Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaSrbija EnergetikaSrbija: Statusne promene...

Srbija: Statusne promene u „Elektroprivredi Srbije“

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

Proteklih meseci urađen je obiman posao. Master plan za sprovođenje statusne promene imao je oko 240 aktivnosti, sa brojnim podaktivnostima

Statusne promene u „Elektroprivredi Srbije“, koje su nastupile 1. jula, najveće su organizacione promene u poslednje dve decenije. Ovo je bio jedan od najvažnijih koraka u korporativizaciji i razvoju EPS-a. Sada u sistemu EPS-a umesto 14 privrednih subjekata postoje tri, a cilj je da najveća energetska kompanija u Srbiji posluje efikasno i uspešno.

Vlada Srbije je zaključkom od 27. novembra 2014. godine usvojila Program reorganizacije „Elektroprivrede Srbije“, a Nadzorni odbor JP EPS je 24. decembra prošle godine usvojio program aktivnosti za sprovođenje statusne promene.Potom je 15. aprila NO JP EPS doneo odluku o započinjanju postupka statusne promene pripajanja sedam privrednih društava za proizvodnju električne energije i uglja matičnom JP EPS. U skladu sa Programom reogranizacije EPS-a, NO JP EPS je takođe tada usvojio odluku o započinjanju postupka statusne promene pripajanja privrednih društava za distribuciju električne energije. Da je proteklih meseci urađen obiman posao potvrđuje u razgovoru za naš časopis Ratko Bogdanović, šef tima za sprovođenje statusne promene.
– Sedam doskorašnjih privrednih društava za proizvodnju električne energije i uglja: „HE Đerdap“, „Drinsko-Limske HE“, „EPS Obnovljivi izvori“, TENT, „TE-KO Kostolac“, „Panonske TE-TO“ i RB „Kolubara“, pripojeni su od 1. jula JP EPS-u -objasnio je Bogdanović. – Tako su dosadašnja privredna društva prenela svoju celokupnu imovinu i obaveze JP EPS i prestala su sa postojanjem bez sprovođenja likvidacije. JP EPS, kao univerzalni pravni sledbenik tih zavisnih privrednih društava, pripajanjem nastavlja sa postojanjem i posluje pod istim poslovnim imenom, pretežnom delatnošću i nepromenjenim osnovnim kapitalom. Treba istaći da se nisu sačinjavali posebni finansijski izveštaji s mišljenjem revizora, kao ni i izveštaj revizora o reviziji statusne promene. Danom registracije statusne promene imovina, prava i obaveze zavisnih proizvodnih društava prešli su na JP EPS, a zaposleni u dosadašnjim privrednim društvima nastavili su da rade u JP EPS. Nešto drugačija statusna promena desila se u distributivnom sektoru.

Rad timova

Bogdanović nam je objasnio i šta se u okviru statusne promene desilo sa doskorašnjim privrednim društvima za distribuciju električne energije.
– Četiri privredna društva za distribuciju električne energije, i to: „Elektrovojvodina“, „Elektrosrbija“, „Jugoistok“ i „Centar“ kao društva-prenosioci, pripojila su se privrednom društvu za distribuciju električne energije „Elektrodistribucija Beograd” kao društvu-sticaocu. Ta PD prenela su svoju celokupnu imovinu i obaveze PD EDB kao društvu-sticaocu i prestala su s postojanjem bez sprovođenja likvidacije. PD EDB kao društvo-sticalac nastavlja sa postojanjem i nastavlja da posluje sa istom pretežnom delatnošću i sedištem kao univerzalni pravni sledbenik privrednih društava, s tim što je u postupku statusne promene promenio poslovno ime. Tako sada sva dosadašnja PD za distribuciju posluju pod imenom operator distributivnog sistema „EPS Distribucija”.

Bogdanović nam je objasnio da je Aleksandar Obradović, direktor JP EPS, krajem marta obrazovao tim za sprovođenje statusne promene prema programu statusne promene. Zadatak tima je bio da koordinira aktivnosti, pripremi podatke i dokumentaciju i preduzme planirane aktivnosti za sprovođenje statusne promene. Tim za sprovođenje statusne promene činili su Odbor za upravljanje projektom statusne promene u užem sastavu (Odbor izvršnih direktora) i širem sastavu (direktori dosadašnjih zavisnih privrednih društava), kao i tim za implementaciju i operativni timovi. Reč je o 10 timova za pet oblasti u dva nova pravna lica za finansijsko-ekonomske, pravno-sistemske, organizaciono-kadrovske, tehničko-tehnološke i poslove nabavki i informatičke poslove. Pored Odobra za upravljanje projektom, koji je donosio odluke, redovno na nedeljnoj osnovi stanje poslova u sprovođenju statusne promene razmatrao je Poslovni kolegijum EPS-a.
– Na početku procesa sastavljen je master plan za sprovođenje statusne promene koji je imao oko 240 aktivnosti, sa brojnim podaktivnostima, a vremenski okvir od oko 100 kalendarskih dana za završetak obimnih, složenih i međusobno povezanih aktivnosti bio je izuzetno kratak – kaže Bogdanović. – Ključne tačke i aktivnosti u prvoj fazi do 15. aprila bili su registracije nacrta ugovora o statusnoj promeni u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o registraciji. Vladi Srbije je bilo neophodno podneti na saglasnost odluke o statusnoj promeni (za JP EPS i zavisna društva) iz člana 498 Zakona o privrednim društvima, odluku o izmeni i dopuni Statuta JP EPS i odluku o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju EDB.

