Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaRegion energetikaCrna Gora: EPCG,...

Crna Gora: EPCG, završen godišnji remont HE Perućica

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

Osim redovnog godišnjeg remonta u cilju obezbjeđivanja pune pogonske spremnosti i pouzdanosti elektrane, ove godine je realizovano i nekoliko krupnijih projekata kao što su: sanacija betonske obloge na ulivu starog korita na kanalu „opačica“, kapitalni remont generatora agregata a6 u okviru kojeg je izvršena zamjena jednog pola rotora, kapitalni remont kućnog generatora br. 1, kao i radovi nanstabilizaciji i akz dijela cjevovoda dovodne vode i rekonstrukcijanvodozahvata rashladne vode. Uporedo sa početkom proizvodnje nastavljeni su radovi na sanaciji temeljnog bloka t-8, najzahtjevnijegbposla u okviru ovogodišnjeg remonta. godišnji plan proizvodnje ostvariv, ukoliko podrži hidrologija.

Avgust je tradicionalno vrijeme redovnog godišnjeg remonta naše najstarije hiodroe-lektrane. Dobro pripremljen i odrađen po-sao garantuje potpunu sigurnost i pouzda-nost opreme i postrojenja „Perućice“. Tako je još od 1961. kada je crnogorskom elek-troenergetskom sistemu isporučila prve količine električne energije. No, ove godine moralo se voditi računa i o stabilizaciji te-meljnog bloka T-8, te sanaciji kanala „Opačica“, kapitalnom remontu generatora še-stog i kućnog agregata br.1 i rekonstrukciji vodozahvata na izvorištu rashladne vode, antikorozivnoj zaštiti dijela cjevovoda.

Prema riječima direktora HE „Perućica“, Mirka Kilibarde, dodatne investicione radove jednim dijelom uslovilo je i kašnje-nje u realizaciji druge faze rekonstrukcije i modernizacije elektrane, što bi se, ukoliko se to kašnjenje i dalje nastavi, u budućnosti moglo negativno odraziti na pouzdanost u njenom radu.

– Da je druga faza rekonstrukcije i moder-nizacije završena, danas ne bismo imali probleme na kanalu „Opačica“, jer bi on već bio saniran i nadvišen, riješili bi najveći dio problema sa održavanjem opreme i upravljanjem agregatima 5, 6 i 7, eliminisali sve rizike sa kojim funkcioniše oprema na zatvaračnicama dovodnog sistema, a posebno zatvaračnica „Krupac“ i „Povija“ čija oprema je najviše amortizovana. Prethodno navedeno kao i niz drugih razloga čine ovaj posao prioritetnim u HE „Perućica“ i ne vidim nijedan racionalan razlog za njegovo odlaganje – ističe Kilibarda.

Kilibarda navodi da su i ove godine do punog izražaja došle sve manjkavosti i ograničenja sistema javnih nabavki, koji često ne dozvoljava da se obezbijede renomirani i referentni izvođači radova, čak ni u dije-lu najsloženijih poslova kakve, u najvećoj mjeri, podrazumijeva elektroenergetska djelatnost.

– U postupcima javnih nabavki nažalost ne uspijevamo uvijek da dođemo do referentnih izvođača radova. Očigledan primjer je izbor izvođača radova za najzahtjevniji posao u HE „Perućica“ tokom ovogodišnjeg remonta, kada smo, odlukama Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki bili primorani da odustanemo od angažovanja kompanije koja je na ovim prostorima poznata od same izgradnje HE „Perućica“ i da kao najpovoljnijeg ponuđača izaberemo kompaniju koja, kako u kadrovskom, tako u tehničkom i organizacionom smislu nije dorasla poslu kakav je obezbjeđenje dodatne sigurnosti ankernog bloka T-8 cjevovoda HE „Perućica“. Zato ne treba da čudi što je to jedini posao koji nijesmo uspjeli završiti u roku – ističe Kilibarda.

