Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaAktuelnosti iz EnergetikeEMS smanjuje gubitke...

EMS smanjuje gubitke u prenosnoj mreži

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

 

Javno preduzeće “Elektromreža Srbije” sa ponosom može reći da je i prethodnu godinu završilo sa pozitivnim rezultatom, što je tradicija od osnivanja. – Upravljamo poverenim resursima transparentno i na odgovoran način, a u cilju maksimizacije efikasnosti poslovanja i optimizacije tehno-ekonomskog portfelja preduzeća, uz stalni proces unapređenja procesa rada i usklađivanja procedura sa aktuelnom evropskom praksom. Na taj način, JP EMS neprekidno se dokazuje kao pouzdan činilac u procesu ostvarivanja elektroenergetske politike Republike Srbije, oličene u tri kamena temeljca evropskog deregulisanog energetskog sektora: sigurnost snabdevanja, održivi razvoj i uvećanje konkurencije kroz transparentan i nediskriminatoran pristup prenosnom sistemu – navedeno je u kompanijskom listu.
Time se, osim ispunjavanja neophodnih uslova i preuzetih obaveza u procesu pridruživanja države Evropskoj uniji, stvaraju uslovi i za optimizaciju celog elektroenergetskog sektora i poboljšanje opšteg investicionog okruženja, a samim tim i ostvarivanje opšte društvene dobiti za građane i privredu. Upravljanje kvalitetom, jačanje kapaciteta preduzeća neprekidnom edukacijom zaposlenih i uvođenjem novih informacionih tehnologija, ambiciozan investicioni okvir, preventivno i redovno održavanje objekata, tehničko-tehnološka unapređenja i, jednom rečju, permanentno ulaganje u ljude i objekte jesu i biće ubuduće najveći prioriteti JP “Elektromreža Srbije”.
– Uvek smo spremni za saradnju, posebno sa JP “Elektroprivreda Srbije” iz koga smo i potekli, i na koga smo prirodno upućeni, s obzirom da delimo odgovornost za sigurno i pouzdano funkcionisanje elektroenergetskog sistema Republike Srbije. Smatramo da sve eventualne međusobne probleme moramo brzo i efikasno rešavati, uz dobru volju i razumevanje obe strane, jer, u krajnjoj liniji, za državu, građane i privredu nije od interesa ko “gospodari” elektroenergetskim objektima i koliko ima gospodara, već da li se njima upravlja na najoptimalniji i najefikasniji način. Iz JP EPS se u medijima, a posebno u tekstovima lista “kWh”, već duže vreme vodi negativna kampanja o poslovanju i poslovnoj politici JP EMS – navedeno je u kompanijskom listu.
– Ovom prilikom bi hteli da naglasimo da je JP EMS više puta izlazio u susret finansijskim, tehničkim i drugim zahtevima JP EPS, zajedno učestvovao sa JP EPS u mnogim projektima i iskreno nas čudi nekolegijalnost i stalno zavirivanje u naše dvorište. Razumeli bi da je dvorište JP EPS idealno uređeno i da nema problema u proizvodnom i distributivnom sektoru. Bez želje da se dotičemo tema u vezi aktuelnih dešavanja u tom preduzeću o kojima govori mediji, pre svega nam je bitno da u najkraćem demantujemo tendenciozne i netačne navode iz lista “kWh”. U pogledu efikasnosti i odgovornosti u “gospodarenju”, JP EMS je, ulaganjem u svoje objekte, smanjio ukupne gubitke električne energije u svojoj mreži na oko 2,6%, što je u okviru evropskih margina.
– Poređenja radi, ukoliko je to uopšte i neophodno, margine gubitaka u distributivnoj mreži u Evropi kreću se okvirno od 7 do 9 posto dok su u JP EPS između 15 i 20%. Ulaganja u naše objekte su nekoliko puta veća u odnosu na period kada smo poslovali kao sastavni deo JP EPS, a podsetili bi da su, recimo, svojevremeno iz JP EPS upozoravali javnost da, zbog poslovanja sa gubicima usled niske cene električne energije, održavaju svoju likvidnost zahvaljujući smanjenju troškova investiranja u održavanje postojećih objekata.
Kako je navedeno u listu, JP EPS se u svojim tekstovima bavi brojem prekida u napajanju električnom energijom na 110 kV mreži JP EMS, “brinući se” pritom za funkcionisanje svog sistema.
– Činjenice su sledeće: u prvih 11 meseci 2010. godine bilo je više desetina prekida u napajanju potrošača sa objekata 110/x kV (ukupno 164 slučaja), a isto tako je činjenica, koju su kolege iz JP EPS, po svemu sudeći, previdele, da je 90 prekida zabeleženo na tranformatorskim stanicama 110/x kV, koje su u vlasništvu PD za distribuciju JP EPS. Takođe, pitanje pouzdanosti napajanja distributivne mreže ne bi trebalo stavljati isključivo na teret JP EMS, jer je od preostalog 71 neplaniranog prekida na TS 110/x kV u vlasništvu JP EMS, čak 40 nastalo zbog dejstva drugog energetskog subjekta, odnosno distribucije. Da bismo bili potpuno precizni, samo su u 31 slučaju uzroci prekida u napajanju potrošača bili kvarovi na opremi i transformatorima u objektima JP EMS. Uzimajući u obzir realnu činjenicu da su objekti 110/x kV u vlasništvu JP EMS stari i više od 35 godina, možemo reći da su u datim uslovima pokazali zadovoljavajući nivo pouzdanosti, zahvaljujući pre svega dobrom sistemu redovnog i preventivnog održavanja – navodi EMS u svom listu.

