Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaRudarstvoEU: Koje mere...

EU: Koje mere se predlažu za podsticanje održivosti proizvodnje kritičnih sirovina i povećanje njihove cirkularnosti?

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

 

Mere za povećanje cirkularnosti i efikasne upotrebe kritičnih sirovina biće ključni doprinos ublažavanju zavisnosti od uvoza sa kojom se EU suočava. Zakon se takođe bavi potrebom da se poboljša održivost kritičnih sirovina i uključuje posebne odredbe za jačanje njihove cirkularnosti.

Zakon postavlja opšte obaveze država članica da povećaju sakupljanje, tretman i ponovnu upotrebu otpada koji sadrži kritične sirovine.

Putem javnih nabavki, države članice takođe treba da promovišu upotrebu sekundarnih kritičnih sirovina u svojim proizvodnim sektorima i da razviju nacionalne programe istraživanja i inovacija o tehnologijama recikliranja kako bi zamenile kritične sirovine. Pored toga, Zakon promoviše oporavak kritičnih sirovina iz rudarskog otpada. EU, zbog svoje istorije rudarstva, ima brojne stare rudarske lokacije i jalovine širom EU koje mogu da sadrže dragocene kritične sirovine, ali čiji potencijal do sada nije analiziran. Zakon obavezuje sadašnje operatere da procene mogućnost takvog oporavka i da prikupe informacije o sadržaju kritičnih sirovina u otpadu koji generišu, kao i o otpadu koji se skladišti na njihovim lokacijama. Za zatvorene i napuštene rudnike, Zakon obavezuje države članice za prikupljanje ovih podataka – od izdavanja dozvola, kao i kampanja ciljanog uzorkovanja i njihovog objavljivanja u otvoreno dostupnoj bazi podataka. Ovo će omogućiti potencijalnim operaterima da identifikuju potencijalne lokacije od interesa i implementiraju takve projekte oporavka sa javnim vlastima.

Zakon takođe sadrži odredbe za uspostavljanje uslova za kružnost za trajne magnete, koji su tehnologije poznate po tome što sadrže retke zemlje i za koje EU u potpunosti zavisi od trećih zemalja. Danas se manje od 1% retkih zemalja koje se konzumiraju u EU reciklira. Trajni magneti se nalaze u širokom spektru proizvoda strateških za energetsku i digitalnu tranziciju (npr. turbine na vetar i električna vozila). Njihova mogućnost recikliranja je tehnički izvodljiva, ali je i dalje veoma ograničena. Da bi se obezbedila mogućnost reciklaže trajnih magneta, Zakon će olakšati rad reciklažnih objekata postavljanjem zahteva za informisanje o vrsti i sastavu trajnih magneta sadržanih u definisanoj listi proizvoda i o sadržaju recikliranog materijala određenih kritičnih sirovina u novim magnetima.

Konačno, Saopštenje uz zakon prepoznaje potrebu da se nastavi rad na cirkularnosti i najavljuje ciljane akcije na najvažnije tokove otpada koji sadrže kritične sirovine: vozila na kraju životnog veka, elektronski otpad, otpad baterija i proizvode koji još nisu obuhvaćeni EU. zakonodavstvo o otpadu, kao što su turbine na vetar. Za svaki od ovih, Komisija će razviti ili revidirati pravila o otpadu kako bi se maksimizirao oporavak kritičnih sirovina u narednim godinama. Međutim, kružnost mora početi ranije nego kada proizvod postane otpad. Stoga će Komisija u svom radu na zahtevima za ekodizajn specifičnim za proizvode staviti fokus na recikliranje kritičnih sirovina i njihovu zamenu. Takođe će mobilisati do 200 miliona evra za postavljanje deset dodatnih čvorišta za Circularity kako bi se značajno povećao oporavak i recikliranje sirovina u celoj Uniji.

 

Šta je sa strateškim partnerstvom? Šta su oni i možemo li očekivati više od njih?

 

Strateška partnerstva promovišu održivi rast i doprinose otpornim sirovinama i industrijskim lancima vrednosti. Na kraju, partnerstva podstiču integraciju industrijskih i materijalnih lanaca vrednosti između EU i zemlje partnera.

Prvo strateško partnerstvo uspostavljeno je 2021. godine u okviru Sveobuhvatnog ekonomskog i trgovinskog sporazuma EU-Kanada (CETA). Partnerstvo sa Ukrajinom je takođe potpisano 2021. Ukrajina je značajan globalni dobavljač titanijuma i potencijalni je izvor preko dvadeset kritičnih sirovina za EU. U novembru 2022. Komisija je potpisala Strateška partnerstva sa Kazahstanom i Namibijom. Namera je da se ova lista proširi u narednim godinama.

