Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaSrbija EnergetikaSrbija: Srđan Kružević,...

Srbija: Srđan Kružević, direktor PD „Elektrovojvodina“, Sistem koji odlično funkcioniše

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

S obzirom na to da je planirani rezultat poslovanja „Elektrovojvodine“ za ovu poslovnu godinu bio gubitak od 200 miliona dinara, već sada je jasno da je to jedini plan koji neće biti realizovan. – Za prvih šest meseci ove godine gubici su smanjeni za 1,02 odsto u odnosu na isti period prethodne godine

Od prošlogodišnjeg gubitnika, Privredno društvo „Elektrovojvodina“ u poslovnoj 2013. godini svrstala se u red malobrojnih kompanija koje posluju sa dobitkom. Retke su firme koje danas mogu da iskažu ovakav rezultat. Naš rezultat, šestomesečna dobit od 600 miliona dinara, tim je vredniji što je naš vlasnik država, a preduzeća u državnom vlasništvu koja imaju ovakav rezultat su još ređa – kaže u razgovoru za „kWh“ Srđan Kružević, direktor PD „Elektrovojvodina“.
On ukazuje da ovakav rezultat nije slučajan. Zahvaljujući pre svega stabilnom i racionalnom poslovanju, konstantnom praćenju realizacije planiranog, a pre toga pažljivom planiranju, zabeležena je drastična razlika u poslovanju u 2013. godini, u odnosu na 2012. godinu.
Kakav konačan finansijski rezultat očekujete za 2013. godinu ?
Očekuje se da se pozitivan trend poslovanja „Elektrovojvodine“ nastavi do kraja ove poslovne godine i da 2013. godinu završimo sa dobitkom. S obzirom na to da je planirani rezultat poslovanja „Elektrovojvodine“ za ovu poslovnu godinu bio gubitak od 200 miliona dinara, već sada je jasno da je to jedini plan koji neće biti realizovan. Naš zadatak jeste da poslujemo stabilno, jer time ispunjavamo svoju osnovnu funkciju, a to je da sistem bude u svakom trenutku u situaciji da do svakog našeg kupca isporuči onoliko električne energije koliko mu je potrebno. Veoma je važno istaći da smo do ovako značajnog poslovnog rezultata došli zahvaljujući predanom i vrednom radu svakog zaposlenog i mom timu koji predvodi tako važan sistem kakav je „Elektrovojvodina“.
Od 1. jula radi PD „EPS Snabdevanje“ koje je zaduženo za snabdevanje kupaca električne energije, a potpisani su i ugovori o pružanju usluga između PD za distribuciju i „EPS Snabdevanja“. Kako se „Elektrovojvodina“ organizovala da radi te poslove za „EPS Snabdevanje“?
Na osnovu Zakona o energetici, od 1. jula, formirano je novo preduzeće „EPS Snabdevanje“ koje će se baviti isključivo snabdevanjem, odnosno naplatom utrošene električne energije. „Elektrovojvodina“ time posluje slično kao i do sada, kao operator distributivnog sistema, a uslužno radi za „EPS Snabdevanje“. U skladu s tim u avgustu su kupcima dostavljena dva dokumenta. Prvi je račun za jul, koji je dostavilo „EPS Snabdevanje“, i drugi koji je obaveštenje o stanju obaveza kupaca prema „Elektrovojvodini“, na osnovu izdatih računa za juni i ostale prethodne mesece. Na tom obaveštenju data je informacija da će od jula i u narednim mesecima račune dostavljati novoformirano preduzeće „EPS Snabdevanje“. Na obaveštenju koje je „Elektrovojvodina“ dostavila iskazano je stanje duga i stanje preplate koje kupci imaju. Privredna društva za distribuciju, među kojima je i „Elektrovojvodina“, od 1. jula bave se distribucijom električne energije i naplaćivaće samo pristup distributivnoj mreži. Zakonom je propisano da operator distributivnog sistema, odnosno distribucija, nema pravo naplaćivanja utrošene električne energije. To što smo sve poslove koje smo imali pred sobom odradili precizno i na vreme pokazuje da je „Elektrovojvodina“ organizovano privredno društvo.
Kakvi su rezultati „Elektrovojvodine“ u ovoj godini na planu smanjenja gubitaka?
Zadovoljni smo, jer smo nastavili sa trendom smanjenja gubitaka u odnosu na planirane vrednosti. Posmatrajući ukupne gubitke na nivou „Elektrovojvodine“, za prvih šest meseci ove godine došlo je do smanjenja za 1,02 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Ako posmatramo ukupne gubitke na nivou ogranaka za prvih šest meseci, može se zaključiti da je kod svih sedam ogranaka došlo do smanjenja gubitaka. Smanjeni su gubici i u odnosu na plan za 2013. godinu, za period januar – jun. Postignuti procenat smanjenja je zadovoljavajući i ako bi se nastavilo sa ovim trendom do kraja godine bi se ostvarili zadati ciljevi. Ulažemo maksimalne napore da izvršavamo sve aktivnosti na smanjenju gubitaka u skladu sa Akcionim planom i to sprovođenjem aktivnosti kao što su kontrola postojećih mernih mesta, zamena brojila, baždarenje brojila, zamena merne infrastrukture i izmešteno mesto merenja.
