Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaSrbija EnergetikaSrbija: Novi zakon...

Srbija: Novi zakon o energetici u Republici Srbiji i obaveza razdvajanja delatnosti i korporativnog restrukturiranja

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

Novi Zakon o energetici donet je u decembru 2014. godine. Glavni cilj novog zakona je usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske Unije i liberalizacija tržišta, čime bi se obezbedila sloboda obavljanja delatnosti i slobodan pristup sistemu svim trećim licima. Zakon je uveo obavezu razdvajanja delatnosti i propisao rokove za usklađivanje poslovanja društava aktivnih u sektoru energetike sa novim zakonom.

U vezi sa obavezom razdvajanja energetskih delatnosti, novi Zakon o energetici propisuje rok od dve godine od dana stupanja zakona na snagu za razdvajanje, sertifikovanje novih operatora i dobijanje odgovarajućih licenci. Razdvajanje podrazumeva razdvajanje
distribucije.

O oblasti električne energije već je izvršeno razdvajanje delatnosti i to tako što su izvršene statusne promene spajanja uz pripajanje 14 postojećih društava u sistemu Javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije. Nakon statusnih promena posluje samo 3 preduzeća: (i) JP Elektroprivreda Srbije, kao proizvođač i snabdevač električnom energijom, (ii) EPS Snabdevanje, kao javni snabdevač električnom energijom i (iii) EPS Distribucija, kao operator distributivnog sistema električne energije. Statusna promena je sprovedena 1. jula 2015. godine. Prenosom električne energije se bavi Javno preduzeće Elektromreža Srbije, koje je i ranije bilo posebno javno preduzeće.

U oblasti prirodnog gasa razdvajanje je u početnoj fazi – 1 jula 2015. godine Vlada Republike Srbije je odobrila osnivanje zavisnih društava Javnog preduzeća Srbijagas, koje je do sada obavljalo delatnosti transporta, distribucije i snabdevanja prirodnim gasom, i to društva koje će se baviti transportom prirodnog gasa i društva koje će se baviti distribucijom prirodnog gasa, tako da se očekuje da se predmetne aktivnosti nastave sve dok ova zavisna društava ne dobiju licencu za obavljanje odgovarajuće energetske delatnosti. JP Srbijagas će nastaviti da obavlja delatnost snabdevanja prirodnim gasom.

Operator prenosnog sistema električne energije, odnosno operator transportnog sistema prirodnog gasa će biti obavezni da prođu postupak sertifikacije, u okviru kog postupka treba da pokažu Agenciji za energetiku da su nezavisni u pogledu pravne forme, organizacije i odlučivanja od drugih delatnosti. Pri tome, novi Zakon o energetici daje detaljnija pravila u pogledu uslova koje mora da ispuni transporter prirodnog gasa od pravila koja uređuju uslove koje mora da ispuni operator prenosnog sistema električne energije. Sertifikacija je prethodni korak dobijanju licence za obavljanje odgovarajuće energetske delatnosti.

I društva koja će se baviti distribucijom električne energije odnosno prirodnog gasa takođe moraju biti nezavisna u pogledu pravne forme, organizacije i odlučivanja od drugih delatnosti, ali ova društva nemaju obavezu da prođu poseban postupak sertifikacije, već će se njihova nezavisnost ceniti u okviru postupka dobijanja licence.

Prethodni uslov za otpočinjanje postupka sertifikacije jeste donošenje odgovarajućeg podzakonskog akta koji će to pitanje detaljno urediti. Agencija za energetiku je dužna da predmetni akt donese do kraja 2015. godine.

Pored sertifikacije, odnosno dobijanja licence za odgovarajuću energetsku delatnosti, ova društva će biti dužna da donesu i program za obezbeđivanje nediskriminatornog ponašanja koji sadrži mere kojima se sprečava diskriminatorno ponašanje, obaveze zaposlenih i pravila ponašanja u ostvarivanju nediskriminacije, efikasno vršenje nadzora i redovno izveštavanje i određuje lice odgovorno za nadzor nad sprovođenjem ovog programa. Imenovanje ovog lica podleže prethodnoj saglasnosti Agencije za energetiku. Odgovorno lice dužno je da sastavi godišnji izveštaj o preduzetim merama za ostvarenje programa, da ga dostavi Agenciji za energetiku i da ga objavi na internet stranici operatora sistema, odnosno vertikalno integrisanog preduzeća.

Autori: Jelena Gazivoda, stariji partner i Nikola Djordjevic, partner
Ortačko advokatsko društvo JPM Jankovic Popovic Mitic

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

FBiH: EBRD daje kredit od 25 miliona evra za solarne elektrane Gračanica

Vlada FBiH je donela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje Elektroprivrede BiH kod Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekta izgradnje fotonaponskih elektrana Gračanica 1 i Gračanica 2 u iznosu od 25,1 mil EUR. Za realizaciju...

Hrvatska: Ohmium isporučuje elektrolizere za projekat zelenog vodonika

Ohmium International, vodeća kompanija za proizvodnju zelenog vodonika koja dizajnira, proizvodi i postavlja napredne elektrolizere s protonskom izmenjivačkom membranom (PEM), objavila je da je odabrana za opremanje prvog projekta zelenog vodonika u Hrvatskoj. Ohmium je odabran za dobavljača PEM...

Region JIE: Rumunija razmatra da gradi novu HE na Dunavu zajedno sa Srbijom

Izgradnju hidroelektrane (HE) Đerdap 3 Vlada Srbije proglasila je projektom od posebnog značaja, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije (MRE). Kako MRE navodi u objavi 20. maja, taj strateški objekat na reci Dunav radi se u koordinaciji sa Rumunijom...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!