 

Kako EU osigurava da se zemlje koje snabdevaju kritičnim sirovinama ne eksploatišu?

 

Mnogi od najbogatijih svetskih izvora kritičnih sirovina nalaze se na tržištima u razvoju i privredama u razvoju. EU je posvećena podršci našim partnerskim zemljama da napreduju u lancu vrednosti. Primena pristupa „Tim Evrope“ između EU, njenih država članica i drugih relevantnih aktera (kao što su razvojne finansijske institucije, Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj) i stvaranje sinergije sa evropskim privatnim sektorom, od kojih su neki od kritičnih projekti vezani za sirovine biće definisani kao prioriteti u okviru strategije Global Gatevway. Ovi projekti će biti osmišljeni tako da ciljnim partnerskim zemljama pruže visokokvalitetnu i proširenu ponudu EU, usklađujući interese partnera sa interesima EU. Na primer, osnovni cilj Global Gateway-a je da podrži održivo otvaranje radnih mesta i promociju pristojnog rada. on uključuje pažnju za ranjive grupe koje se susreću sa specifičnim izazovima da uđu na tržište rada, kao i za ozbiljna pitanja poput dečijeg rada.

 

Koje akcije će podržati veštine, istraživanje i inovacije u oblasti sirovina?

 

Saopštenje takođe predviđa aktivnosti u vezi sa veštinama, istraživanjem i inovacijama i standardizacijom kako bi se osiguralo da Evropa vodi u odgovornom i održivom sektoru kritičnih sirovina koji koristi građanima, preduzećima i životnoj sredini. U tom smislu, aktivnosti na standardizaciji na međunarodnom nivou biće sprovedene kako bi se osiguralo da međunarodni tehnički standardi za kritične sirovine odražavaju visoke ekološke i društvene uslove prema principima i vrednostima EU u sektoru ekstrakcije.

Da bismo ostali konkurentni i spremni za digitalnu i zelenu ekonomiju, biće sprovedene akcije za usavršavanje i prekvalifikaciju evropskih radnika kako bi se osiguralo da cirkularnost, održivost, digitalizacija i najnovije inovacije u sektorima kritičnih sirovina budu deo jezgra obuka evropske radne snage. Ovo će biti urađeno preko Akademije za sirovine i kroz veliko partnerstvo u vezi sa veštinama za kritične sirovine.

Konačno, da bismo omogućili efikasnije korišćenje resursa sirovina, potrebna su nam dalja istraživanja i inovacije u lancu vrednosti kritičnih sirovina. Komisija je u okviru radnog programa Horizon Europe već izdvojila 500 miliona evra za projekte kritičnih sirovina za istraživanje i inovacije kako bi se prevazišli izazovi koji su pred nama u svim kritičnim sirovinama i drugim sirovinama. Stoga će Komisija pokrenuti nove inicijative za poboljšanje naših istraživanja i inovacija, uključujući poboljšanje primene i usvajanja postojećih otkrića u oblasti istraživanja i inovacija kroz Evropski savet za inovacije i Evropski institut za inovacije i tehnologiju, predstavljanjem Koordinisanog plana akcije sa državama članicama o naprednim materijala, uključujući zamenu i razvojem Strateškog plana implementacije u okviru EIP-a za sirovine.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Rumunija: Hidroelektrika i Masdar će graditi baterijska skladišta

  Hidroelektrika i Masdar dogovorili su proširenje obim zajedničkog ulaganja, koje će uključiti onšor solarne projekte i plutajuće solarne elektrane, kao i implementaciju baterijskih sistema za skladištenje energije. Ekskluzivna saradnja između dve kompanije može se produžiti za dodatne tri godine, s obzirom da...

Srbija: Odlaganje priključenja projekata OIE – fer pravilo ili prepreka za investicije

Investitorima u obnovljive izvore energije, u slučaju da ne poseduju ili ne iznajmljuju kapacitete za skladištenje proizvedene struje, Elektromreža Srbije može da odloži priključenje na prenosni sistem čime bi rad njihovih elektrana bio onemogućen. Drugim rečima, investitorima u obnovljive izvore energije nadležni...

Srbija: Očekuje se potisivanje Memoranduma o strateškim sirovinama sa EU

Srbija i Evropska komisija potpisale su u septembru Pismo o namerama za uspostavljanje strateškog partnerstva u oblasti lanaca vrednosti kritičnih sirovina i električnih vozila, uključujući materijale, baterije, proizvodnju i reciklažu. Iako su pismo potpisali izvršni potpredsednik Evropske komisije Maroš...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!