Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaSrbija EnergetikaPrimopredaja „stodesetki“ čeka...

Primopredaja „stodesetki“ čeka tumačenje zakona, Javna svojina određuje rok

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

Pošto JP EMS ne može da otuđuje javnu svojinu i predaje je bilo kome, čekaju se odluke državnih organa. – U međuvremenu radi se na osposobljavanju distributera da upravljaju trafo – stanicama 110/h kV

U vreme kada su odbrojavane sekunde do dolaska Nove, 2013, godine u Dispečerskom centru EDB – a bilo je uobičajeno radno iako su se dispečeri samo dva, tri dana ranije ozbiljno pripremali da baš tada preuzimu direktno daljinsko komandovanje trafo – stanicama 110/h kV, koje dobijaju od EMS – a. U tehničkom pogledu sve je bilo spremno da taj trenutak dobro prođe, za šta se EDB ozbiljno i dugo pripremao, pa ipak, kako se rok primicao, napetost je rasla. Danima su proveravali daljinski nadzor, signalizaciju alarma i sigurnost signalne opreme, klesali uputstva za manipulaciju, a opet, kako je sredinom decembra za naš list rekao Aleksandar Milojković, direktor Direkcije za upravljanje u EDB, «ništa nije potpuno sigurno dok ne krene».

EPS tražio odgovore

Kada smo pred zatvaranje ovog broja pozvali Milojkovića da nam kaže kako je proteklo preuzimanje komandovanja, iznenadio nas je odgovorom da preuzimanja nije bilo, ne samo u EDB nego ni u ostalim privrednim društvima EPS – a za distribuciju, koja nisu odmah mogla da komanduju, ali su bila spremna da barem delimično prihvate upravljanje ovim objektima na visokom naponu. Činu primopredaje u zakonskom roku isprečio se zakon. Ne isti zakon, Zakon o energetici, kojim je regulisano da se prenosni i distributivni sistemi razgraničavaju na 110 – kilovoltnom naponu i utvrđeno da je krajnji rok za to razgraničenje 1. Januar 2013, već Zakon o javnoj svojini, u kome jasno piše da su mreže u javnoj svojini.

Setili smo se tada da nam je Milojković još u decembru rekao da  „sada neke pripreme više zavise od pravnika nego od tehničara“. Razumeli smo da to  „od pravnika“ znači da još nije odlučeno na koji način će se javna svojina davati privrednim društvima na korišćenje. To je pitanje otvoreno još kod pripreme, a naročito posle usvajanja Zakona o javnoj svojini, septembra 2010. Godine. U vezi s tim JP EPS i JP EMS obraćali su se više puta resornom ministarstvu i nadležnim državnim institucijama tražeći da se reše sva otvorena pitanja korišćenja javne svojine. Štaviše, na inicijativu EPS – a, održan je prošle godine susret sa predstavnicima svih ministarstava i državnih institucija nadležnih za brigu o javnoj svojini, o čemu je naš list pisao prenoseći uveravanja nadležnih da će za sva otvorena pitanja uskoro naći i dobiti odgovor. Pa ipak, rok za razgraničenje prenosnog i distributivnog sistema je ne samo stigao, nego je i prekoračen. Sa sugestijom da se to ne dogodi i da se pitanje korišćenja javne svojine što pre razreši resornom ministarstvu su se zajedničkim pismom u oktobru prošle godine obratili i generalni direktori JP EPS i JP EMS. Inače, u ovoj priči učestvuje najmanje tri ministarstava i nekoliko državnih institucija, svi nadležni da omoguće primenu Zakona o javnoj svojini.