Vlada Srbije je u novembru prošle godine usvojila Polazne osnove za reorganizaciju EPS-a, kojim je predviđeno formiranje javnog snabdevača i operatora distributivnog sistema, faktički sadašnja PD za distribuciju radiće posao ODS. Koliko je „Elektrovojvodina“ spremna za te promene?
„Elektrovojvodina“ je bila spremna da obavlja funkciju i snabdevača i operatora, kao što je i radila prethodnih 55 godina. Kao uspešno preduzeće koje radi po svim svetskim standardima, spremni smo da prihvatimo bilo kakav oblik organizacije ili reorganizacije. Na rukovodstvu i menadžmentu našeg PD je da proceni da li će „Elektrovojvodina“ profitirati ili ići u minus. Trenutni odnos sa jednim javnim snabdevačem i pet oteratora distributivnog sistema odgovara „Elektrovojvodini“, jer je u osnovi preduzeće za distribuciju električne energije, što je i zadatak ODS-a, tako da smo spremni da od Upravnog odbora i Vlade Republike Srbije i zvanično dobijemo trajni, a ne samo privremeni status operatora.
Nedostatak novčanih sredstava uticao je na smanjenje investicija u celom sistemu EPS-a. Koje su to najznačajanije investicije u „Elektrovojvodini“ planirane za ovu godinu?
I pored velikih problema prouzrokovanih pre svega nezavršenim postupcima javnih nabavki opreme i radova, u  „Elektrovojvodini“ se intenzivno sprovode investicione aktivnosti. Kompletno je završena i puštena u rad nova TS 110/20 kV „Inđija 2“ u Inđiji, a u toku je izgradnja 20 kV izvoda iz ove TS. Nedavno je puštena u rad i novoizgrađena TS 35/20 kV „Alibunar – mini“ u Alibunaru, koja se nalazi neposredno uz postojeću TS 110/35 kV„Alibunar“. Time su se stekli uslovi za prelazak dela ovog konzuma na 20 kV naponski nivo, kao i za priključenje elektrane na biogas u Ilandži na elektrodistributivnu mrežu. Za potrebe napajanja električnom energijom nove fabrike “Boš” u Šimanovcima izgrađen je 20 kV vod od TS 110/20 kV „Pećinci“ do TS 20/0,4 kV u fabrici. I proširenje industrijske zone u Šimanovcima i formiranje industrijske zone u Pećincima nameće potrebu dogradnje i rekonstrukcije postojeće TS 110/20 kV „Pećinci“. Nabavljen je drugi transformator TS 110/20 kV, 31,5 MVA, a u toku je javna nabavka opreme i radova za novo razvodno postrojenje 20 kV i zaštitno-upravljačku opremu. U okviru ogranaka „Elektrovojvodine“ radi se na izgradnji elektrodistributivne mreže. U tekućoj godini biće izgrađeno više od 80 kilometara niskonaponske mreže, oko 160 kilometara 20 kV vodova i 140 TS 20/0,4 kV. Posebnu pažnju posvećujemo pripremi investicionih aktivnosti za izgradnju elektroenergetskih objekata neophodnih za gasovod „Južni tok“ na našem konzumnom području.
Bezbednost i zdravlje na radu među prioritetima su u sistemu EPS-a. Šta se sve čini u „Elektrovojvodini“ kako bi se broj povreda sveo na minimum?
Osnovni cilj Službe za bezbednost i zdravlje na radu u našem PD je da se broj povreda na radu, naročito teških, smanji, a u vrlo bliskom periodu eliminiše. Prvenstveno se misli na povrede pod kontrolom poslodavca, koje je preventivnim merama mogao sprečiti. Povrede bez kontrole poslodavca, rezultat spleta slučajnih okolnosti, koje on preventivnim merama nije mogao da spreči, treba svesti na najmanju moguću meru, odnosno eliminisati. Da bi ovaj cilj bio ostvaren, potrebno je kod svih zaposlenih podići na još viši nivo svest o značaju bezbednosti i zdravlja na radu. U „Elektrovojvodini“ iz godine u godinu opada broj povreda na radu, naročito onih do kojih dolazi pri radovima na elektroenergetskim objektima i visini. I pored toga, radi unapređenja stanja bezbednosti i zaštite zdravlja na radu neprestano se uvode nove mere, pa je tako odnedavno uvedena i obaveza da, uz povećan broj obilazaka ljudi na terenu, u kontrolu idu i rukovodioci srednjeg menadžmenta.  Direktori ogranaka tu obavezu imali su od ranije. Radi podizanja na viši nivo značaja bezbednosti i zdravlja na radu i usklađivanja sa organizacionom šemom JP EPS, poslovodstvo „Elektrovojvodine“ je Službu za bezbednost i zaštitu zdravlja integrisalo u Sektor za ljudske resurse, u okviru Direkcije za korporativne poslove. Stalno unapređenje programa edukacije neposrednih izvršilaca radnih zadataka ima za cilj podizanje kvaliteta osposobljenosti i svesti zaposlenih u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Podmlađivanje

