prenosa i potrošnje električne energije.
U prisustvu velikog broja učesnika i gostiju iz zemlje i regiona, savetovanje je otvorio mr Gojko Dotlić, predsednik CIGRE Srbija.
–Prema oceni mnogih, savetovanje CIGRE Srbija najznačajniji je skup elektroenergetičara, ali i drugih struka koje prate razvoj elektroenergetike uopšte, kako u domaćem tako i u regionalnom okviru,što potvrđuju aktivan rad stručnih i naučnih poslenika i velika zainteresovanost stručne javnosti.
-Želimo da privučemo nove članove i da podmladimo udruženje i zato pozivam poslodavce da podstiču inženjerske kadrove da se posvete stručnom radu, jer je transfer tehničkih znanja i informacija od opšteg interesa -istakao je Dotlić. Upozorio je i da je suprotno tendencijama u inostranstvu, broj radova na ovogodišnjem savetovanju manji za 15 odsto od uobičajenog i izrazio nadu da je to prolaznog karaktera, ali i znak da je potrebno nešto menjati.

Govoreći o aktuelnoj reorganizaciji u „Elektroprivredi Srbije“, Dejan Popović, član Nadzornog odbora JP EPS, istakao je da je uprkos velikim otporima taj proces odmakao, tako da će od 1. jula ova kompanija poslovati u okviru tri pravna subjekta.
– Pokrenute su sve incijative i doneta odgovarajuća dokumenta. Vlada Srbije donela je zaključak u kom su definisani svi rokovi, a nakon 1. jula nam predstoji još teži korak: prelazak iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo – kazao je Popović i poručio da EPS ima dovoljno stučnih kadrova koji će obezbediti da ostane lider u regionu.
Popović je zahvalio Programskom odboru što je u rad savetovanja uvrstio dve aktuelne teme koje u znatnom obimu determinišu sadašnjost i budućnost„Elektroprivrede Srbije“. To su veliki poremećaji u elektroenergetskom sistemu Srbije, koji su u 2014. godini izazvale katastrofalne majske poplave, i 10 godina liberalizacije tržišta električne energije u Srbiji.
– Ukupna šteta od majskih poplava još nije precizno utvrđena, ali prema grubim procenama, može da se kaže da iznosi više od pola milijarde evra, što bi uzdrmalo i daleko snažnije elektroprivrede – rekao je on. U vezi sa liberalizacijom tržišta, Popović je naglasio da zastarelost EPS-ovih temoenergetskih kapaciteta u kontekstu drastičnog pada cena električne energije veoma ugrožava ekonomsku stabilnost domaćih termoblokova i naglasio da je jedan od izlaza iz ove situacije i predstojeća reforma „Elektroprivrede Srbije“.
Nebojša Petrović, savetnik generalnog direktora JP „Elektromreža Srbije“, rekao je da je ova kompanija ostvarila odlične poslovne rezultate u periodu između dva savetovanja CIGRE. Izdvojio je tri izuzetno važna projekta za razvoj elektromreže: puštanje u pogon TS 400/110 kV„Vranje 4“, zatim početak izgradnje dvostrukog 400 kV dalekovoda između Rumunije i naše zemlje, kao i početak izgradnje 400 kV dalekovoda između Kragujevca i Kraljeva. On je takođe najavioda će EMS do kraja 2015. godine pustiti u rad regionalnu berzu električne energije.
Liberalizacija tržišta – najaktuelnija tema

Početak prvog radnog dana savetovanja protekao je u znaku dve panel-prezentacije, koje su bile posvećene dvema aktuelnim temama u energetskoj oblasti Srbije – poremećajima u elektroenergetskom sistemu Srbije koji su izazvale velike vremenske nepogode u 2014. godini, kao i dosadašnjim iskustvima u proteklih deset godina liberalizacije tržišta električne energije u Srbiji. U okviru prvog panela, učesnicima savetovanja predstavljeni su uzroci, posledice, preduzete hitne mere i radovi na sanaciji havarija postrojenja u elektroenergetskom sistemu Srbije. Svoja iskustva u odbrani postrojenja od katastrofalnih majskih poplava i drugih vremenskih nepogoda predstavila su privredna društva TENT, RB „Kolubara“ i „Jugoistok“.
– Svi mi koji radimo u raznim delovima našeg elektroenergetskog sistema, od rudnika preko termoelektrana doprenosnog i distributivnog sistema, izvukli smo iz ovih događaja određene pouke. Uočili smo takođe i sve postojeće slabosti, počev od sistemskih, na koje nemožemo neposredno da utičemo, do sagledavanja činjenice da, za razliku od drugih, ne posedujemo adekvatnu opremu kojom bismo mogli odgovoriti na izazove ove vrste. U međuvremenu, pristupilo se izradi planova za zaštitu od poplava, planova za evakuaciju i načinu formiranja kriznih štabova –istakaoje Ljubiša Mihailović, direktor za proizvodnju električne energije u PD TENT, i naglasio da je potrebno nastaviti sa doradom planova zaštite objekata i njihove sanacije od posledica elementarnih nepogoda.
U okviru druge panel-prezentacije, posvećene dosadašnjem iskustvu tokom proteklih 10 godina liberalizacije tržišta električne energije u Srbiji i njegovom budućem razvoju, predstavljene su do sadašnje faze razvoja ovog tržišta sa promenama zakonodavnog okvira zbog usklađivanja sa regulativama EU, projekti uspostavljanja berze električne energije i budućih koraka u integraciji u regionalno i evropsko tržište.