Naš sagovornik ističe da je u drugoj fazi veoma važno bilo što pre i stručno kreirati akta o unutrašnjoj organizaciji oba nova pravna lica koji su podloga za brojne dalje poslove koji su sledili. Ta akta bila su osnov za oko 40 internih akata kojima se detaljno uređuju svakodnevno poslovanje, odgovornosti i nadležnosti u svim oblastima poslovanja.
– S obzirom na kratak rok i obezbeđenje nesmetanog funkcionisanja od 1. jula, izabran je koncept minimalnih promena postojeće organizacije u kojoj dosadašnja privredna društva postaju ogranci u JP EPS-u, a dosadašnja privredna društva za distribuciju električne energije postaju regionalni centri sa postojećim ograncima, što je u skladu sa specifičnošću elektrodistributivne delatnosti – rekao je šef tima za sprovođenje statusne promene.

Promene procesa

Bogdanović ukazuje i da je u statusnim promenama od 1. jula podržan koncept jedinstvenog upravljanja uz zadržavanje teritorijalnog principa u organizaciji, sa svim danas postojećim funkcijama. Novina je uvođenje centralnog tela u nabavkama, od koga se očekuju značajni rezultati, i u pružanju usluga operatoru distributivnog sistema u planiranju investicija na način koji ne ugrožava ODS u samostalnosti po Zakonu o energetici.

Istovremeno, urađen je i rebalans Godišnjeg programa poslovanja „Elektroprivrede Srbije“ za 2015. godinu, kao i Plan nabavki, koji su neophodan uslov za poslovanje nakon 1. jula. Promena procesa je zahtevala i prilagođavanje polju informatičke podrške jer bez toga teško da bi mnogi poslovi bili urađeni kvalitetno i u roku. U paralelnom radu u trećoj fazi, u postupku finalizacije internih akata, pristupilo se i izradi potrebnih ovlašćenja za 33 oblasti poslovanja u postojećim ograncima i regionalnim centrima ODS-a i novoosnovanim ograncima u JP EPS-u. Takođe, na samom kraju procesa u kratkom roku obezbeđeni su brojni administrativni, pravni i finansijski preduslovi za funkcionisanje oba preduzeća.

Naš sagovornik naglašava da je statusna promena sprovedena zaista velikim zalaganjam svih učesnika: Nadzornog odbora JP EPS, Odbora za upravljanje projektom, svih operativnih timova i stručnih službi cele EPS grupe. Punu podršku statusnoj promeni i razumevanje EPS je imao i od svih državnih organa i institucija. U rad su bili uključena sva nadležna ministarstva i Vlada Srbije, Agencija za privredne registre, Uprava za trezor Ministarstva finansija, Centar za velike poreske obveznike Poreske uprave, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i mnogi drugi.

Izvor; EPS Energija

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Kako izgleda koncesioni model za istraživanje ruda?

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić nedavnoje izjavila da bi Srbija, ako se realizuje projekat Jadar, mogla dostići prihode i životni standard građana Norveške. Doskorašnja premijerka očigledno nije ili ne želi da bude upoznata sa norveškim modelom ostvarivanja prihoda od...

Srbija: Investicije Ziđina u održivo rudarstvo

U poslednjih pet godina kompanija "Ziđin" rešila je zagađenje vazduha u Boru, a postavljen je sistem za reciklažu industrijskih otpadnih voda, tako da nema ispuštanja u vodotoke, rekao je Ću Guo Džu, direktor "Srbija Ziđin kopera". Kaže da je...

Koliki je potencijal biomase u Srbiji?

Vlasnik "Point grupe" Zoran Drakulić rekao je da bi cela Srbija mogla da se greje na domaću biomasu i da se iz tog obnovljivog izvora može proizvoditi i električna energija, pa mu nije jasno zašto se nastavlja gasifikacija, kada...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!