Ako se ovome doda i situacija zatečena na terenu koja nije u svim detaljima odgovarala podacima koje smo imali u podlogama za projektovanje i samoj tehničkoj dokumentaciji možemo reći da smo imali srećnu okolnost da za Glavnog nadzornog organa dobijemo prof.dr Mladena Ulićevića, bez sumnje najreferentnijeg stručnjaka u Crnoj Gori u toj oblasti, sa kojim smo uspjeli da iznađemo nova rješenja i u hodu se prilagođavamo novonastaloj situaciji.

Upravo, uvažavajući mišljenje Glavnog nadzornog organa o uticaju preostalih radova na stabilnost postojećeg stanja objekata i sigurnost rada elektrane odlučeno da se preostali radovi na dodatnoj stabilizaciji temeljnog bloka T-8 nastave uporedo sa procesom proizvodnje u elektrani, a dokle i kako, u najvećoj mjeri će zavisiti od daljeg odnosa i sposobnosti izvođača radova da se organizuje na pravi način i završi preuzete obaveze.

I pored svih teškoća, redovni godišnji remont hidroelektrane završen je kvalitetno i u za-datim rokovima. Punjenje dovodnog sistema i cijevi počelo je 06. septembra, a dva dana kasnije „Perućica“ je ponovo puštena u pogon. Režim njenog rada do kraja godine zavi-siće od hidrologije i potreba sistema, a ako sve bude u skladu sanpredviđanjima realno je očekivati ispunjenje godišnjeg proizvodnog plana za 2015. projektovanog na 950 GWh.

Inače, rekonstruisan je i vodozahvat rastavne vode i na taj način obezbijeđena količina vode potrebna za hlađenje postrojenja i u sušnom periodu kada je, što zbog nedovoljne izdašnosti postojećih izvorišta, što zbog izrazito visokih temperatura u pojedinim peri-odima rashladna voda bila ograničavajući faktor za proces proizvodnje.

Najveći teret remonta i ove godine iznijeli su radnici elektrane, koji su stručnim i odgovornim odnosom, prvi put bez privremenog angažovanja pomoćnih radnika sa strane, u otežanim uslovima rada i temperaturama koje su skoro svakodnevno dostizale i četrde-seti podiok dali puni doprinos ostvarivanju zacrtanih ciljeva.

Veliki doprinos u ispunjavanju planiranog i u dijelu remonta i u dijelu investicionih zahvata dali su i izvođači radova među kojima su dugogodišnji, provjereni partneri Elektroprivrede Crne Gore: MG Servis Karlovac koji je izveo kapitalni remont generatora, Termoelektromont – Podgorica, Energoinvest Sarajevo, zatim Brotek doo Brod iz BiH angažovan na farbanju cjevovoda, kompanija Akropolis doo Nikšić koja je izvodila radove na kanalu. Tu su i firme koje su obavile ispitivanje opreme: Institut „Nikola Tesla“ Beograd, Centar za kontrolu i ispitivanje Beograd, Institut za crnu metalurgiju iz Nikšića, RMS Sremska Mitrovica, Andino Slovenija, niz drugih kompanija sa manjom tradicijom ali zavidnim kvalitetom, zatim pouzdani isporučioci opreme i drugi.

Izvor: EPCG

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

FBiH: EBRD daje kredit od 25 miliona evra za solarne elektrane Gračanica

Vlada FBiH je donela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje Elektroprivrede BiH kod Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekta izgradnje fotonaponskih elektrana Gračanica 1 i Gračanica 2 u iznosu od 25,1 mil EUR. Za realizaciju...

Hrvatska: Ohmium isporučuje elektrolizere za projekat zelenog vodonika

Ohmium International, vodeća kompanija za proizvodnju zelenog vodonika koja dizajnira, proizvodi i postavlja napredne elektrolizere s protonskom izmenjivačkom membranom (PEM), objavila je da je odabrana za opremanje prvog projekta zelenog vodonika u Hrvatskoj. Ohmium je odabran za dobavljača PEM...

Region JIE: Rumunija razmatra da gradi novu HE na Dunavu zajedno sa Srbijom

Izgradnju hidroelektrane (HE) Đerdap 3 Vlada Srbije proglasila je projektom od posebnog značaja, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije (MRE). Kako MRE navodi u objavi 20. maja, taj strateški objekat na reci Dunav radi se u koordinaciji sa Rumunijom...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!