U okviru rada šest studijskih komiteta, predstavljeno je ukupno 77 radova. Jedna od najposećenijih sesija bila je rad studijskog komiteta C5 posvećenog tržištu električne energije i njegovoj regulaciji. I ovom prilikom je konstatovano da se Srbija, zahvaljujući energetici, najviše približila EU i da je u ovoj oblasti ostvarila najveću harmonizaciju svoje regulative sa direktivama EU.

Kroz 17 izloženih referata u ovom studijskom komitetu, obrađeno je i razmotreno više različitih tema. Pored pregleda rezultata, kao i teškoća u procesu liberalizacije srpskog tržišta električne energije, učesnici sesije bili su upoznati i sa istorijatom reforme energetskog sektora u Srbiji, ulozi JP EPS, analizom funkcionisanja slobodnog i regulisanog tržišta, kao i mogućem pravcu razvoja tržišta električne energije. Predstavljena su neka praktična rešenja i iskustva u procesu liberalizacije i integracije tržišta u regionalno i evropsko tržište električne energije. Razmatrali su se i tržišni aspekti integracije obnovljivih izvora u elektroenergetski sistem Srbije, kao i obezbeđenje dugoročne i kratkoročne sigurnosti snabdevanja posmatrano, opet, sa stanovišta tržišta. Predstavljeni su osnovni principi balansnog tržišta električne energije, a ukazano je na trenutno stanje balansnog tržišta električne energije u regulacionoj oblasti Srbije. Takođe, dat je i pregled već ispunjenih obaveza iz mrežnih pravila, kao i narednih koraka koje, u tom smislu, JP EMS kao operator balansnog tržišta električne energije treba da ispuni. Ukazano je i na mogućnost uspostavljanja regionalnog balansnog tržišta električne energije i prikazane su mogućnosti za prekograničnu saradnju kroz prekograničnu razmenu balansne rezerve i prekograničnu razmenu balansne energije.

U okviru rada ovog studijskog komiteta ukazano je i na značaj formiranja berze električne energije. Povodom toga, izneti su razlozi za regulaciju berze električne energijei protiv nje u uslovima integracije evropskog tržišta električne energije koja je dovela do, kako je rečeno, jačanja njihovog monopolističkog položaja na tržištu električne energije. Rečeno je još i da ne postoji zakonska regulativa koja na nivou Evropske unije reguliše rad berzi, ali je istaknuto da Evropska komisija razmišlja da pokrene regulativne mere koje bi uredile funkcionisanje berzi električne energije.

Skupština CIGRE Srbija

Trećeg dana savetovanja održana je Skupština CIGRE Srbija, na kojoj su usvojeni izveštaji o radu ove organizacije između dva skupštinska zasedanja, finansijski izveštaj i izveštaj o realizaciji plana za 2014. godinu.
Na sednici Skupštine usvojen je i program rada CIGRE Srbija za 2015. godinu sa finansijskim planom za ovu godinu, a za novog potpredsednika izabran je dr Ninel Čukalevski iz Instituta „Mihajlo Pupin”. Tom prilikom dodeljena su i dva priznanja za životno delo u organizaciji CIGRE i tri plakete za rad u ovoj organizaciji. Priznanje za životno delo dobili su prof. dr Milan Savić i Radomir Naumov, a dobitnici plaketa su mr Goran Jakupović, mr Božidar Radović i dr Jasmina MandićLukić.

