Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaSpecijaliSrbija: Izveštaj Energetske...

Srbija: Izveštaj Energetske zajednice za 2015 za Tržište gasa

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

Srbija je prva ugovorna strana koja je transponovala Treći energetski paket, usvajanjem Zakona o energetici, kojim se uređuje sektor gasa, prenosi sajt serbia-energy.eu

Ministarski savet je 2014. doneo odluku da Srbija nije primenila član 9 direktive o pravilima za unutrašnje tržište gasa, budući da nije sprovela pravno razdvajanje operatora transmisionog sistema prirodnog gasa, Srbijagasa i Jugorosgasa.

U junu 2015. Vlada Srbije je  donela odluku o osnivanju kompanije Transportgas Srbija i Distribucijagas Srbija.

AERS je dao saglasnost na Transportni mrežni kodeks kao i na program mera koje isključuju diskriminatorno ponašanje.

Po prvi put, 28 operatora distributivnog sistema, usvojili su Distributivne kodove koji omogućavaju realno otvaranje maloprodajnog tržišta.

Stanje usklađenosti

Autorizacija

Zakon o energetici zahetva pribavljanje dozvole za obavljanje energetske delatnosti i energetske dozvoleza izgradnju.

Razdvajanje

Zakon o energetici transponuje zahteve za razdvajanje operatora transmisionog sistema. Predviđena su sva tri modela razdvajanja. Zakon predviđa razdvajanje operatora distribucije i skladištenja, ako su deo vertikalno organizovanog preduzeća, od aktivnosti koje nisu povezane sa distribucijom i skladištenjem.

Rok za razdvajanje je 1. jun 2016. Zakon predviđa da će postupak sertifikacije biti sproveden u roku od dve godine od stupanja zakona na snagu.

Uprkos pravnom razdvajanju, Srbijagas i Jugorosgas nisu funkcionalno razdvojeni. Kompanije nisu usvojile programe usaglašavanja u skladu sa zakonom i gasnom direktivom.

Razdvajanje Srbijagasa

Zahtevi za razdvajanje operatora transmisionog sistema u skladu sa Drugim paketom, trebali su biti primenjeni do 1. jula 2007. ali je ovaj rok značajno prekoračen. Evropska komisija je otvaranje pregovora uslovila revizijom ovog slučaja. U 2015. učinjeni su odlučni koraci u postizanju usaglašenosti u sektoru gasa.

U decembru 2014. Srbija je usvojila Zakon o energetici u skladu sa Trećim paketom. U februaru 2015.usaglašen je Akcioni plan za razdvajanje Srbijagasa, čime su predviđene dve faze restrukturiranja. Prva faza je podrazumevala osnivanje holdinga sa pravnim razdvajanjem prenosa i distribucije. U junu 2015. Vlada je usvojila odluku o osnivanju kompanija Transportgas Srbija i Distirubicjagas Srbija.

Pristup treće strane

Zakon o energetici zahteva nediskriminatorni pristup transportnom i distributivnom sistemu, skladištima i gasovodima.

Pravo na izbor snabdevača

Pravo na slobodan izbor snabdevača na tržištu od 1.januara 2015. imaju svi potrošači. Odo ovog datuma samo domaćinstva i mali potrošači imaju pravo na snabdevanje od strane javnog snabevača po regulisanim cenama.

Otvaranje tržišta i regulacija cena

Veleprodajno tržište u Srbiji bazirano je na ugovorima između javnih snabdevača i snadbevača javnih snabdevača, i na bilateralnim ugovorima između snabdevača i proizvođača. Srbijagas nabavlja gas na osnovu dugoročnih ugovora sa ruskim Gazpromomom, koji je ekskluzivni dobavljač na srpskom tržištu, putem vertikalno integrisane kompanije Jugorosgas, čiji vlasnici su Gazprom (50%), Srbijagas (25%) i Central ME Energy and Gas Vienna (25%).

Balansna odgovornost

Režim balansiranja teoretski je u skladu sa članom 21 Uredbe (EC) 715/2009. Mrežni kod definiše potrebne informacije koje objavljuje Srbijagas. Transportni kodovi Jugorosgasa ne predviđaju odredbe o komercijalnoj odgovornosti sistemskih korisnika kao ni obaveze operatora da objave informacije o balansnom statusu.

U praktičnom smislu, pravila balansiranja se još uvek ne primenjuju.

Sigurnost snabdevanja

Odredbe o praćenju i izveštavanju i odredbe vezane za sigurnost snabdevanja, uključene su u Zakon o energetici. Ostale odredbe su transponovane Uredbom o uslovima za isporuku prirodnog gasa, kojom se utvrđuju uloge i odgovornosti tražišnih aktera u slučaju prekida i nestašica zaliha gasa. Srbija trenutno razvija Akcioni plan i plan za vanredne situacije zajedno sa procenama rizika.

Zaštita potrošača i zaštita ugroženih potrošača

Zakon o energetici postavlja visoke standarde za zaštitu potrošača u skladu sa Trećim energetskim paektom. Pored toga, Vlada je usvojila Uredbu o zaštiti ugroženih potrošača, kojom se identifikuju kriterijumi i načini zaštite ranjivih potrošača. Oni imaju pravo na popust za snabdevanje gasom, za šta kompanije dobijaju komenzacije iz državnog budžeta.

U smislu zaštite potrošača, nedostaje jedinstveni informativni centar, koji će potrošačima obezbediti informacije o njihovim pravima i uvođenju inteligentnih sistema za merenje, prenosi sajt serbia-energy.eu

Izvor; Serbia Energy

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Hrvatska: JANAF preuzeo svoj prvi solarni projekt 

Hrvatska kompanija Jadranski naftovod (JANAF) putem povezanog društva JANAF OIE sklopila je Ugovor o kupoprodaji 100 posto udela u društvu Solar Energy Vođinci i ulaganju u solarnu elektranu u Vođincima, nedaleko od Vinkovaca, projektovane instalirane snage 14,3 MW i priključne snage...

BiH: EPBiH raspisala tender za remont turbine bloka 7 TE Kakanj

Elektroprivreda BiH je raspisala međunarodni javni poziv za revitalizaciju turbinskog postrojanja na bloku 7 u Termoelektrani Kakanj. Kako se navodi u pratećoj dokumentaciji procijenjena vrijednost je blizu 35 miliona KM sa PDV-om. Predviđen je postupak e-aukcije a kriterijum  jenajniža cena. Rok isporuke je 15...

Rumunija: Fič dodelio Romgazu rejting ‘BBB-‘

Kreditna agencija Fič Rejtings je prvi put dodelila rumunskoj kompaniji Romgaz dugoročni kreditni IDR rejting BBB-, sa stabilnim izgledima. Ovaj rejting Romgaza veći je za jedan stepen u odnosu na njegov “bb+” samostalni kreditni profil (SCP) za državnu podršku, prema kriterijumima Fiča...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!