Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaRudarstvoSrbija dobija Strategiju...

Srbija dobija Strategiju upravljanja mineralnim resursima

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo je tender za izradu Strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima u Srbiji. Cilj donošenja strategije je da se utvrdi politika održivog upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima i uslovi za održiv razvoj rudarskog sektora u periodu do 2050. godine. Procenjeno je da će izrada ove strategije koštati 20,8 miliona dinara. 

Do sada nije izvršena sveobuhvatna detaljna analiza stanja svih mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa, sa aspekta resursne baze, održivosti eksploatacije, uticaja na životnu sredinu, kao i usaglašenosti rudarske industrije sa evropskim i svetskim standradima, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

„Donošenjem Strategije podići će se svest stručne i nestručne javnosti o važnosti eksploatacije mineralnih sirovina i drugih geoloških resursa, odgovoriti na tekuće i nove izazove, i pomoći pozicioniranju Srbije u rudarskom sektoru Evrope i sveta“, piše.

Predlog strategije treba da se odnosi na period od 2025. do 2040, sa projekcijom do 2050. godine. Za baznu godinu treba koristiti 2022. godinu. Pored strategije potrebno je da se izradi i akcioni plan za sprovođenje strategije, uz stratešku procenu uticaja na životnu sredinu.

Rok za podnošenje ponuda za izradu strategije je 30. januar. Trajanje ugovora je 24 meseca, odnosno dve godine.

U strategiji treba, između ostalog, da se definišu postojeće stanje u ovoj oblasti, opšti i posebni ciljevi razvoja rudarskog sistema, vizije, principi i strateške smernice koje svi zainteresovani subjekti treba da slede u u cilju efikasnijeg i prosperitetnijeg delovanja za što brži razvoj rudarskog sektora.

Kako se objašnjava u tenderskoj dokumetaciji, odnosno opisu zadatka koji će se naći pred ponuđačem koji bude izabran da izradi startegiju, strateške metalične mineralne sirovine pre svega treba sagledati kroz potrebe za rudama bakra i zlata, rude olova i cinka, rude bora i litijuma kao i ruda urana, nikla i kobalta.

„Sagledavanje strateških energetskih mineralnih sirovina treba posmatrati kroz potrebe države i obezbeđenje dovoljnih količina nafte, prirodnog gasa i uglja. Nemetalične mineralne sirovine je potrebno sagledati sa aspekta potreba građevinske, prerađivačke i hemijske industrije, kao i njihove posebne uloge u razvoju infrastrukturnih projekata od važnosti za Srbiju i povećanja proizvodnih kapaciteta za podmirivanje tih potreba“, navodi se u dokumentaciji.

Razvoj rudarskog sektora će se, navodi se, ogledati kroz racionalizaciju proizvodnje postojećih i otvaranje novih, pre svega rudnika metala i kritičnih mineralnih sirovina, što će doprinti bržem i snažnijem razvoju Srbije.

Startegijom je potrebno definisati mere koje će doprineti realizaciji ciljeva strategije, a u okviru toga mere i aktivnosti mineralne politike koja će dovesti do obezbeđivanja sigurnog snabdevanja privrede i tržišta Srbije mineralnim sirovinama i drugim geološkim resursima.

U okviru mera mineralne politike, potrebno je da se definišu posebno međunarodno prepoznate, aktivne i atraktivne rudarske industrije (promocija investicija, privlačenje velikih rudarskih kompanija u sektor geologije i rudarstva), kao i koordinacija u području istraživanja mineralnih sirovina u cilju usmeravanja izvođenja geoloških istraživanja ka pronalaženju novih ležišta mineralnih sirovina, sa posebnim osvrtom na sirovine od kojih je Evropska i svetska ekonomija zavisna.

Izvor: Nova ekonomija

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Srbija: Da li će rudnik Štavalj uspeti da iskopa 168 miliona tona mrkog uglja za koji traži dozvolu

Ministarstvo zaštite životne sredine obavestilo je javnost da je JP PEU Resavica, RMU Štavalj-Sjenica, podnelo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije istočnog i zapadnog polja ležišta rudnika Štavalj. Trenutno se mrki ugalj, koji važi...

Srbija: Stav eksperata o rudarenju litijuma

Kakav bi bio uticaj rudnika litijuma u Jadru na životnu okolinu? Kakve bi posledice iskopavanje litijuma ostavilo na podzemne vode, vodotokove, vazduh, zemljište, poljoprivredu, koliku opasnost sa sobom nose jalovište i otpad? Može li se ležište litijuma u Jadru...

Region JIE: Crna Gora stopira projekat HE Buk Bijela

Kraj priče o "Buk Bijeloj" - Ministarstvo energetike i rudarstva odbilo poziv Dodika Relevantni pokazatelji, dokumenta i važeća legislativa Crne Gore zabranjuju gradnju na tom prostoru. Parlament još 2004. godine usvojio Deklaraciju o zaštiti rijeke Tare. Za Ministarstvo energetike i rudarstva...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!