Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaSrbija EnergetikaSrbija:Referentna merenja prašine...

Srbija:Referentna merenja prašine i buke u selu Baroševac” autora doc. Dr Aleksandra Cvijetića, prof. Dr Nikole Lilića i Uroša Pantelića (Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu) i Franka Straubea (RWE)

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

„Elektroprivreda Srbije” i Rudarski basen „Kolubara” sprovode proceduru nabavke BTO sistema za površinski kop Polje „C” u okviru velikog projekta unapređenja zaštite životne sredine u „Kolubari”. Za ovu namenu dobijen je kredit od EBRD i KfW banke u iznosu od 156 miliona evra. Prilikom sastavljanja tenderske dokumentacije posebna pažnja je posvećena zaštiti životne sredine, budući da će transporteri novog sistema biti montirani nesposredno uz selo Baroševac. Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu je na zahtev RWE uradio tehnički izveštaj referentnih merenja prašine i buke u Baroševcu. AUTORI DOC. DR Aleksandar Cvijetic, PROF. DR NIKOLA LILIĆ I UROŠ PANTELIĆ(RUDARSKO-GEOLOŠKIFAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU) I FRANKA STRAUBEA (RWE)

Nakon pregleda zakonske regulative i meteoroloških uslova, predstavljeni su rezultati merenja prašine i buke. Izveštaj se zasniva na  vrednostima dobijenim tokom merenja u periodu od 15. do 19. juna 2013. godine. Merenja su obavljena na dve merne lokacije koje se nalaze u projektnom području – porodična kuća Radosava Pantelića i porodična kuća Milana Pantelića. Merenja prašine su izvršena sa MicroDust Pro Aeroslol Monitoring System (Casella), a nivoa buke ručnim analizatorom buke (Hend-held Analyzer, Type 2250, Bruel&Kjaer). Merenja su vršena u tri intervala – dan, veče i noć, u skladu sa zakonskom regulativom o buci Republike Srbije.
Konstatovane vrednosti koncentracije PM10 u periodu merenja bile su u rasponu od 37 do 48 μg/m³ na prvom mernom mestu i od 13 do 20 μg/m³ na drugom mernom mestu. Prema zakonskoj regulativi Republike Srbije,  predviđena granična vrednost za PM10 je 50 μg/m³ za period usrednjavanja od jednog dana. Očigledno je, zaključuju autori, da su sve izmerene vrednosti u okviru dozvoljenih granica.
Monitoring buke je izvršen u istom periodu u tri intervala (dan, veče i noć). Zabeleženi nivoi buke delimično prelaze propisane granične vrednosti za buku u životnoj sredini. Sve vrednosti zabeležene u noćnom periodu su iznad definisane granice, dok vrednosti za veče i dan prelaze granicu u dva slučaja.  Generalno, izmerene vrednosti buke su u opsegu 54-64 dB za ceo merni period.

Izvor RBK

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Hrvatska: JANAF preuzeo svoj prvi solarni projekt 

Hrvatska kompanija Jadranski naftovod (JANAF) putem povezanog društva JANAF OIE sklopila je Ugovor o kupoprodaji 100 posto udela u društvu Solar Energy Vođinci i ulaganju u solarnu elektranu u Vođincima, nedaleko od Vinkovaca, projektovane instalirane snage 14,3 MW i priključne snage...

BiH: EPBiH raspisala tender za remont turbine bloka 7 TE Kakanj

Elektroprivreda BiH je raspisala međunarodni javni poziv za revitalizaciju turbinskog postrojanja na bloku 7 u Termoelektrani Kakanj. Kako se navodi u pratećoj dokumentaciji procijenjena vrijednost je blizu 35 miliona KM sa PDV-om. Predviđen je postupak e-aukcije a kriterijum  jenajniža cena. Rok isporuke je 15...

Rumunija: Fič dodelio Romgazu rejting ‘BBB-‘

Kreditna agencija Fič Rejtings je prvi put dodelila rumunskoj kompaniji Romgaz dugoročni kreditni IDR rejting BBB-, sa stabilnim izgledima. Ovaj rejting Romgaza veći je za jedan stepen u odnosu na njegov “bb+” samostalni kreditni profil (SCP) za državnu podršku, prema kriterijumima Fiča...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!