Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaSrbija EnergetikaSrbija:Zakon o geološkim...

Srbija:Zakon o geološkim istraživanjima i rudarstvu, Zaštita interesa države i investitora

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

Novi zakon pojednostaviće procedure za investitore, ali i osigurati korist za državu kao vlasnika mineralnih sirovina

Mr Tomislav Šubaranović, državni sekretar u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, predstavio je nacrt Zakona o geološkim istraživanjima i rudarstvu na 3. Međunarodnoj konferenciji o mineralnim resursima, održanoj 1. novembra u Beogradu.

Zakon predviđa da se odobrenje za primenjena geološka istraživanja i odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina i drugih geoloških resursa može preneti na drugo privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnika, u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom. Prenosom odobrenja prenose se i sva prava i obaveze po osnovu odobrenja za geološka istraživanja na odobrenom istražnom prostoru.

Mineralne sirovine i drugi geološki resursi od strateškog značaja za Republiku Srbiju su, prema zakonu, sve energetske mineralne sirovine, metalične i druge mineralne sirovine i geološki resursi koji su određeni Strategijom upravljanja geološkim resursima. Zakon dozvoljava izvoz strateških mineralnih sirovina u obliku rovne rude. Na zahtev nosilaca odobrenja za istraživanje moguće je strateško partnerstvo sa Republikom Srbijom, koje će se ostvariti osnivanjem zajedničke kompanije i potpisivanjem ugovora o strateškom partnerstvu, i u kome će se definisati udeo strateških partnera, način ulaganja i upravljanja kompanijom, kao i  sve druge obaveze strateških partnera.

Zakon predviđa da geološka istraživanja, izradu projekata, izveštaja i elaborata o geološkim istraživanjima, elaborata o resursima mineralnih sirovina, može izvoditi privredno društvo, odnosno pravno lice i preduzetnik koje je upisano u registar privrednih subjekata, osnovano za obavljanje tih delatnosti  i koje poseduje licencu.

Primenjena geološka istraživanja se odobravaju na period od 3+2+2 godine. U izuzetnom slučaju, kada nosilac istraživanja u drugom produženom roku pronađe ekonomski značajno ležište mineralnih sirovina ili pretpostavi postojanje takvog ležišta, može podneti zahtev za dodatno produženje istražnog roka koje ne može biti duže od dve godine. U rudarske projekte spadaju glavni rudarski projekat, tehnički rudarski projekat, rudarski projekat na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina, uprošćeni rudarski projekat za radove pri istraživanju i eksploataciji nafte, kondenzata, prirodnog gasa i geotermalne energije.

 

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Hrvatska: JANAF preuzeo svoj prvi solarni projekt 

Hrvatska kompanija Jadranski naftovod (JANAF) putem povezanog društva JANAF OIE sklopila je Ugovor o kupoprodaji 100 posto udela u društvu Solar Energy Vođinci i ulaganju u solarnu elektranu u Vođincima, nedaleko od Vinkovaca, projektovane instalirane snage 14,3 MW i priključne snage...

BiH: EPBiH raspisala tender za remont turbine bloka 7 TE Kakanj

Elektroprivreda BiH je raspisala međunarodni javni poziv za revitalizaciju turbinskog postrojanja na bloku 7 u Termoelektrani Kakanj. Kako se navodi u pratećoj dokumentaciji procijenjena vrijednost je blizu 35 miliona KM sa PDV-om. Predviđen je postupak e-aukcije a kriterijum  jenajniža cena. Rok isporuke je 15...

Rumunija: Fič dodelio Romgazu rejting ‘BBB-‘

Kreditna agencija Fič Rejtings je prvi put dodelila rumunskoj kompaniji Romgaz dugoročni kreditni IDR rejting BBB-, sa stabilnim izgledima. Ovaj rejting Romgaza veći je za jedan stepen u odnosu na njegov “bb+” samostalni kreditni profil (SCP) za državnu podršku, prema kriterijumima Fiča...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!