Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaSpecijaliSrbija: Skrining u...

Srbija: Skrining u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena – sektor energetike

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

U radnoj verziji post skrining dokumenta, koji se odnosi na oblast zaštite životne sredine i klimatskih promena, procenjeno je da će najveći troškovi aproksimacije biti ostvareni u sektorima voda, otpada i industrijskog zagađenja, prenosi sajt serbia-energy.eu

U toku je priprema Specifičnog plana implementacije za direktivu o industrijskim emisijama (IED), čiji završetak se očekuje u septembru ove godine. U planu će biti data procena troškova i vremenskog perioda za sprovođenje direktive.

Predviđeno je da fondovi EU budu jedan od glavnih izvora finansiranja investicija u oblasti životne sredine, dok je nacionalno finansiranje procenjeno kao varijabilno, u zavisnosti od politike finansiranja za koji se odluči Vlada tokom četiri finasijska perioda – od 2015.do 2020. godine, od 2021. do 2027. godine, od 2028. do 2034 godine i od 2035. do 2041. godine. Procenjuje se da će podrška međunaordnih donatora ostati na istom nivou do 2020.

Direktiva o industrijskim emisijama još uvek nije u potpunosti transponovana u domaće zakonodavstvo. Pojedini delovi (IPPC direktiva – II poglavlje direktive o industrijskim emisijama) transponovani su kroz Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja (ISKZ), koji predviđa izmene koje operateri treba da izvrše u postrojenjima za dobijanje IPPC dozvole.

Puna transpozicija IED direktive u delu koji se odnosi na ISKZ, očekuje se do 2018. godine.

Odredbe direktive o velikim ložištima delimično su transponovane Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh. Kratkoročni prioriteti u periodu 2015 – 2016.jesu usvajanje nove uredbe i izrada specifičnog plana za implementaciju za direktivu o velikim ložištima, iz III poglavlja IED koje se odnosi na velika postrojenja na sagorevanje.

Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh obezbeđuje pravnu osnovu za izradu Nacionalnog plana za smanjenje emisija (NERP) za postojeća postrojenja za sagorevanje i za primenu „opt-out“ mehanizma.

U skladu sa obavezama koje proističu iz Ugovora o osnivanju energetske zajednice, rok za dostavljanje NERP-a je kraj 2015. To je rok i za podnošenje liste velikih postrojenja predviđenih za „opt-out“ mehanizam.

Energetski sektor, u smislu definicije velikih postrojenja za sagorevanje, čine termoelektrane, toplane i postrojenja za sagorevanje u okviru NIS-a. Energetski sektor obuhvata 44 od 46 ovih postrojenja.

U termoelektranama u okviru EPS-a predviđene su sledeće aktivnosti:

TE Nikola Tesla
–  Blokovi A3 – A6: projekat odsumporavanja, koji se finasira iz japanskog kredita i trenutno je u fazi procene tehničkih tendera
–   Blok A4: projekat denitrifikacije je u fazi realizacije
–  Blok A6: očekuje se da će za projekat denitrifikacije biti obezbeđena sredstva iz IPA 2016.
–  Blok B1: planiran je projekat denitrifikacije
TE Kostolac
–  Projekat odsumporavanje na blokovima B1 i B2 finansira se iz kineskog kredita
TE Morava
– Rekonstrukcija elektrofiltera sredstvima IPA 2012.

Finansijske procene za postizanje saglasnosti u postrojenjima sa velikim ložištima u okviru EPS-a govore da je reč o sumi od oko 640 miliona evra, a sa odredbama sadržanim u poglavlju III IED – 710 miliona evra.

Odlukama Ministarskog saveta Energetske zajednice uvedene su obaveze transponovanja i implementacije poglavlja III IED. Rokovi za implemetaciju definisani su uvažavajući nacionalne okolnosti.

IED dozvoljava državama korišćenje izvesnih fleksibilnih mehanizama (nacionalni tranzicioni plan, izuzeće zbog ograničenog veka trajanja postrojenja i dr.). Potrebno je dobiti stav Evropske komisije da li će Srbija imati mogućnost korišćenja ovih mehanizama, s obzirom da je njihovo korišćenje usklađeno sa vremenskim rokovima koji nisu primenjivi za Srbiju, jer je potencijalna godina članstva 2021.

Kada je u pitanju direktiva o smanjenju sadržaja sumpora, Zakonom o energetici uspostavljen je sistem monitoringa goriva i formiranje baze podataka o uzorcima. Do sada je u modernizaciju rafinerijskih kapaciteta uloženo više od 500 miliona evra čime je kvalitet belih derivata (benzin, dizel) usaglašen sa najvišim EU standardima.

0va direktiva se odnosi i na kvalitet crnih derivata (ulje za loženje), zbog čega je neophodno puno usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva i sprovođenje novog investicionog ciklusa u rafinerijama.

Kada je u pitanju direktiva o upravljanju otpadom od ekstraktivne industrije, njena impelementacija je u početnoj fazi. Ministarstvo energetike odgovorno je za donošenje propisa kojima će se odrediti postupak i način odlaganja i upravljanja otpadom iz rudarskih aktivnosti, kao i za izveštavanje o ovom otpadu.

U pogledu klimatskih promena, osnovni principi i prioriteti direktive o sakupljanju i skladištenju ugljenika delimično su transponovani kroz Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Zakonom je stvorena pravna osnova za usvajanje sekundarnog zakonodavstva kojim se postigla puna usklađenost sa direktivama EU, prenosi sajt serbia-energy.eu

Izvor; Serbia Energy

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

FBiH: EBRD daje kredit od 25 miliona evra za solarne elektrane Gračanica

Vlada FBiH je donela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje Elektroprivrede BiH kod Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekta izgradnje fotonaponskih elektrana Gračanica 1 i Gračanica 2 u iznosu od 25,1 mil EUR. Za realizaciju...

Hrvatska: Ohmium isporučuje elektrolizere za projekat zelenog vodonika

Ohmium International, vodeća kompanija za proizvodnju zelenog vodonika koja dizajnira, proizvodi i postavlja napredne elektrolizere s protonskom izmenjivačkom membranom (PEM), objavila je da je odabrana za opremanje prvog projekta zelenog vodonika u Hrvatskoj. Ohmium je odabran za dobavljača PEM...

Region JIE: Rumunija razmatra da gradi novu HE na Dunavu zajedno sa Srbijom

Izgradnju hidroelektrane (HE) Đerdap 3 Vlada Srbije proglasila je projektom od posebnog značaja, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije (MRE). Kako MRE navodi u objavi 20. maja, taj strateški objekat na reci Dunav radi se u koordinaciji sa Rumunijom...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!