Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaSrbija EnergetikaInformacija o Pravilniku...

Informacija o Pravilniku o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

Zahtevi koje moraju da ispunjavaju tečna goriva naftnog porekla koja se koriste kao goriva za motore sa unutrašnjim sagorevanjem i kao energetska goriva koja se stavljaju u promet na tržište Republike Srbije trenutno su regulisani Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla („Službeni glasnik RS”, broj 64/11).

Zakonom o ratifikaciji ugovora o osnivanju Energetske zajednice između Evropske zajednice i Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i Privremene Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija („Službeni glasnik RS”, broj 62/06) propisana obaveza Republike Srbije da implementira Direktivu Saveta 1999/32 /EC od 26. aprila 1999. godine (u daljem tekstu: Direktiva) koja se odnosi na smanjenje sadržaja sumpora u pojedinim tečnim gorivima.

Kako bi zainteresovanima pružili potpunu informaciju o novinama koje Pravilnik donosi pomoćnik Ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine za naftu i gas, Prof dr. Petar Stanojević dao je neophodna pojašnjenja.

Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla predviđeno je da se na tržište Republike Srbije pored derivata evropskog kvaliteta do 31. jula 2013. godine mogu staviti i tečna goriva čije karakteristike nisu u potpunosti u skladu sa evropskim standardima i to: Bezolovni motorni PREMIJUM BMB 95; dizel gorivo D2; dizel gorivo D2S; dizel gorivo D1E i GASNO ULJE EKSTRA LAKO EL.

Kako učesnici na tržištu derivata nafte i dalje poseduju ove derivate u svojim skladišnim kapacitetima biće omogućena potrošnja njihovih zaliha do navedenog roka.

Takođe, Pravilnikom  je predviđeno  i da se do 31. decembra 2015. godine na tržište mogu staviti i ULJE ZA LOŽENJE SREDNJE S i ULJE ZA LOŽENJE TEŠKO T čije karakteristike nisu u skladu sa zahtevima Direktive s obzirom da je za sniženje sadržaja sumpora u ovim derivatima potrebno dodatno investiranje u rafinerijska postrojenja. Ukoliko bi „NIS” a.d. bio sprečen da u periodu investiranja plasira navedena ulja za loženje na tržište to bi moglo da izazove potpunu obustavu proizvodnje svih ostalih derivata neophodnih za snabdevanje potrošača u Republici Srbiji.

Pored obaveze da se u nacionalno zakonodavstvo implementira Direktiva, prepoznata je i potreba da se vojnim vozilima, traktorima i radnim mašinama omogući snabdevanje tečnim gorivom koje nije evro dizel. Iz tog razloga Pravilnikom je predviđeno  da se na  tržište Republike Srbije od 1. avgusta 2013. godine uvodi dizel gorivo GASNO ULJE 0,1 koje se isključivo koristi za pogon traktora, radnih mašina i vojnih vozila, kao  i plovila sa dizel motorom. Maksimalni sadržaj sumpora od 1000 mg/kg u ovom derivatu nafte je deset puta manji u odnosu na dizel gorivo D2, D2S i D1E  i u potpunosti je u skladu sa zahtevima Direktive.

Pravilnikom je prepoznata i potreba da se omogući stavljanje na tržište aditiviranih goriva i data mogućnost trgovcima da ih jasno obeleže komercijalnim imenima.

Imajući u vidu da se Pravilnikom  derivati nafte koji nisu usaglašeni sa evropskim kvalitetom povlače iz prometa u julu 2013. godine, cene derivata nafte rastu za potrošače koji prelaze na potrošnju kvalitetnijeg derivata nafte. Tabelom 1. dat je prikaz cena „Naftne industrije Srbije” a.d. na dan 17. decembar za derivate nafte Evro premijum BMB 95, Premujum BMB 95, Evro dizel i D2.

Procena potrošnje za 2012. godinu pokazuje da je ukupna potrošnja motornih benzina u Republici Srbiji iznosila oko 422.000 tona, od čega je oko 83% (351.000 tona) potrošnja Premijuma BMB 95, a 17% (71.000 tona) potrošnja Evro premijuma BMB 95.

Procena potrošnje dizel goriva iznosi oko 1.393.000 tona, od čega je oko 31% (433.000 tona) potrošnja dizel goriva D2, a 69% (960.000 tona) potrošnja Evro dizela.

Iz navedenog se može zaključiti da će cena za potrošače D2 porasti za 4,3 % (6,5 din/lit), a za potrošače Premijum BMB 95 oko 5,3% (8 din/lit).

S obzirom da se dizel gorivo D2 koristi najvećim delom za potrebe poljoprivrede, privrede i vojske, Pravilnikom je predviđeno uvođenje novog derivata –  dizel gorivo GAS OIL 0.1 koje ima nižu kotacijsku cenu oko 29,5  USD/tona (prosek januar-novembar 2012 paritet CIF MEDITERAN BASIS GENOVA/LAVERA). Uvođenjem  ovog derivata zadržava se jeftinija cena dizela goriva za potrebe navedenih korisnika.

Pod pretpostavkom da su uvozni troškovi dizel goriva GAS OIL 0.1 jednaki uvozim troškovima Evro dizela, te da bi maloprodajna cena odražavala navedenu razliku od 29,5 USD tona, ušteda za poljoprivredu, privredu i vojsku iznosila bi oko 1,1  milijardu dinara. U suštini, tržište će odrediti potrebu za ovim proizvodom, kao i njegovu cenu.

Izvor Mrz.Gov.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Hrvatska: JANAF preuzeo svoj prvi solarni projekt 

Hrvatska kompanija Jadranski naftovod (JANAF) putem povezanog društva JANAF OIE sklopila je Ugovor o kupoprodaji 100 posto udela u društvu Solar Energy Vođinci i ulaganju u solarnu elektranu u Vođincima, nedaleko od Vinkovaca, projektovane instalirane snage 14,3 MW i priključne snage...

BiH: EPBiH raspisala tender za remont turbine bloka 7 TE Kakanj

Elektroprivreda BiH je raspisala međunarodni javni poziv za revitalizaciju turbinskog postrojanja na bloku 7 u Termoelektrani Kakanj. Kako se navodi u pratećoj dokumentaciji procijenjena vrijednost je blizu 35 miliona KM sa PDV-om. Predviđen je postupak e-aukcije a kriterijum  jenajniža cena. Rok isporuke je 15...

Rumunija: Fič dodelio Romgazu rejting ‘BBB-‘

Kreditna agencija Fič Rejtings je prvi put dodelila rumunskoj kompaniji Romgaz dugoročni kreditni IDR rejting BBB-, sa stabilnim izgledima. Ovaj rejting Romgaza veći je za jedan stepen u odnosu na njegov “bb+” samostalni kreditni profil (SCP) za državnu podršku, prema kriterijumima Fiča...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!