Starosna struktura zaposlenih u sistemu EPS-a je veoma nepovoljna. Kakva je situacija u „Elektrovojvodini“? Kojih kadrova najviše nedostaje?
Od kada sam imenovan za direktora, prosečna starost zaposlenih je smanjena za sedam godina, pa ne iznosi više 50 nego 43 godine. Zapošljavaju se isključivo mladi i stručni kadrovi, tako da se ne može reći da je sadašnji prosek starosti zaposlenih nezadovoljavajući. Najviše nam nedostaju stručnjaci u osnovnoj i primarnoj delatnosti „Elektrovojvodine“, a to su elektromonteri.

Izvor; EPS Kwh

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Hrvatska: JANAF preuzeo svoj prvi solarni projekt 

Hrvatska kompanija Jadranski naftovod (JANAF) putem povezanog društva JANAF OIE sklopila je Ugovor o kupoprodaji 100 posto udela u društvu Solar Energy Vođinci i ulaganju u solarnu elektranu u Vođincima, nedaleko od Vinkovaca, projektovane instalirane snage 14,3 MW i priključne snage...

BiH: EPBiH raspisala tender za remont turbine bloka 7 TE Kakanj

Elektroprivreda BiH je raspisala međunarodni javni poziv za revitalizaciju turbinskog postrojanja na bloku 7 u Termoelektrani Kakanj. Kako se navodi u pratećoj dokumentaciji procijenjena vrijednost je blizu 35 miliona KM sa PDV-om. Predviđen je postupak e-aukcije a kriterijum  jenajniža cena. Rok isporuke je 15...

Rumunija: Fič dodelio Romgazu rejting ‘BBB-‘

Kreditna agencija Fič Rejtings je prvi put dodelila rumunskoj kompaniji Romgaz dugoročni kreditni IDR rejting BBB-, sa stabilnim izgledima. Ovaj rejting Romgaza veći je za jedan stepen u odnosu na njegov “bb+” samostalni kreditni profil (SCP) za državnu podršku, prema kriterijumima Fiča...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!