Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaSrbija EnergetikaSrbija: Vruća remontna...

Srbija: Vruća remontna sezona , Mihailo Nikolić, v. d. direktora PD TENT

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

Plan PD TENT za 2015. godinu je 19,034 milijarde kilovat-sati. Svi planirani remonti teći će svojom dinamikom, a uporedo s tim, uz redovno tekuće održavanje, odvijaće se planirana proizvodnja na ostalim blokovima

Kada neko kao Mihailo Nikolić dođe na temelje bloka TENT A3 i onda svojim radom, prateći razvoj TENT, ide stepenicu po stepenicu u organizacionoj strukturi firme, do samog vrha, to je najpouzdaniji znak da je reč o vrednom, stručnom i upornom čoveku. Nikolić je prvo u TENT bio angažovan kao izvođač radova zaposlen u „Termoelektru“, a onda je, prelaskom u TENT, radio kao pomoćnik rukovaoca bloka TENT A5, pa je bio rukovalac bloka, a potom šef smene TENT A, šef Službe proizvodnje i glavni inženjer Sektora proizvodnje TENT A. Dva puta je bio direktor TENT A, i to od 2005. do 2011. godine i od 2013. do 2015. godine. Dve godine, od 2011. do 2013. godine, bio je koordinator za analizu procesa proizvodnje.
Odlukom Izvršnog odbora direktora „Elektroprivrede Srbije“ Mihailo Nikolić, diplomirani inženjer za razvoj – mašinski smer, 30. marta ove godine imenovan je za vršioca dužnosti direktora PD Termoelektrana „Nikola Tesla“.
O tome šta TENT čeka u ovoj godini na planu proizvodnje električne energije Nikolić kaže da je plan PD TENT za 2015. godinu 19,034 milijarde kilovat-sati. Pri izradi ovog plana imalo se u vidu da samo blokovi TENT A2 i TE „Morava“ imaju produžen remont od 120, odnosno 150 dana.
– Ovako visok proizvodni plan je vrlo izazovan za TENT. Da bi se on ostvario, neophodno je ispuniti više preduslova. Prvo, to su visoka pogonska spremnost i pouzdanost blokova i postrojenja. Ovo je uslov koji zavisi od nas i znajući postrojenja, a i ljude koji njima rukuju i održavaju ih, siguran sam da će ovaj uslov, kao i uvek do sada, biti ispunjen – kaže Nikolić. – Potom sledi angažovanje blokova na nominalnom opterećenju. Ovaj uslov zavisi od potreba elektroenergetskog sistema, a one su zavisne od meteoroloških i hidroloških prilika, pogotovo u zimskom periodu. Bitan preduslov su i dovoljne količine uglja ugovorenog kvaliteta.
Naš sagovornik kaže da je remontna sezona u 2015. godini trebalo da počne 1. marta, ulaskom bloka A4 u TENT A u remont. Međutim, zbog kašnjenja sa usvajanjem godišnjeg plana poslovanja, a samim tim i plana nabavki, usvojen je novi plan remonta.
– Prvi blok u PD TENT koji je ušao u remont je blok B1 u TENT B, i to 20. marta. Remont je završen i blok je sinhronizovan 24. aprila. Sledeći blok, takođe u TENT B, jeste B2, koji je ušao u remont 24. aprila posle izvođenja bloka B1 na stabilno opterećenje – kaže naš sagovornik. – Remont na bloku B2 trajaće 45 dana i pored redovnih remontnih radova zameniće se saća na rotacionim zagrejačima vazduha. Takođe, velika pažnja posvetiće se aktivnostima na dihtovanjima na kotlu radi smanjenja falš vazduha.
Remonti u TENT A počeli su 1. maja ulaskom bloka A4 u remont od 30 dana, a 1. juna ulaze u remont blokovi A1 i A6, takođe po 30 dana. To su standardni remontni zahvati.
Nikolić kaže da je blok A2 ove godine u kapitalnom remontu u trajanju od 110 dana. U ovom remontu radiće se kapitalni remont turboagregata, kotla sa poboljšanjem dihtovanja i zamenom pregrejača 4, kao i remont ostalih uređaja i sistema. On ističe da ovaj blok radi već 300.000 sati i da će biti urađen i projekat preostalog veka. Blok A5 biće u remontu 60 dana. Produženi remont je potreban zbog ugradnje novih kanala tercijalnog vazduha u cilju smanjenja NO ispod 200 miligrama po kubnom metru. Poslednji blok u TENT A biće blok A 3, i to je ustvari planirana nega.
– Rade se i remonti u TE „Kolubara“, dok se u TE „Morava“ ove godine radi kapitalni remont turboagregata sa ugradnjom nove turbine srednjeg pritiska, novim regulatorom turbine, ugradiće se nove bajpas stanice i remont ostalih delova postrojenja – kaže v. d. direktora PD TENT. – Za narednu godinu planirana je zamena elektrofiltera sredstvima iz donacije Evropske agencije i zamena dela isparivača na kotlu. Posle ovih zahvata blok će imati potpuno drugu koncepciju, povećanu pouzdanost i efikasnost. Ovo je godina u kojoj nas očekuje mnogo posla na kojima će biti angažovani svi zaposleni u PD TENT, a takođe i mnogo domaćih firmi. Svi planirani remonti teći će svojom dinamikom, a uporedo s tim, uz redovno tekuće održavanje, odvijaće se planirana proizvodnja na ostalim blokovima.
Naš sagovornik ukazuje i da predstojeća statusna promena u osnovi znači pripajanje sadašnjih sedam privrednih društava za proizvodnju uglja i električne energije matičnom, kontrolnom društvu JP EPS.
– Organizacione promene biće sprovođene fazno, a u prvoj će PD TENT postati ogranak novog jedinstvenog privrednog društva za delatnosti proizvodnje u JP EPS, dok će sadašnji ogranci postati pogoni – kaže Nikolić. – Na JP EPS kao društvo sticalac prenose se sva prava i obaveze sadašnjih privrednih društava, tako da ona, kao ogranci, neće imati svojstvo pravnog lica. U ovoj fazi neće biti većih promena unutrašnje organizacije sadašnjih PD – budućih ogranaka. Suštinski, naše obaveze ostaju iste, u skladu sa ulogom i proizvodnim kapacitetima postrojenja. Biće promena u načinu upravljanja i organizaciji nekih, u prvom delu zajedničkih poslova. Integrisanje u širu celinu sigurno podrazumeva smanjenje samostalnosti u radu, ali to nije smanjenje značaja ovih elektrana. One će i dalje imati istu ulogu i mesto u ostvarivanju proizvodnje električne energije, kao što su i do sada radile u okvirima jedinstveno utvrđivanih planova.
Nikolić ukazuje da će svi zaposleni u sadašnjim PD nastaviti da rade u JP EPS kao društvu sticaocu, koje će preuzeti kolektivne ugovore i sve ugovore o radu koji budu na snazi na dan registracije statusne promene.