Razgraničenje prenosnog i distributivnog sistema – snaga argumenta mora biti jača od argumenta snage

JP EMS je uvek bilo na stanovištu da je snaga argumenta jača od argumenta snage. Smatramo da pitanje razgraničenja vlasništva nad 110/x kV objektima između JP EPS i JP EMS treba razmatrati u kontekstu razgraničenja prenosnog i distributivnog sistema, što je pitanje koje se mora rešiti u najskorijem roku, s obzirom da je od izuzetnog značaja za fukcionisanje, sigurnost i pouzdanost rada elektroenergetskog sistema Republike Srbije. U cilju razrešenja tog pitanja, JP EMS je pre godinu i po uputio molbu resornom Ministarstvu i izneo niz tehničko-tehnoloških, ekonomsko-finansijskih i pravnih aspekata na koje je potrebno obratiti pažnju.

– Posebno bi istakli da rešenje, pre svega, mora biti bazirano na principima funkcionalnosti i tehnoekonomske optimizacije, kao i na primerima pozitivne evropske prakse, obzirom da je u procesu deregulacije elektroenergetskog sektora ta tema u većini evropskih zemalja odavno zatvorena. Takođe, smatramo da ujedno treba voditi računa i o budućoj ulozi i organizaciji JP EPS i JP EMS, kao i o predstojećem procesu koorporatizacije ili privatizacije tih državnih preduzeća. Nadamo se i uvereni smo da će se u novom Zakonu o energetici naći optimalno rešenje sa stanovišta osnovnog cilja, a to je sigurno i pouzdano snabdevanje električ nom energijom potrošača. Sa svoje strane, JP EMS je spreman da, bez obzira na usvojeno rešenje od strane zakonodavca, svoje zakonske obaveze i dužnosti obavlja, kao i do sada, odgovorno i profesionalno, uz izraženu spremnost da u tranzicionom periodu, koji će svakako biti neophodan, stavi u zajedničku službu sav svoj stručni i tehnički potencijal.

Izvor Elektroenergetika.info

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Region JIE: Cena gasa na berzi CEEGEX pala na 23,8 evra po MWh

  Prosečna ponderisana cena prirodnog gasa na dan unapred tržištu regionalne berze gasa CEEGEX pala je u ponedjeljak, 4. marta, na 23,78 evra po MWh. Tokom prethodne sedmice, spot cene gasa kretale su se od oko 22,2 do 24,1 evra po MWh. Na unutardnevnom...

Crna Gora: Vrednost izvoza EPCG-a dostigla 20 miliona evra u prva dva meseca

Elektroprivreda (EPCG) je u prva dva mjeseca ove godine ostvarila značajan izvoz i po tom osnovu zabilježila više od 20 miliona EUR profita, dok je uvezla oko deset miliona. Hidrološka situacija nije loša, iako snijega nije bilo. Ipak, efekti toga...

Grčka na putu da postane vodeći izvoznik struje ka Centralnoj Evropi

U bliskoj budučnosti, Grčka bi mogla da stvori milijarde evra svojoj ekonomiji kroz razvoj energetskih mreža i gasovoda sa centralnom Evropom, navodi se u studiji koju je objavila konsultantska kompanija KPGM. U studiji je navedeno i da Grčka ima...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!