Naš sagovornik iz EMS – a Nebojša Petrović, izvršni direktor za prenos električne energije, inače predsednik EMS – ove Komisije za predaju ovih objekata, rekao je u decembru da će se osnova za uređenje imovinsko – pravnih i ekonomsko – finansijskih pitanja regulisati izmenama osnivačkih akata JP EMS i JP EPS. Sada se ispostavilo da nismo pogrešno razumeli da će se sve što se odnosi na  „papirologiju“ (osim tehničkih sporazuma) obaviti posle izvršene primopredaje. Očito, tako bi i bilo da se tri dana pred Novu godinu nije postavilo pitanje kako EMS može da daje ono što, po novom Zakonu o javnoj svojini, nije njegova svojina i kako objekte u takvom statusu može da preuzme EPS, tačnije njegova PD, a posebno ko bi bio odgovoran za eventualni nemili događaj na nekom objektu ako je predat/preuzet samo fizički, a ne i formalno – pravno. Dogovoreno je tada da se primopredaja odloži za januar.

Distribucije dobijaju trafo – stanice

U januaru, pak, bilo je mnogo neradnih dana, tako da se rešenje i dalje prolongira. Radovan Stanić, direktor Sektora u Direkciji za distribuciju i predsednik EPS – ove Komisije za primopredaju, posle dugog sastanka u resornom ministarstvu na ovu temu, uoči zatvaranja ovog broja, u kratkom telefonskom razgovoru kazao nam je da je dogovoreno da će, kada se razreši kako će se postupati s javnom svojinom, Direkcija za javnu imovinu pripremiti zaključak i uputiti ga Vladi na usvajanje. Tim zaključkom EMS – u bi prestalo pravo korišćenja, a dobila bi ga privredna društva za distribuciju (ako bude ostalo pravo korišćenja javne svojine). Znači, pravo korišćenja «stodesetki» ne bi se prenelo Elektroprivredi Srbije, već njenim zavisnim privrednim društvima. Kada Vlada donese zaključak, njegova realizacija, prema Stanićevim rečima, odvijaće se tako što će Direkcija za imovinu potpisivati ugovore sa privrednim društvima za distribuciju.

U međuvremenu smo saznali da JP EMS insistira na izmeni svog osnivačkog akta, jer 53 trafo – stanice, koje predaje privrednim društvima za distribuciju, čine deo njegovog kapitala, što znači i odgovarajućih finansijskih obaveza. Privredna društva EPS – a za distribuciju, pak, neće menjati svoja osnivačka akta.

Novi zakoni stvaraju, izgleda, dosta glavobolja i onima koji su ih kreirali i donosili. Tako zakonski rokovi stupaju na snagu, a da način postupanja u datim situacijama nije jasan. Dok se to ne razreši u državnim organima, barem kada je reč o javnoj svojini na mrežama, u EMS i privrednim društvima EPS – a za distribuciju nastavljaju da osposobljavaju elektromontere da preuzmu upravljanje «stodesetkama». Iz EMS – a će, kako je definisano sporazumom, u PD ED preći oko 60 rukovalaca, ali taj broj nije dovoljan da se obezbede stalne posade u 53 trafo – stanice, koje nemaju daljinsko upravljanje.

U  „Elektrodistribuciji Beograd“ najdalje se otišlo sa ukupnim pripremama, pa i sa osposobljavanjem rukovalaca, ali je Milojković u decembru tvrdio da će se tokom cele ove godine nastaviti obuka, kako bi sve ekipe bile potpuno osposobljene za manipulaciju u TS 110/h kV. On je tada rekao da od ukupno obučavanih «edebeovaca» očekuje da 30 posto bude sposobno da odmah samostalno radi. Pomenuo je da se ovaj posao otegao u nekoliko godina, tako da su u međuvremenu najiskusniji monteri otišli u penziju, a mlađi se obučavali pored svih drugih svojih obaveza na poslu, jer EDB nema dovoljno ljudi za ove poslove. Tada je smatrao nedostatkom to što neiskusni neće moći prvih mesec dana da rade u smeni zajedno sa iskusnima, kako je u EMS – u praksa, pa su im sada isprečena zakonska rešenja bez sumnje dobro došla.

