Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaSrbija EnergetikaSrbija:Životije Jovanović, zamenik...

Srbija:Životije Jovanović, zamenik generalnog direktora JP EPS, „Snabdevanje“ uspešno krenulo

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

Samim tim što je PD „EPS Snabdevanje“ počelo da radi i što je dobilo licencu javnog snabdevača jasno je da je značajan deo posla u razdvajanju snabdevačke od distributivne delatnosti dobro obavljen

Uprkos odugovlačenju, strepnji, pa i otporima, koji su pratili proces razdvajanja snabdevačke od distributivne delatnosti u „Elektroprivredi Srbije“, razdvajanje je ipak uspešno proteklo. Ta uspešnost ogleda se u dvema neospornim činjenicama. Prva je da je novo PD „EPS Snabdevanje“ počelo da radi 1. jula ove godine, a druga da je istog tog datuma dobilo i licencu javnog snabdevača električnom energijom u Republici Srbiji.
Ovo je u intervjuu za naš list kazao Životije Jovanović, zamenik generalnog direktora JP EPS, sa kojim smo razgovarali o pripremama za nastavak otvaranja unutrašnjeg tržišta električne energije u Srbiji i početnim (ne)snalaženjima snabdevača i operatera distributivnog sistema u prihvatanju novih obaveza.

S početkom rada „EPS Snabdevanja“ očito je postavljen temelj za uspostavljanje novih, tržišnih odnosa u ovoj delatnosti. U javnosti se to, međutim, manje razumelo. Medijska slika bila je preplavljena gužvama na šalterima zbog dva računa, koja su kupcima dostavljena uz obračun julske potrošnje.
Gužve nije bilo na šalterima svih distribucija. Naprotiv, u većini je sve teklo normalnim tokom, bez čekanja ili vraćanja kupaca, pa i upućivanja na druge adrese. Moj utisak je da su nesnalaženja, koja su nam stvorila teškoće u tom početnom periodu i koje nisu bile tako velike kako se povremeno mogao steći utisak na osnovu medijske slike, pre svega, nastala otuda što su rukovodstva privrednih društava za distribuciju, a to sam video i po nekim izjavama, taj posao sada, posle razdvajanja delatnosti, shvatili kao drugorazredan za njih i kao da to više nije njihova briga. Čini mi se i da su naplati potrošnje i odnosima s kupcima pristupali sa ubeđenjem da im naplata više nije prioritet, jer kao „mrežari“ imaju mrežarinu i moraju da vode računa samo o gubicima električne energije, što je takođe tačno. Međutim, u PD za distribuciju i dalje rade svi radnici koji obavljaju poslove snabdevačke delatnosti i koji treba i dalje da ih obavljaju, jer su PD ED potpisala SLA ugovore s javnim snabdevačem, koji ih jasno obavezuju. Osim toga, čitav EPS, pa i sami distributeri zavise od naplate isporučene električne energije.

Koliko je na ovakav stav u distribucijama uticalo to što za start „EPS Snabdevanja“ nije pripremljena organizaciona osnova ovog PD, koje svoju buduću baznu strukturu već ima u sektorima za trgovinu PD za distribuciju?
Ovde se moramo vratiti na aktivnosti od pre pet, šest godina. Iako nas tadašnji Zakon o energetici nije na to obavezivao, mi smo u EPS-u već posle potpisivanja Sporazuma o energetskoj zajednici jugoistočne Evrope, u kome su sadržane direktive EU o otvaranju unutrašnjeg tržišta i razdvajanju delatnosti operatera distributivnog sistema od trgovine i snabdevanja, počeli pripreme za buduće otvoreno tržište. Diskutovalo se, analiziralo i procenjivalo do mere da smo bili pripremili šeme nove organizacije, sa mogućim brojem zaposlenih u snabdevanju, odgovarajućom opremljenošću tih novih delova i definisanim odnosima budućeg operatera i snabdevača. U januaru prošle godine predložili smo UO EPS-a da donese odluku o razdvajanju snabdevanja od distribucije, ali bez formalnog razdvajanja. Namera je bila da uhodavamo aktivnosti koje će stvarno početi u zakonskom roku, to jest 1. oktobra 2012. godine. Taj predlog UO nije prihvatio i aktivnosti su tada zaustavljene.

Sa ove vremenske distance posmatrano, da li je takvu odluku opredelila obazrivost ili i ipak poučenost iskustvom drugih?
Mislim da je razlog bio to što se u glavama ljudi koji su tada vodili EPS i distribucije nije prelomilo da ovaj posao mora da se obavi. Mnogi su smatrali da do razdvajanja nikad neće doći i pored toga što je u Zakonu precizno postavljen rok za razdvajanje. Pripreme za razdvajanje dodatno su usporene prošle jeseni, jer je novom rukovodstvu trebalo vremena da preuzme dužnost. Kada je novi menadžment iznova pokrenuo ovo pitanje, opet su na površinu isplivale dileme tipa „da li to treba raditi ili ne“. Ja sam tada mislio da ćemo imati problema i ozbiljnih teškoća u radu. Na to su ukazivala i iskustva zapadnih elektroprivreda, ČEZ-a, na primer, koji je posle razdvajanja operatera i snabdevača imao drastičan pad naplate, sa nešto manje od 100 odsto na čak 40 odsto. Srećom kod nas, evo, i pored početnih nesnalaženja u nekim PD za distribuciju i kritika koje su nam upućivane proteklog meseca, mi nismo imali takav, pa ni sličan pad naplate. Za juli, koji je bio prvi mesec kada je „EPS Snabdevanje“ počelo da radi i za koji je ispostavilo prve račune, naplata je bila 62 procenta od fakturisane realizacije, a više od 80 odsto od naplatnog zadatka. To jeste uspeh, iako je procenat nešto niži nego što je ostvarivan prošle i u prvoj polovini ove godine.

