Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...

Dr Gvozden Ilić, direktor PD „Centar“, Pozitivno poslovanje – glavno obeležje

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

 

 

U veoma kratkom roku ostvaren napredak u svim segmentima poslovanja. – Izgradnja TS  „Neresnica“ i rekonstrukcija i dogradnja TS  „Ilićevo, obe 110/35 kV – najveće investicije koje će biti realizovane ove godine. – Naplata u 2011. Godini povećana za dva odsto, dok su gubici smanjeni za jedan odsto

Glavna karakteristika poslovanja PD  „Centar“ u protekloj 2011. Godini biće, kako se očekuje, pozitivan poslovni rezultat (pod uslovom, naravno, da se izuzme rezultat procene osnovnih sredstava, a koja je u toku i knjižiće se pod 1. Januar 2011. Godine). Veoma je, znači, dobro što ovo preduzeće tako tešku poslovnu godinu završava sa pozitivnim skorom a što ukazuje da u njemu ima neiskorišćenih i novih potencijala tako da je realno da se u 2012. Godini postignu još bolji rezultati. Vizija kojoj se teži je jako PD  „Centar“ i u drugoj polovini protekle godine preduzeto je niz koraka koji bi trebalo da dovedu do ostvarivanja postavljenih poslovnih dometa. To nije nimalo lak posao, ali s obzirom na postignuto u veoma kratkom roku, optimista sam i očekujem ispunjenje zadatih ciljeva. Ovo je za  „kWh“ rekao dr Gvozden Ilić, direktor PD  „Centar“, a koji je upravo pre oko šest meseci postavljen na ovu odgovornu funkciju.

U kojim su poslovnim segmentima učinjeni najveći prodori u protekloj godini?

Najveće poboljšanje u poslovanju postignuto je u ostvarenju naplate električne energije, zatim u stepenu realizacije investicija, ukupnom smanjenju troškova poslovanja, harmonizaciji i sertifikaciji sistema kvaliteta, a što je sve zajedno i doprinelo da se u ovako kratkom roku znatno poboljšaju poslovni rezultati u odnosu na 2010. Godinu. U protekloj godini, najpre, finansijski rezultati su poboljšani u odnosu na prethodnu 2010. Poslovni prihod je, naime, povećan za 15. A poslovni rashodi su porasli za 13 odsto, odnosno sporije nego ranijih godiina, što je sve zajedno uticalo na pozitivan rezultat na dobit iz poslovnih odnosa. Ukupan prihod, takođe, povećan je za 17 odsto, dok su ukupni rashodi povećani za tri odsto, a što je uslovilo i smanjenje gubitaka.

Šta je u protekloj godini bilo u planu a da, iz bilo kojih razloga, nije do kraja realizovano?

U 2011. Godini započeti su realizacija projekta izgradnje TS 110/35 kV  „Neresnica“, kao i rekonstrukcija i dogradnja TS 110/35 kV  „Ilićevo“. Realizacija ova dva projekta, izuzetno značajnih za PD, bilo je predviđeno da će se završiti do kraja 2011. Godine. Zbog kašnjenja u sprovođenju tendera za nabavku opreme, a koja se finansira iz kredita Svetske banke, ovi projekti, međutim, nisu završeni za to vreme.

Koji su glavni zadaci u 2012. Godini?

Što se tiče izgradnje elektroenergetskih objekata glavni zadatak je upravo završetak realizacije projekta tih TS, a za koje su odabrani isporučioci opreme. Kako se oni finansiraju iz kredita Svetske banke za njihovu realizaciju u ovoj godini nema smetnji. Pored njih u 2012. Godini prioritetni zadaci su i priprema i početak izgradnje TS 110/35 kV  „Nova Zastava“, kao i priprema za izgradnju TS 110/35 kV  „Požarevac 2“. Tim povodom napominjem i da u prethodnom periodu nije bilo investicionih aktivnosti na naponskom nivou 110 kV. U planu su, takođe, i izgradnja TS 35/10 kV  „Veliko Gradište 3“, kompletna rekonstrukcija još tri TS 35/10 kV, izgradnja dvostrukog dalekovoda 35 kV Neresnica – Kučevo, kao i nastavak investicionih aktivnosti na ostalim nižim naponskim nivoima. Bitno je i to da ćemo 2012. Godinu započeti sa puštanjem u rad TS 35/10 kV  „Rabrovo“ i rekonstruisane TS 35/10 kV  „Veliko Gradište 1“. A u 2012. Godini predstoji nam još jedan dodatni izazov – preuzimanje sedam TS 110/35 kV, koje su sada u vlasništvu JP EMS.
Osim investicione izgradnje prioritetni zadaci su i akreditacija i modernizacija baždarnica u sva tri ogranka Požarevac, Kragujevac i Smederevo, formiranje DDC – Distributivnog dispečerskog centra Kragujevac, kao i dalji razvoj sistema daljinskog upravljanja EEO i automatizacija srednjenaponske mreže. Kao prioritetni zadataci, svakako, ostaju naplata električne energije i smanjivanje gubitaka u distributivnoj mreži i to kao preduslov za ispunjenje svih navedenih aktivnosti.

Stanje objekata i mreže i u čemu se ogleda doprinos novih važnih investicija?

