Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaRegion energetikaRegion: Kredit EBRD...

Region: Kredit EBRD za interkonekciju Makedonija-Albanija, ESIA objavljen

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

EBRD razmatra proširenje korporativnog zajma od 40 miliona evra makedonskoj kompaniji za prenos električne energije MEPSO, koji je namenjen za finansiranje makedonske komponente transmisione linije Makedonija-Albanija.

Projekat obuhvata izgradnju transmisione infrastrukture od Bitolja do albanske granice, sa podstanicom u Ohridu i uvođenje komponenti pametne mreže (Smart Grid).

Realizujući prvu interkonekcijuMakedonije sa Albanijom, projekat će obezbediti nedostajuću vezu u okviru inicijative za uspostavljanje koridora istok-zapad za prenos električne enegrgije između Bugarske, Makedonije, Albanije, Crne Gore i Italije. Sekcija između Bugarske i Makedonije je završena. Albanija i Crna Gora su povezane sa novom 400 kV linijom, u toku je izgradnja podvodnog kabla između Crne Gore i Italije, što je u Crnoj Gori podržano projektom transmisione linije Lastva-Pljevlja.

Projekat je ključna karika za integraciju evropskog tržišta električne energije. To je važna komponenta prenosne konekcije između Bugarske i Albanije kao i dužeg koridora od Bugarske do Italije, preko podmorskog kabla između Crne Gore i Italije. Ova održiva ekspanzija tržišta će poboljšati regionalnu energetsku bezbednost i efikanost i promovisaće integraciju i tržišnu konkurenciju.

Dalekovod Makedonija-Albanija je jedan od prioritetnih projekata EU, koji će premaočekivanjima dobiti investicioni garant iz programa IPA 2015. u iznosu od 12 miliona evra. Ovo uključuje 6 miliona evra za MEPSO i 3 miliona evra za finasiranje komponenti pametne mreže.

Za projekat je izrađena Procena uticaja na životnu i društvenu sredinu (ESIA), uključujući izgradnju nove OHL linije u jugozapadnom regionu Makedonije, od Bitolja do albanske granice.

Banka je angažovala nezavisnog konsultanta za sprovođenje due diligence(Environmental and Social Due Diligence-ESDD)projekta. ESDD je potvrdio da je projekat strukturiran u skladu sa relevantnim zahtevima EBRD-a (Performance Requirements-PRs) i da kompanija ima institucionalni kapacitet za njihovo sprovođenje. ESDD je takođe potvrdio da je projekat dizajniran u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i relevantnim direktivama EU.

ESIA i ESDD su potvrdili da će ekološki i socijalni uticaji biti lokalizovani i ograničeni i adekvatno ublaženi sprovođonjem Plana upravljanja životnom i društvenom sredinom (ESPM) i Akcionim planom za životnu i društvenu sredinu (ESAP).

Projekat je već neke vreme u fazi razvoja sa inicijalnim ESIA, finansiranim iz EU fondova, preduzetim u januaru 2013.i javnim konsultacijama vezanim sa ESIA sprovedenim u aprilu i maju 2014. ESIA paket je ažuriran u skladu sa promenama u projektovanju i lokalnim zakonima, kao i PRs i ESDD. Projekat je trenutno u fazi izrade studije izvodljivosti i faza izrade detaljnog inženjeringa još nije počela.

Predložena ruta prenosne linije je koridor koji je postavljen na širinu od 500 metara. U fazi detaljnog inženjeringa biće izabrana preferencijalna ruta kao i lokacije za stubove, uzimajući u obzir komentare javnosti. Ažurirani ne-tehnički rezime i konkretne mere ublažavanja će biti pripremljeni i javno objavljeni. Konsultacije će se sprovesti kada specifična ruta budeobjavljena.

Originalni ESIA je razmatrao tri alternativne lokacije za izgradnju nove trafostanice u regionu Ohrida. ESIA razmatra pozitivne i negativne aspekte sve tri lokacije i identifikuje jednu lokaciju kao poželjnu (lokacija 3 severozapadno od sela Livoista). S obzriom da će neke sekcije OHL biti locirane u oblasti prirodne i kulturne baštine Ohrida, razviće se Plan upravljanja kulturnim nasleđem (CHMP). CHMP će sadržati informacije o lokacijama kulturnog nasleđa, uključujući one sa oznakom UNESCO, tako da Glavni projekat može uzeti u obzir potrebu da se izbegnu ove lokacije i osigurati adekvatno učešće stručnjaka za kulutrno nasleđe, kao što su UNESCO i muzej u Ohridu.

Banka će nadgledati implementaciju projekta, uključujući pregled konačnih nacrta kako bi se osiguralo da su u skladu sa ESAP i da su dodatne javne rasprave preduzete u skladu sa dogovorenim Planom uključivanja zainteresovanih strana (SEP).

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Koliki je potencijal biomase u Srbiji?

Vlasnik "Point grupe" Zoran Drakulić rekao je da bi cela Srbija mogla da se greje na domaću biomasu i da se iz tog obnovljivog izvora može proizvoditi i električna energija, pa mu nije jasno zašto se nastavlja gasifikacija, kada...

Srbija: Koliko je bezbedna nuklearna energija?

Pored daleke Francuske i još dalje Kine, susedna Mađarska je takođe svoju energetiku oslonila na nuklearne izvore. Srbija tek kreće u tom pravcu, a prvi korak će biti ukidanje moratorijuma na zabranu izgradnje nuklearnih elektrana i otpočinjanje procedure koja podrazumeva čitav...

Srbija: Rafinerija u Smederevu ispuniće najviše evropske standarde

Kada je Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike, prošle nedelje potpisala okvirni sporazum sa kompanijom „Čajna enerdži internešenel grupa” o izgradnji postrojenja za preradu nafte u Smederevu, gde bi trebalo da se proizvode derivati u skladu sa najvišim...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!