U delu savetovanja u radu studijskog komiteta C3 „Perfomanse sistema zaštite životne sredine“ predstavljen je rad „Unapređenje i zaštita životne sredine u termoenergetskim postrojenjima JP EPS”, grupe autora iz JP EPS (Dragica Kisić, Snežana Andrić, Nevenka Milićević, Gorana Strugar, Snežana Cojić i Predrag Cvijanović). Rad je ukratko izložila Dragica Kisić, a u njemu je dat pregled aktivnosti koje su sprovedene u periodu od 2001. do 2014. godine sa ciljem unapređenja i zaštite životne sredine u termoenergetskim postrojenjima u PD JP EPS. U prvi plan stavljene su mere koje se odnose na usaglašavanje emisija zagađujućih materija u vazduhu, vodi i zemljištu. Istaknuto je da je u pomenutom periodu urađena rekonstrukcija elektrofilterskih postrojenja sa ciljem smanjenja emisije praškastih materija, koja je finansirana delom iz IPA fondova, delom iz kredita i delom iz sopstvenih sredstava JP EPS. A čitav niz već pokrenutih projekata omogućićedodatno unapređenje zaštite životne sredine.

Korak napred u regionalnoj saradnji

U okviru savetovanja CIGRE 2015.sa radom je počela i regionalnaorganizacijaCIGREza jugoistočnu Evropu –SEERC(South-East European Research Centre) u koju je trenutno učlanjeno 11 nacionalnih komiteta CIGRE iz regiona (Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Grčka, Rumunija, Turska i Ukrajina, a nacionalni komiteti Austrije i Mađarske su posmatrači).

Dr Krešimir Bakič, predsednik organizacije, rekao je da je time u ovojoblastinapravljenkoraknapred u međusobnojsaradnjizemalja u regionu. – Cilj naše organizacije, koja pokriva područje od 250 miliona stanovnika, jeste da se određeni problemi elektroenergetskog sistema rešavaju u regionalnim radnim grupama, da bolje informišemo jedni druge o novim idejama, istraživanjima, razvoju i radu sistema i da se pomažemo na sva tri nivoa: akademskom, elektroprivrednom i industrijskom – rekao je on.

Prve četiri grupe uskoro počinju sa radom, a plan je da se u aprilu 2016. godine održi regionalna SEERC konferencija u Portorožu na kojoj će Nacionalni komitet Slovenije predati rukovođenje sledećem nosiocu aktivnosti.

Učešće EPS-ovih stručnjaka

Na savetovanju je prezentovano 170 radova domaćih i stranih autora koji su, prema već ustaljenoj praksi, razmatrani u okviru 16 studijskih komiteta.

Predstavnici „Elektroprivrede Srbije“ imali su zapaženo učešće u radu savetovanja, od rada u stručnim komitetima, predstavljanja radova u okviru aktuelnih tema do aktivnog učešća u diskusijama na panel-prezentacijama. Zajedno sa kolegama iz JP EMS, naši stručnjaci bilisu autori čak 40 odsto svih radova prezentovanih na savetovanju.
Zahvaljujući na podršci u organizovanju savetovanja, mr Gojko Dotlić, predsednik CIGRE Srbija, dodelio je zahvalnice koje je u ime JP EPS primio Dejan Popović, a u ime JP EMS Nebojša Petrović.

Prisustvo svetskih kompanija

Tokom savetovanja održane su i poslovne prezentacije renomiranih svetskih proizvođača elektroopreme, konsultantskih i naučno-istraživačkih organizacija. Svoja najnovija dostignuća predstavili su, između ostalih, i kompanije „Šnajder elektrik“, „Simens“, ABB, „Alstom“, „Logo“, „Elnos BL“ i „Končar“. Prikazana su najnovijatehničkadostignuća, zasnovananaprimeninovihmaterijala i tehnologija,kao i mogućnostizapružanjeusluga u elektroenergetskomsektoru.

Izvor: Kwh

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Hrvatska: JANAF preuzeo svoj prvi solarni projekt 

Hrvatska kompanija Jadranski naftovod (JANAF) putem povezanog društva JANAF OIE sklopila je Ugovor o kupoprodaji 100 posto udela u društvu Solar Energy Vođinci i ulaganju u solarnu elektranu u Vođincima, nedaleko od Vinkovaca, projektovane instalirane snage 14,3 MW i priključne snage...

BiH: EPBiH raspisala tender za remont turbine bloka 7 TE Kakanj

Elektroprivreda BiH je raspisala međunarodni javni poziv za revitalizaciju turbinskog postrojanja na bloku 7 u Termoelektrani Kakanj. Kako se navodi u pratećoj dokumentaciji procijenjena vrijednost je blizu 35 miliona KM sa PDV-om. Predviđen je postupak e-aukcije a kriterijum  jenajniža cena. Rok isporuke je 15...

Rumunija: Fič dodelio Romgazu rejting ‘BBB-‘

Kreditna agencija Fič Rejtings je prvi put dodelila rumunskoj kompaniji Romgaz dugoročni kreditni IDR rejting BBB-, sa stabilnim izgledima. Ovaj rejting Romgaza veći je za jedan stepen u odnosu na njegov “bb+” samostalni kreditni profil (SCP) za državnu podršku, prema kriterijumima Fiča...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!