Stanje elektroenergetskih objekata i mreže je na zadovoljavajućem nivou. Problemi su mogući na dotrajalim niskonaponskim mrežama, zbog čega se i intenzivno radi na njenoj rekonstrukciji. U protekloj godini, stoga, rekonstruisano je 155, 2 kilometara niskonaponske nadzemne mreže, a što će se – i to u još većem obimu – nastaviti u ovoj godini. A od započetih aktivnosti na izgradnji izdvaja se već pomenuta TS 110/35 kV  „Požarevac 2“, koja će garantovati sigurno snabdevanje ovog grada, a omogućiće i priključenje novih kupaca i rasterećenje postojeće TS 110/35 kV  „Požarevac 1“, snage dva puta 31, 5 kVA, čije je ostvareno vršno opterećenje dostiglo 96 odsto instalisane snage. Značajno je i to što će se sa izgradnjom TS 110/35 kV  „Neresnica“ tehnički gubici u vodovima 35 kV i u transformaciji 35/10 kV u distributivnoj mreži smanjiti sa sadašnjih 16, 4 na samo 3, 19 odsto.

Najvažniji pravci u modernizaciji poslovanja, a posebno opremljenost PD sa novim pametnim brojilima?

U PD  „Centar“ intenzivno se radi na modernizaciji svih segmenata poslovanja. U skladu sa finansijskim mogućnostima trudimo se da održimo korak sa savremenim tehnologijama i rešenjima, kao i da ih primenimo u svakodnevnom radu. U prethodnim godinama nije vršena nabavka pametnih brojila. Stav našeg PD je da se njihova ugradnja isključivo obavlja u skladu sa tehničkom specifikacijom EPS – a, a sa čime se i počelo u drugoj polovini 2011. Godine. Ugradnja pametnih brojila i uvođenje daljinskog očitavanja započeto je i na TS 35/10 i na 10/0, 4 kV i to pre svega u cilju lociranja gubitaka po trafo oblastima. U ovoj godini počeće realizacija i projekta implementacije naprednog sistema daljinskog očitavanja mernih uređaja električne energije i upravljanja potrošnjom u konzumnom području Pogona Velika Plana, Ogranak Smederevo.

Koliko je u 2011. Povećan stepen naplate potraživanja, trenutno stanje ukupanog duga kupaca, struktura dužnika i koja su najteže naplativa potraživanja?

Posebna pažnja bila je u 2011. Godini posvećena povećanju stepena naplate potraživanja, pa je u odnosu na 2010, ona povećana za dva odsto, a što se odnosi na izvršenje naplatnog zadatka, odnosno na fakturisanu realizaciju. Najveći pomak bio je u Ogranku Kragujevac, gde je naplata po oba ova osnova povećana za oko pet odsto. Ogranak Požarevac ostvario je najveći stepen naplate u PD  „Centar“ i to sa 101, 3 odsto ostvarenog naplatnog zadatka i sa 98, 5 odsto fakturisane realizacije.
Ukupan dug kupaca iznosi oko 12 milijardi dinara, od čega domaćinstva duguju oko sedam, a privreda oko pet milijardi dinara. Najteža naplativa potraživanja su kod firmi koje su u restrukturiranju ili u stečaju. Tako, na primer, 36 privredna subjekta duguje 3, 3 milijardi dinara.

Dostignuti nivo gubitaka i u kojoj su meri smanjeni u odnosu na 2010. Godinu?

U PD  „Centar“ od 2007. Godine beleži se stalan pad gubitaka električne energije. U 2011. Godini oni su iznosili 11, 94 odsto (sa direktnim kupcima) , odnosno 18, 58 odsto (bez direktnih kupaca) , pa su tako u odnosu na 2010. Godinu smanjeni za više od jedan odsto. U prethodnom periodu posebna pažnja bila je posvećena otkrivanju neovlašćene potrošnje u domaćinstvima. Pojačano je zato angažovanje ekipa koje rade na otkrivanju neovlašćene potrošnje. Od ostalih mera u prilog smanjivanja gubitaka preduzimaju se zamena mernih uređaja, izmeštanje mernih mesta, kao i poboljšanje efikasnosti očitavanja, a gde se ostvaruju znatno bolji rezultati u odnosu na 2010. Godinu.
Iako je došlo do znatnog pomaka, u realizaciji Akcionog plana, nisam sasvim zadovoljan postignutim rezultatima, pa smo u skladu sa tim pristupili izradi Metodologije za smanjenje gubitaka na četvorogodišnjem nivou za sve organizacione celine PD  „Centar“. Problemi u realizaciji Akcionog plana ogledaju se u otežanoj nabavci mernih uređaja i posledica su i lošijeg rada baždarnica, zbog čega su u toku aktivnosti na poboljšanju njihovog rada i akreditacija.

Izvor Kwh

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Rumunija: Proizvodnja električne energije dostigla 10,4 TWh u prva dva meseca

Proizvodnja električne energije u Rumuniji u prva dva meseca 2024. godine dostigla je 10,44 TWh, što je za 2,8 odsto manje u odnosu na isti period 2023. godine, pokazuju podaci koje je objavio Nacionalni institut za statistiku. Proizvodnja u termoelektranama smanjena...

Crna Gora: Voli dobija najveću solarnu elektranu na krovu u Crnoj Gori

Podgorička energetska kompanija Green Grow Energy (GGEN) pobedila je na javnom tenderu kompanije Voli i započela je izgradnju solarne elektrane na krovovima Logističko-distributivnog Centra u Podgorici, po nazivom “Solarna Elektrana Voli Trade 1”. - Sa ukupno ugradjenih 4.100 solarnih panela i 20...

Mađarska: Prosečna cena na HUPX DAM dostigla 65 evra/MWh u martu

  Prosečna cena na dan unapred tržištu mađarske energetske berze HUPX u martu 2024. godine iznosila je 65,08 evra/MWh, što je za 6% manje u odnosu na februar (69,35 evra/MWh). Prosečna vršna cena na dan unapred tržištu iznosila je 63,89 evra/MWh, što...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!