TENT ima stručne ljude

Kako ističe Nikolić, sa tehničkog aspekta elektrane PD TENT su veliki i vrlo složeni sistemi. Ako se posmatra značaj PD TENT u „Elektroprivredi Srbije“, to bukvalno znači proizvodnju više od 50 odsto ukupno godišnje proizvedene i isporučene električne energije elektroenergetskom sistemu Srbije.
– Radeći sve ove godine u TENT, shvatio sam da je bez maksimalne angažovanosti svih zaposlenih teško ispuniti postavljene zadatke. PD TENT raspolaže sa izuzetno stručnim, iskusnim i specijalizovanim kadrom. Očekujem prvo od svojih najbližih saradnika, a i od ostalih zaposlenih, maksimum – kaže Nikolić. – Naši osnovni zadaci su ispunjenje godišnjeg plana poslovanja, povećanje pouzdanosti i efikasnosti svih postrojenja. Veliki značaj daćemo poštovanju svih standarda, a pogotovo bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih.

Izvor; Kwh

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Hrvatska: JANAF preuzeo svoj prvi solarni projekt 

Hrvatska kompanija Jadranski naftovod (JANAF) putem povezanog društva JANAF OIE sklopila je Ugovor o kupoprodaji 100 posto udela u društvu Solar Energy Vođinci i ulaganju u solarnu elektranu u Vođincima, nedaleko od Vinkovaca, projektovane instalirane snage 14,3 MW i priključne snage...

BiH: EPBiH raspisala tender za remont turbine bloka 7 TE Kakanj

Elektroprivreda BiH je raspisala međunarodni javni poziv za revitalizaciju turbinskog postrojanja na bloku 7 u Termoelektrani Kakanj. Kako se navodi u pratećoj dokumentaciji procijenjena vrijednost je blizu 35 miliona KM sa PDV-om. Predviđen je postupak e-aukcije a kriterijum  jenajniža cena. Rok isporuke je 15...

Rumunija: Fič dodelio Romgazu rejting ‘BBB-‘

Kreditna agencija Fič Rejtings je prvi put dodelila rumunskoj kompaniji Romgaz dugoročni kreditni IDR rejting BBB-, sa stabilnim izgledima. Ovaj rejting Romgaza veći je za jedan stepen u odnosu na njegov “bb+” samostalni kreditni profil (SCP) za državnu podršku, prema kriterijumima Fiča...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!