Manje – više sva PD ED imaju isti problem sa nedostatkom dovoljnog broja elektromontera i posebno onih koji su obučeni da samostalno manipulišu u trafo – stanici na visokom naponu. Govori se o tome da je EDB najpripremljeniji, da bi delom upravljanje uspešno mogla da preuzme i  „Elektrosrbija“, ali da PD «Centar» i PD  „Jugoistok“ umnogome zavise od pomoći EMS – a. Da podsetimo, EMS je ponudio najveću moguću stručnu pomoć ne samo za obuku rukovaoca, nego i za sve poslove na održavanju ovih objekata prihvativši da tu stručnu pomoć daje besplatno, a da PD ED plaćaju samo PDV na pružene usluge budući da sve mora da bude obavljeno u skladu sa zakonskim rešenjima.

Najveći broj, ravno 22  „stodesetke“ preuzeće PD  „Jugoistok“ i tako utrostručiti broj ovih objekata u svom sistemu. Aleksandar Krstić, direktor Direkcije za upravljanje u ovom PD, tvrdio je u decembru da će «Jugoistok» preuzeti upravljanje svim ovim objektima sa danom preuzimanja osim u Ogranku Zaječar. Zašto ne i u Zaječaru? Kako nam je objasnio, Ogranak  „Elektrotimok“ u Zaječaru do sada nije imao nijedan objekat na 110 – kilovoltnom naponu, a sada dobija polovinu, to jest 11  „stodesetki“ namenjenih  „Jugoistoku“.

Kako nije imao  „stodesetke“,  „Elektrotimok“ nema ni osposobljene rukovaoce njima. Osposobljavanje je trajalo nekoliko meseci, a ipak na ispomoći će ostati ljudi iz EMS – a. Takođe, kako je kazao Krstić, do kraja ove godine neće moći da se preuzme direktno daljinsko komandovanje za sve TS, pa će matični dispečerski centri EMS – a obavljati privremeno uslužno komandovanje.  „Jugoistok“ ne samo da preuzima najviše objekata, nego i gotovo polovinu  „emsovaca“ koji prelaze u PD ED. Ako se dogovaranje oko primene novih zakona otegne, sva PD ED u EPS – u moći će spokojno da dočekaju preuzimanje TS, upravljanje njima, direktno komandovanja, pa i održavanje. Vremena za osposobljavanje za te poslove imaće, izgleda, dovoljno.

Mreže ne mogu u kapital PD

Vlada u ime Republike Srbije treba da odredi način na koji će javnu svojinu dati na korišćenje operatoru distributivnog sistema (ODS). Mreže ne mogu da budu u kapitalu društva, jer to Zakon o javnoj svojini ne dozvoljava, pa se govori o tome da je moguće da Vlada trafo – stanice da na korišćenje ODS – u, o čemu bi se onda zaključio ugovor. Ovim ugovorom morale bi da se definišu i obaveze ODS – a da održava objekte, investira u njih, osigura imovinu, kao i druga prava i obaveze.

Izvor Kwh

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Hrvatska: JANAF preuzeo svoj prvi solarni projekt 

Hrvatska kompanija Jadranski naftovod (JANAF) putem povezanog društva JANAF OIE sklopila je Ugovor o kupoprodaji 100 posto udela u društvu Solar Energy Vođinci i ulaganju u solarnu elektranu u Vođincima, nedaleko od Vinkovaca, projektovane instalirane snage 14,3 MW i priključne snage...

BiH: EPBiH raspisala tender za remont turbine bloka 7 TE Kakanj

Elektroprivreda BiH je raspisala međunarodni javni poziv za revitalizaciju turbinskog postrojanja na bloku 7 u Termoelektrani Kakanj. Kako se navodi u pratećoj dokumentaciji procijenjena vrijednost je blizu 35 miliona KM sa PDV-om. Predviđen je postupak e-aukcije a kriterijum  jenajniža cena. Rok isporuke je 15...

Rumunija: Fič dodelio Romgazu rejting ‘BBB-‘

Kreditna agencija Fič Rejtings je prvi put dodelila rumunskoj kompaniji Romgaz dugoročni kreditni IDR rejting BBB-, sa stabilnim izgledima. Ovaj rejting Romgaza veći je za jedan stepen u odnosu na njegov “bb+” samostalni kreditni profil (SCP) za državnu podršku, prema kriterijumima Fiča...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!