Šta je sada najvažnije da se uradi kako bi „EPS Snabdevanje“ nastavilo da radi sa što manje teškoća u ostvarivanju komunikacije s kupcima?
Naš plan je da „EPS Snabdevanje“ do proleća naredne godine počne konsolidovano da funkcioniše kako je zamišljeno organizacijom i sistematizacijom poslova. U ovo privredno društvo doći će ljudi koji su te poslove već radili u okviru EPS-a. Prvo će biti izabrani čelnici ekipa u PD ED, koje će formirati organizacione jedinice u PD i ograncima tog društva. Odlučeno je da ogranci PD „EPS Snabdevanje“ budu u sedištima sadašnjih PD za distribuciju (Beograd, Novi Sad, Kraljevo, Kragujevac, Niš). Dok se ogranci budu formirali, radiće se na uspostavljanju što bolje poslovne saradnje snabdevača i operatera, na osnovu već potpisanih ugovora, kako bi kupci mogli da dobiju potpun odgovor na svako pitanje s kojim dolaze na šalter. Mora se učiniti sve da s novom organizacijom i snabdevač i operater bitno promene svoj odnos prema kupcima i da kupac ne trpi zbog razdvajanja delatnosti na distributivnom nivou. Verujem da ćemo to postići kada i snabdevač i operater budu zaživeli u punom kapacitetu koji podrazumeva tržišno poslovanje.

Govorite o jednom operateru i jednom snabdevaču. Da li to znači da se sadašnjih pet PD za distribuciju neće prosto transformisati u operatere, već da će doći i do njihovog objedinjavanja u jedan pravni subjekat?
Poznato je da je u PD ED bilo otpora da se formira jedan snabdevač i da je u opticaju bila i varijanta da se formira pet snabdevača i pet operatera distributivnog sistema. Novo poslovodstvo JP EPS, a to je bio i zaključak Vlade, smatralo je da je bolja opcija da se formiraju jedan operater i jedan snabdevač. Distributeri su se ozbiljno suprotstavili takvom stavu, a imali su podršku i UO EPS-a, pa je na jedvite jade došlo do formiranja jednog javnog snabdevača, uz zaključak da će postojeće distribucije nastaviti da rade kao operateri distributivnog sistema do donošenja neke nove odluke. Lično smatram da će ovakvo rešenje trajati još godinu, ne više. Posle toga moraće da se traži rešenje odgovarajuće datim uslovima, a naši uslovi su sada takvi da je AERS, zbog različite razvijenosti ED sistema, odobrio različite mrežarine za pojedine konzume. Te razlike se sada za kupce na javnom snabdevanju nivelišu unutar EPS-a, ali kada već od januara 2014. godine na otvorenom tržištu, pored sadašnjih velikih, budu i kupci na srednjem naponu, ujednačavanje troškova distribucije električne energije neće biti tako jednostavno. To će samo po sebi otvoriti pitanje broja operatera distributivnog sistema. Pri tome, želim da podsetim da sada imamo zaključak UO da distributeri nastavljaju da rade kao operateri distributivnog sistema u narednom periodu.
Pogled na EPS
– Stvorila se poprilična fama u javnosti da je razdvajanje loše urađeno i da kupci nailaze na teškoće koje ranije nisu imali. Priznajem da je možda jedini ozbiljniji problem bilo prebacivanje preplate sa računa jednog na račun drugog PD. Strogo formalno posmatrano, kupac jeste taj koji mora da da nalog da se njegova preplaćena sredstva prebace ili da novac podigne. To je odmah moglo da se reši prebacivanjem preplate na račun snabdevača, sa koga je kupac opet mogao da podigne svoj novac ako je hteo, ali mi smo se bukvalno držali slova zakona i veliki broj kupaca doveli u situaciju da čekaju u redovima. Na vaše pitanje da li će ubuduće, kada se kaže EPS, kupac imati pred sobom snabdevača ili operatera, mogu da kažem da će verovatno pre videti snabdevača, kome plaća račune i na čiji šalter dolazi, ali bilo bi dobro da mu i operater ne iščili iz vida, jer od podjednako dobrog rada jednih i drugih zavisi kakav će ugled, ali i profit imati EPS – naglasio je Jovanović.

Izvor; EPS Kwh

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Srbija: Strateški planovi EU oslanjaju se na srpski litijum

Strah od ekološke katastrofe koju bi mogla da donese eksploatacija litijuma, ponovo je oživljena među stanovnicima Srbije posle najave poslednje faze pregovora Evropske komisije (EK) i Srbije oko memoranduma o tzv. kritičnim sirovinama, Uprkos žestokom protivljenju javnosti u Srbiji iskopavanju litijuma, Maroš...

FBiH: EBRD daje kredit od 25 miliona evra za solarne elektrane Gračanica

Vlada FBiH je donela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje Elektroprivrede BiH kod Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekta izgradnje fotonaponskih elektrana Gračanica 1 i Gračanica 2 u iznosu od 25,1 mil EUR. Za realizaciju...

Hrvatska: Ohmium isporučuje elektrolizere za projekat zelenog vodonika

Ohmium International, vodeća kompanija za proizvodnju zelenog vodonika koja dizajnira, proizvodi i postavlja napredne elektrolizere s protonskom izmenjivačkom membranom (PEM), objavila je da je odabrana za opremanje prvog projekta zelenog vodonika u Hrvatskoj. Ohmium je odabran za dobavljača PEM...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!